UNDER ARBETE


Mathesiusgatan 12

Olivia Nylund bodde på 50-talet i gården som senare ägdes av fotograf Rafal Sjöblom och därefter av Ida Pensar, Axel Pensars änka, och numera av ”Kaffekvarnen” Ann-Sophie Sandström och journalistem Kjell Lindroos. Olivia brukade leverera sin i jättegryta kokade memma till vår butik på Källbacken innan 1958 till påskhelgerna, berättade Sven Bertlin.

 

 

Tomt 53

 

Det finns tyvärr inga auktionsuppgifter i Birck om tom nr 53, som är styckad i tre delar med adresserna Borgaregatan 19 och 21 samt Mathesiusgatan 12.


Borgaregatan 19

Heikki Kuru Britt Sund och Stormåns

 

 


Borgaregatan 21

Karl och Bertha Forsman ägde gården som köptes av båtbyggare Nils och Journalist Inger Luoma. Tanken var att den skulle rivas och en ny gård byggas, men planerna ändrades och den köptes av Sandström och Lindroos som redan ägde Mathesiusgatan 12.

 


Mathesiusgatan 12

Olivia Nylund bodde på 50-talet i som senare ägdes av fotograf Rafal Sjöblom och därefter av Ida Pensar och numera av ”Kaffekvarnen” Ann-Sophie Sandström och journaliste Kjell Lindroos. Olivia brukade leverera sin i jättegryta kokade memma till vår butik på Källbacken innan 1958 till påskhelgerna.

 


Läs mer:

(Inf. 2022-10-05, rev. 2022-10-05 .)