En fotorundvandring
i Nykarleby 1973

 

Jag har under årens lopp då och då fått bilder från en fotopromenad som Sven Bertlin gjorde sommaren 1973 med sin hustru Ann-Mari, ettåriga dotter Annika, svägerska Kristina med make Lars Pensar och dotter Anna-Lena. Visste att det fanns fler och äntligen tröttnade Sven på mitt tjat om att få ta del av resten och tillhandahöll dem. Men det blev lite ur askan i elden för hans del, för det dyker upp så många frågor som behövde svar, så Messenger går nästan varm.

Tretton av byggnaderna är rivna, en flyttad och några mer eller mindre ombyggda.

Lite svårt att ordna bilderna i en logisk ordning, men jag började med några översiktsbilder från vattentornet och sen går man från söder mot norr och fortsätter mot väster.

Och direkt man börjar röra i något, behövs assistans. Har fått fakta om gårdar av:

Bodil Häger-Kantola
Gustav Björkstrand
Gösta Willman

Henry Kallvik
Karl-Gustav Blom
Leif Jansson

Maja Renvall-Höglund
Maria Palm
Mats Björkstrand


Det blir lätt felaktigheter och luckor i en sån här sammanställning, så kompletteringar och korrigeringar tas som vanligt tacksamt emot! Maria Willman och Gurli Dumell har bidragit med sådana. Peter Gullback kolorerade.


Foton

1. Källbackens nordöstra hörn 17. Bankgatan 16
2. Källbackens sydvästra hörn 18. Bankgatan 8
3. Källbackens sydöstra hörn 19. Kyrkogatan 2
4. Mathesiusgatan 4–8 20. Kyrkogatan 3
5. Mathesiusgatan 18 21. Kyrkogatan 11
6. Mathesiusgatan 28–30 22. Topeliusparken
7. Grev Tottgatan 14–8 23. Topeliusbysten
8. Grev Tottgatan 5 24. Madagaskar
9. Grev Tottgatan 4–6 25. Poppel
10. Västra och Östra esplanad... 26. Mellangatan 3
11. Källbackgatan 0 27. Seminariegatan 18–24
12. Källbackgatan 1 28. Seminariegatan 22–24
13. Källbackgatan 2–6 29. Seminariegatan 24
14. Källbackgatan 8–12 30. Seminariegatan 19
15. Lybecksgatan 2–6 31. Seminariegatan 19
16. Borgaregatan 8–20    

*     *     *

1. Källbackens nordöstra hörn


Förstoring.

Ungefär samma vy 1965. Mer om gårdarna i övre vänstra hörnet.
stadsplanen av år 1858 fanns fanns tomter varken norr om Grev Tottgatan eller öster om Mathesiusgatan. Kampen är så gott som obebyggd.


Grev Tottgatan närmast skogen:
- Norra sidan: Olson, Solvin och Grön.
- Södra sidan Ahlström, Olli, Frilund (riven) och Marklund.
Källbackgatan i nederkant:
- Norra sidan: Jansson och Söderlund.
Mathesiusgatan i högerkant:
- Västra sidan: Sund och Dumell.
- Östra sidan: Sundqvist, tidigare Hedström.
- Till höger om Söderlund, Tonberg.


*     *     *

2. Källbackens sydvästra hörn


Förstoring.


Mathesiusgatan:
- Vänstra/östra sidan: Rönn, Sjukhuset, Lobbas, Pihlainen.
- Högra/västra sidan; Johansson, Kalle Forsman, Ida Pensar, ?.Svea och Gunnar Rönn utanför sin gård och med Åke och Gunborg Johanssons gård i bakgrunden. Svea jobbade i Liljedahls affär och var senare biträde i Greta Sundholms sybehörsaffär Sy-Tex i HAB:s affärshus. Gunnar hade ett förflutet som mjölnare, men arbetade sen för byggnadskontoret.


Läs mer:
Fler bilder från vattentornet och flygbilder.


*     *     *

3. Källbackens sydöstra hörn


Förstoring.


Försäkringsagent och skogsägare Bror Lundströms gård i nederkant övertogs småningom av dottern Mildrid gift med Farm-Frys-arbetaren Göran ”Tolsa” Björkskog. Lundström kallades Armfelt p.g.a. att han förlorat en arm, kanhända var det i kriget. Han var en av ”baskermännen”. Även lantmätare Heimer Dahlskog, målarmästare Mauritz Siegfrids och expeditionschef Manne Bergman hörde till dem.

Vid Borgaregatans södra sida syns sjukhusets uthus som brann 1945 och rörmokare Kurt Svenssons gård vid Bockmöllergatan.

På norra sidan Sigfrid och Aura Bertlins gård och tillika Svens hemgård byggd 1948 och 2007 såld till Kennet Kling.

I nedre huset i vänsterkant vid Skeppsgatan bodde skräddare Hjalmar och Lisi Lahtinen med pojkarna Håkan och Tage, sedermera långtradarchaufförer. Lahtinens drev pälsdjursfarm med bröderna Erik och Gösta Fagerholm vid Pälsvägen och dit flyttade de ladan som stod på Roosas ”lindon”. Påskbrasa.

Ovanför/öster om syns gården som Alvar Ekholm byggde som hyreshus med två lägenheter och där har många olika familjer bott, bland andra fabrikör Öhrman som tillverkade oljekaminer på 50-talet. Pappa Sigfrid och Göran Skeppar hjälpte till en tid med försäljning och installationer. Första hyresgäst var stadsingenjör Anders Nordström med familj medan han byggde egen gård mittemot. Andra hyresgäster var till exempel familjen Liljeqvist, lärare Yngve Svarvar, lärare Ulf Smedberg. Håkan och Greta Åberg.

Karl-Gustav och Lotta Blom köpte gården 1994 av Ebba Ekholms son.


*     *     *

4. Mathesiusgatan 4–8


Förstoring.


Prevex-grundarna Manne Bergmans och Sven Josef Nymans, senare storägare i Prevex, samt Bjarne och Göta Lundqvists gårdar. Ann-Mari f. Nyman och Annika framför föräldrahemmet. Svens andra Volvo Amazon modell från 60-talet på gatan.


Läs mer:
Julhälsning 1959.
Reportage med familjen Bergman 1961.


*     *     *

5. Mathesiusgatan 18


Förstoring.


Gården har stått tom så länge jag minns, men här ser den faktiskt bebodd ut med tanke på blomkrukan till vänster. Sven mindes att en äldre finsk man bodde där. Sedan många år tillbaka är den rödmålad, fönstren täckta med skivor och staketet försvunnet. Fagerholms gård i bakgrunden vid korsningen med Lybecksgatan.

Anne-Maria Willman mindes att det i början på sjuttiotalet var en fin trädgård med grönsaker, jordgubbar, äppelträd och bärbuskar och hon mindes även blomkrukan. Med Mildrid Björkskogs och Tiina Sjölunds hjälp kom det fram att ägaren hette Runar Österholm. Han arbetade vid Asplunds tträdgård. Åke Johansson mindes en Sirén från sin barndom.


Läs mer:
Vattentornet från 1964.


*     *     *

6. Mathesiusgatan 28–30


Förstoring.


Kioskinnehavare Gurli Sund ägde stugan. Skomakare Alfons Marklunds stuga vid korsningen med Grev Tottgatan.


Läs mer:
”Atto” Marklunds bilskrot till höger utanför bild.
Anita Wikman f. Marklund skrev om Källbacken i Kråkvals, Kråkögat och Vingklippt.


*     *     *

7. Grev Tottgatan 14–8


Förstoring.


Marklunds gård i vänsterkant. Plåtslagare Emil Gröns gård, tidigare Joel Nilssons. Emils lastbil syns även på en bild från stationsområdet. Så följer maskinvakt vid kraftverket Helge Solvins, postiljon Bertel Olsons och skogshuggare Mauritz och Carola Bloms gårdar. Blom köpte gården 1969 av Löwing som emigrerade till Sverige. På skylten runt hörnet stod det på den tiden Gref Tottgatan. I högerkant fanns vägen till Hugos lindo som var som en cykelcrossbana, för jordlass hade tippats på rad. Omkring 1974 försvann högarna när Judit Sjöholm byggde på tomten.

Gatans fortsättning mot öster anlades 1948 för den nya järnvägens station.


*     *     *

8. Grev Tottgatan 5


Förstoring.


F.d. Markbyborna Karl och Marta Bloms gård från nordväst, inköpt 1965. På 1950-talet bodde stadsarbetare Björklund i gården. Sonen Mauritz Blom ägde granngården.

På mejerska Agnes Eks gårdsplan i högerkant togs ett bröllopsfoto i juli 1906. Nils och Maj-Gret Björklund bodde där med sina barn på femtiotalet. Nisses specialitet var halstrade nättingar fångade främst vid Ragnöforsen. Själva fångade vi småpojkar nättingarna mellan stenarna nedanför kraftverksdammen. De var så hala att vi hade ullvantar på händerna för att få tag i dem.

Bilden får mig att tänka på den gången när det sent sextio- eller tidigt sjuttiotal var upploppsstämning när Ulf Solvin som bodde på vinden i Ahlskogs gård utanför bild till höger kastat en sten i huvudet på Karl-Erik Blom.


*     *     *

9. Grev Tottgatan 4–6


Förstoring.


Seminarieverkmästare Eliel Backlunds och handlande Börje och Regina Haglunds gårdar. Trots att det här var i mitt grannskap, är alla minnen av att gräsmattan inte skulle ha varit klippt totalt bortblåsta. På fyrtiotalet var gatan mer som en kärrväg.


*     *     *

10. Västra och Östra esplanadgatan nedanför Grev Tottgatan


Förstoring.


Mer fakta om gårdarna och Köttkontrollen i bakgrunden. Ett av de sista åren som gångarna fanns mitt i esplanaden.


*     *     *

11. Källbackgatan 0


Förstoring.


F.d. poliskonstapel Edvard Markkulas gård köptes och renoverades pietetsfullt av normalskolläraren Reguel Lindén i mitten på sjuttiotalet. Nu ägs den av Solveig Sjöskog. Lekstugan köptes av familjen Blom och flyttades till deras gårdsplan. Delen mellan Gustav Adolfsgatan och esplanaden gjordes till grönområde i samband med esplanadasfalteringen 1967. Hugo Liljeströms gård vid Gustav Adolfsgatan i bakgrunden.


*     *     *

12. Källbackgatan 1/
Gustav Adolfsgatan 31


Förstoring.


Hugo Liljeströms gård från nordnordväst.


Läs mer:
Tidigare publicerade från Gustav Adolfsgatan: Wedins, Höglunds, Manteres och Manteres uthus.


*     *     *

13. Källbackgatan 2–6


Förstoring.


I gården i vänsterkant bodde lastbilstrafikant Gunnar Sund, son till 16-barns föräldrarna Alfred och Aina Sund. I följande andelskassakassörskan Lenna Kvist g. Björkman med mor, senare Bertel Nyström och vid Karleborgsgatan kraftverksmaskinvakt Erik Sund och Vivi. Hugo Liljeströms i högerkant och därefter är Bror-Erik Björklunds sandkalkstensreveterade gård under uppförande. Där tillredde hans bror Åke med flera nättingar 2012.


*     *     *

14. Källbackgatan 8–12


Förstoring.


I gården till vänster vid Mathesiusgatan bodde stadssekreterare Georg och konstnär Hella Tarvos. Hennes specialitet var porslinsmålning. Längst bort till höger f.d. Hanna Vidmans, därefter syskonen Fritz och Emilia Öhman, Rolf och Sylvi Janssons och slutligen Börje och Inga Söderlunds gård.


*     *     *

15. Lybecksgatan 2–6


Förstoring.


F.d. Järnefelts och Winters. Pälsfarmaren Gösta Kling rev och byggde på sjuttiotalet sin gård på tomten längst till höger vid Karleborgsgatan. Mikael Lybecks minnessten mittt i bild.


*     *     *

16. Borgaregatan 8–20


Gatunumreringen gäller höger sida. Förstoring.

I den rivna gården till vänster hade Heikki Kuru bott.

I följande gård vid Karleborgsgatan bodde familjen Karl-Erik Ahlskog tills ny gård byggdes vid Sorvistvägen. Karl-Erik var traktorförare åt Schaumans och hade alltid Nokia gummistövlar. Han var då och då på besök hos oss och som brukligt var på den tiden, bolmade både pappa och han friskt på ”Nortti” i köket. När det var dags för askning, askade Karl-Erik i stövelskaftet, trots att jag erbjöd honom askkopp. Men vad han gjorde med fimpen minns jag inte. Ahlskogs hade tidigare bott i en stuga på ”Frillan” bakom Kajanders.

I gården vid Karleborgsgatan bodde maskinvakt vid kraftverket Sven Nyblom med hustru Ann-Sofi. Många maskinvakter bodde på Källbacken. Den enda kvarvarande är Bror-Erik Kronqvist.

På högra sidan bodde en gammal sömmerska som troligen hette Kivi. Hon brukade hyra ut ett rum i västra ändan till seminarister på 50-talet. Börje Wilkman nämner i sina oerhört eminenta barndomsminnen en plåtslagare Kivi. Huruvida det finns någon koplling till änkan, är än så länge obekant. Carina Johansson med make rev gården och byggde en ny på tomten på åttiotalet.

Tegelhuset ägdes av Paul Hägglund som var lastbilschaufför på Handelslaget.

Därefter Guido och Lilly Nylanders gård vid Karleborgsgatan. Guidos verkstad fanns längre österut på Borgaregatan. Lilly var biträde vid Udd Ram & Husgeråd.

Nere vid esplanaden syns trevåningshuset från 1962.


*     *     *

17. Bankgatan 16/
Karleborgsgatan 14–22


Förstoring.


Fakta om Renvalls och de tre följande gårdarna. Längst bort sotare och klockringare Tor Anderssons gård. Hans far tröskade på Smedsbacka. Ankommande från Riksåttans infart norr om älven hänvisas till Centrum. När trevåningshuset till vänster utanför bild 1962 stod klart på f.d. Nystedts tomt, sattes trottoarkantstenar av betong. Karleborgsgatan ej ännu asfalterad.


Läs mer:
Tidigare publicerat från Karleborgsgatan: Joel Hägglunds gård.


*     *     *

18. Bankgatan 8


Förstoring.


Här slank en äldre bild med. Putsen på ursprungligen P. A. Lybecks gård togs ner och ersattes med brädfodring 1966. Följande år asfalterades delen närmast esplanaden.


Läs mer:
HAB 100 år.


*     *     *

19. Kyrkogatan 2


Förstoring.


Mejeriet från 1937 med riven skorsten i vänsterkant, vägen genom Sockenstuguberget sprängdes 1945, kommunalgården från 1950, rivna Sockenstugan och en av stugorna tillhörande f.d. Heikelska gården. Även här slutar asfalteringen.


*     *     *

20. Kyrkogatan 3


Förstoring.


Stenhustomten byggdes Normalskolan 1907. Kyrkbrunnen på sin gamla plats. Blomstöms gård i bakgrunden till höger och mitt på högerkant Normens vedlider.


*     *     *

21. Kyrkogatan 11


Förstoring.
Det rivna uthuset vid De gamlas hem, numera Florahemmet, och porten mot Kyrkogatan.


Läs mer:
Tidigare publicerad bild av uthuset från gatan.
Johan Adolf Lybeck byggde efter branden en rejäl gård med utsikt över älven.
Föreningen De Gamlas hem köpte gården 1925.


*     *     *

22. Topeliusparken


Förstoring.


Topeliusparkens anlagd 1864 och Topeliusbysten från 1935. Där trevåningshuset byggdes stod stadens finaste byggnad; Grundfeldtska gården. F.d. färgmästare Wahlbergs gård i högerkant.


*     *     *

23. Topeliubysten


Förstoring.


Sigfrid Bertlin i samspråk med svärdottern Ann-Mari och Aura Bertlin. Bad- och tvättinrättningen från 1950 i högerkant.


*     *     *

25. Madagaskar


Förstoring.


Ann-Mari, Kristina, Annika, Anna-Lena och Lars beundrar utsikten över älven med ovanligt lågt vatten och Madagaskar.


*     *     *

25. Poppel


Förstoring.


Annika och Anna-Lena i och vid poppeln i vilken blixten slog ner sommaren 1957. Popplarna sågades ner i april 2005. I bakgrunden Birck bastu, riven, och f.d. Gamla Bergboms gård, i början på 1970-talet Solvins.


*     *     *

26. Mellangatan 3


Förstoring.


Nu har vi kommit till Nystan. Ann-Mari och Annika på besök hos Olivia Nylund. Sonen Hans var farmarbetare hos Bröderna Sjöholm. En annan son hette Per. Tycker mig minnas att Hans var jägare och hade en stövare. De små stugorna vid korsningen med Bergstigen har varit populära motiv för konstnärer. Taket på Seminariegatan 22 i bakgrunden.Eftersom jag råkade ha foton av gården från den 19 juli 2004, fann jag för gott att klämma in dem här. Förstoring.Förstoring.Uthuset är sig likt, så när som på att papptaket ser nylagt ut och hundkojan är borta. Förstoring.


Maria Palm berättade att hon och Christian köpte gården 2003, rev den och uthuset 2005 och flyttade 2006 in i den nya.


*     *     *

27. Seminariegatan 18–24


Förstoring.


Fakta om gårdarna.


*     *     *

28. Seminariegatan 22–24
från Mellangatan 11


Förstoring.
*     *     *

29. Seminariegatan 24


Förstoring.


I den rivna gården föddes Sven. Fakta om gården.


*     *     *

30. Seminariegatan 19


Förstoring.


Kristliga Folkhögskolans skolbyggnad från 1920 är riven.


*     *     *

31. Seminariegatan 19


Förstoring.


”Nu följde en tid av intensiv verksamhet. Redan hösten 1919 sattes byggnadsarbetena i gång. Smedsbacka gamla karaktärsbyggnad byggdes om. I bottenvåningen inreddes en matsal samt bostad för skolans husmor och ett skolkök. I den övre våningen inreddes bostad för föreståndaren. Den andra större byggnaden [till höger] på tomten inreddes till internat med plats för ett 30-tal elever.” Hedberg.

Internatet blev på 1970-talet Smedsbacka daghem och revs den 20 april 2020. I vänsterkant skymtar byggnaden där Edvard Hagnäs drev diversehandel. Hans dotter Helen mördades 1980 på Metropolitan i New York.Foto där ej annat anges: Sven Bertlin 1973.


Läs mer:
Källbacksgrannar av Karl Wenelius.
Källbackens invånare på 1930-talet av Gösta Fagerholm.
Hädangångna hus och miljöer och fakta om några kvarvarande.
En roddtur på älven sommaren 1972 av Sven Bertlin.
(Inf. 2022-10-06, rev. 2024-02-21 .)