Asfaltering av esplanaden

I juni 1964 beslutar stadsfullmäktige att 510 meter av Östra esplanadgatan mellan Sollefteågatan och Grev Tottgatan grundförbättras så att gatan senare kan ytbeläggas. Västra esplanadgatan skall också grundförbättras men skall anslag beviljas senare.
     Sommaren 1965 grundrenoveras Östra esplanadgatan och får lysrörsarmaturer och i oktober tänds lysrörsarmaturer längs Västra esplanadgatan som badar i ljus från 40 st lysrörsarmaturer. 1966 grundrenoveras Västra Esplanadgatan.
     I december 1966 anslås 120.000 mk för asfaltering av esplanadgatorna och utförs asfalteringen 1967, dock till ett betydligt högre pris. År 1966 var det många gårdsägarbyten.
     Anslaget tycks ej ha räckt till den del av esplanaden som ligger söder om Sollefteågatan. Anslaget kan även ha omfördelats till tvärgator då grundförbättring inte utförts på på den delen, för det var ju 510 meter som grundförbättrades från Norrtull söderut, utan den delen, som inte var egentlig genomfartsled, fick vänta på sin asfaltering. Samma år, 1967, grundförbättrades Andrasjövägen.


Lars Pensar berättade.Topeliusgatan 1967


Foto: Eivor Lund. Förstoring.


På fotografiet som kanske togs för att föreviga asfalteringsarbetet har en hel del andra intressanta saker fastnat:
-Madagaskar var på den tiden en liten holme.
- Topeliusgatan, d.v.s. den norra gatan i tidigare Nybroboulevarden finns fortfarande kvar med kantstenar och allt, men den har ingen anslutning till esplanaden.
-parkbelysningsarmaturen
  Topeliusgatans kantstenar
- gången i parken som går parallellt med esplanaden
-Johanssons och f.d. Synnerbergs gårdar i färg

(Inf. 2008-03-26.)

Maj 2020

I maj 2020 inleddes asfalteringsarbeten av Jakobstadsvägen och även esplanaden asfalterades. Busskurarna tillkom mellan sommaren 2018 och 2019.
Foto: Helena Haglund den 22 maj 2020.

(Inf. 2020-05-24.)

Esplanaden 1967


De ”strängsprutade kantstenarna” på plats och gatorna i väntan på asfalt.
Foto: Eivor Lund. Förstoring.

- Gaveln på Fougstedts uthus med blindfönster i vänsterkant
- Gulfs pumpar i vänsterkant
- Begfeldts mitt i bild.
- CYK-RA därefter.
- Grönhuset i fonden.

(Inf. 2020-05-24.)
Lilian Höglund tillhandahöll.


Läs mer:
Nkby får asfaltgata i höst, nästa sommar blommar torget.
Päällyste Uudenkaarlepyyn halki johtaville kaduille.
Vid det här laget var Lybecksgatan öster om esplanaden redan igensatt.
Esplanaden i kapitlet Fakta.
(Inf. 2008-03-26, rev. 2020-05-24.)