En roddtur på älven
sommaren 1972

Sommaren -72 tog Sven Bertlin och jag (Lars Pensar) den nybyggda båten Joh-Anna på biltaket från Andrasjön till Forsvik nedanför Badhusstigen, älvsatte den där, rodde omkring mellan Brunnsholmarna och Kraftverket och fotade. Sven tog bland andra detta foto.

Även några andra älvanknutna foton ur Svens arkiv tagna nedströms kraftverket, finns här. Peter Gullback kolorerade.


Innehåll

1. Brunnsholmarna och Engs
2. Stadskvarnen och Herlers
3. Storbron och kyrkan
4. Holmströms magasin och Gråstenskällaren
5. Holmströms
6. Floraparken
7. Kraftvekets dammluckor
8. Tullstranden
9. Kraftverket
10. Kuddnäs vind
11. Frihetsmonumentet
12. Gamla hamn

 


*     *     *

1. Brunnsholmarna och Engs


Förstoring.

Brunnsholmarna i vänsterkant, Stadskvarnen, Engs garveri och mangård. Tidigt sjuttiotal kunde man se Fredrik och Mikael Eng paddla omkring i sundet på en lastbils- eller traktorinnerslang. Oj vad jag var avundsjuk på dem!

*     *     *

2. Stadskvarnen och Herlers


Förstoring.


Stadskvarnen och Herlerska gården.


*     *     *

3. Storbron och kyrkan


Förstoring.


Storbron från 1817 och Sankta Birgitta kyrka från 1708 ur grodperspektiv. Kyrkan fick sitt namn som följd av mirakel på 1300-talet.


*     *     *

4. Holmströms magasin och Gråstenskällaren


Förstoring. Kolorerad.


”Kyrkstranden” med Holmströms magasin, Normens pumphus och Gråstenskällaren. Ibland är det svårt att se om originalet var i färg eller om bilden är kolorerad.


*     *     *

5. Holmströms


Förstoring.


Homströmska gården med sitt röda uthus.


*     *     *

6. Floraparken


Förstoring.


Floraparken kallades Fåfängan som ett minne av Lihéns trädgård tills Viktor Malmbergs staty Flora restes 1937. I samband med kraftverksbygget 1984 byggdes en drygt fem meter hög vall. Då parken skövlades försvann de vackra barrträden och grusgångarna samt syrenbersån i vänsterkant. Men den förde en tynande tillvaro efter att ogräsbekämpning med vägsalt gått hårt åt den.


*     *     *

7. Kraftvekets dammluckor


Förstoring. Kolorerad.


Kraftvekets dammluckor i början på sjuttiotalet. De två bortersta är fullt öppna. De öppnades och stängdes manuellt genom att maskinvakten vred på det flyttbara ˜krysset˜ vid närmaste luckan. I ur och skur fick maskinvakten gå ut och kolla vattenståndet och om det förelåg regleringsbehov. Två kugghjul omvandlade då den roterande rörelsen via en kuggstång fäst vid dammluckan till en linjär/vertikal rörelse och luckan sänktes eller lyftes. Bommarna som flyter diagonalt är till för att hindra på ytande flytande saker att komma fram till vattenintaget i högerkant. Till vänster om dem finns luckan till stockrännan. Notera utfyllnaderna vid bortre älvstranden! Fackverksbron finns numera vid Brännskata fiskehamn i Vexala.

Seminariets byggnad för övningsämnen stod färdig 1963. Folkhögskolans första internat, kosthåll och skolbyggnad i mitten. I högerkant internatet från 1945.


*     *     *

8. Tullstranden


Förstoring. Kolorerad


Stenarna nedanför dammen och Tullstranden.


*     *     *

9. Kraftverket


Förstoring. Kolorerad.


Här kom ett äldre foto taget innan dammen höjdes och gångbron byggdes 1962. Många gånger under vårfloden steg vattnet så högt, att man kunde befara att det skulle rinna in genom fönstren. I samband med kraftverksutbyggnaden 1984 igensattes den nedersta fönsterraden och fönstret längst till höger i mitten. Seminariets verkstadsbyggnad och verkstadslider i högerkant.


*     *     *

10. Kuddnäs vind


Förstoring. Kolorerad.


Nu har tar vi tagit i land och är på Kuddnäs vind. Där stod tidigare modellerna av hus som fanns kring torget före stadsbranden. Efter renoveringen 2017–18 blev de flyttade till sydöstra snedkammaren på vinden. Hoppas jag får se dem på en bättre plats vid nästa besök.


*     *     *

11. Frihetsmonumentet


Förstoring. Kolorerad.


Nu har vi kommit ytterligare en bit nedströms och tagit i land vid gravgården och står vid Frihetsmonumentet från 1920. Namnen.


*     *     *

12. Gamla hamn


Förstoring.


Rabbe Storå, Svens och Lars Pensars goda vän och son till Ragnar och Margareta Storå. Båda lärare i biologi respektive gymnastik och teckning vid Samskolan. Vid Gamla hamn. Beckbruket finns snett uppströms på andra sidan älven.Foto där ej annat anges: Sven Bertlin 1973.


Läs mer:
Älven i kapitlet Fakta.
Några platser längs älven av Einar Hedström.
En fotorundvandring i Nykarleby 1973 av Sven Bertlin.
Roddturer 1926.
(Inf. 2022-10-13, rev. 2023-09-24 .)