KraftverketNykarleby kraftverk.

Juni 2002. (Rev. 2023-05-19 .)

 

Vyn domineras helt och hållet av det gamla kraftverket och den nya dammen. Elektriciteten produceras i byggnaden som knappt syns till höger. Före utbyggnaden 1984 utgick kraftledningar från de små öppningarna på gaveln och vidare norrut längs älven. Vid Nålören fanns ett grönmålat transformatortorn. Undrar om det finns ett endaste sådant kvar i kommunen? Om det som fanns i Forsby fortfarande står kvar, borde det sparas för framtiden.

Pappa arbetade på kraftverket som linjemontör och de gånger jag fick åka med i montörernas grå Land Rover var riktiga högtidsstunder. Efter arbetsplatsolyckan vid Gamla station när knäet skadades vid stolplastning, arbetade han en tid som maskinvakt. Det nya kraftverket är fjärrstyrt, medan det gamla var ständigt bemannat. Maskinvakten skulle smörja maskineriet, avläsa mätarna, kolla vattenståndet och reglera dammluckorna samt rensa risslet (gallret vid vattenintaget) från allsköns bråte som kom ned för älven. Maskinvakten var även larmoperatör – vid brand ringde man 20 050 och så satte vakten igång brandsirenerna på taket och på vattentornet. En regnmätare fanns också, men jag vet inte om den kom till användning. Alarmsirenen som fanns på taket har borttagits under senare år. Under andra världskriget sköttes ”luftalarmeringen” från kraftverket. En observationspost fanns ungefär där vattentornet finns i dag. Planer finns att etablera ”Valters äventyr” i det gamla kraftverket.

Några maskinvakter, kompletteringar mottages gärna:
- Vilhelm Marklund
- Raoul Olson
- Verner Sundell
- Helge Solvin
- Rolf Rudnäs
- Erik Sund
- Sven Nyblom
- Bror-Erik Kronqvist


Maskinvakterna Rolf Rudnäs, Erik Sund, Bror-Erik Kronqvist och Sven Nyblom i början på 1980-talet. Eftersom så många är samlade kan man anta att de skulle sätta tillbaka nålarna efter vårflloden. Förstoring.
Foto: Holger Haglund. Elisabet Sund publicerade i facebookgruppen Nykarleby.
(Inf. 2015-01-04.)