Kristliga folkhögskolans nya internat


Internatet reser sig i tre våningar i raka rena linjer. Byggmästare K. J. Ahlskog, som uppgjort ritningarna och stått för arbetet har all heder av sitt verk. Då man utifrån ser byggnaden får man ett intryck av ändamålsenlig skönhet. Det intrycket befästes ytterligare då man kommer in. Det syns att man inte slösat, men också att man aldrig prutat på formens fordringar.

Då man först träder in genom paraddörren, kommer man upp i ett ljust och luftigt trapphus gående genom alla våningar. Över ingångsdörren till första våningen fångar man en relief av konstnärinnan Sigrid Ahlskog — Saris blicken. Innanför dörren går en lång korridor i norr och söder med dörrar till de olika rummen. Varje rum är avsett för två elever. Det är rätt stort och ljust och blir säkert mycket praktiskt. I den lilla ingångskorridoren har varje elev sitt eget skåp för tillhörigheterna och i en nisch i rummet finns tvättställ med rinnande vatten och ett praktiskt skåp ovanför. I vardera ändan av korridoren finns utrymmen för WC, städskrubbar och avlopp. Dessutom placeras en elektrisk kokplatta där, så att envar själv kan laga åt sig en kopp kaffe eller te på kvällen om han eller hon så önskar. Varje våning har också egna balkonger med stora fönsterdörrar. Andra och tredje våningen är i huvudsak som den första.

Hela antalet elevrum blir 34, men dessutom finns i första våningen en trerums lokal för en lärarinna och i tredje våningen två större sällskapsrum, ett för de manliga och ett för de kvinnliga eleverna. Sällskapsrummen flöda av ljus från ett jättefönster, som upptar nästan hela väggen, och utsikten är fullkomligt överväldigande. Det måste bli lätt att trivas i de rummen.

I källarvåningen möter oss en del intressanta detaljer. De tre värmeledningspannorna t.ex. svara för värmen i alla fem byggnader som hör till skolan. En rymlig bagarstuga med praktisk inredning och stor bakugn blir säkert till stor glädje för husmor. Tvättstugor, mangelrum, och torkrum har fått sin givna plats liksom utrymmen för bränsle. Också för elevernas kappsäckar och mera skrymmande bagage finns ett rum. Och så finns i källaren en alldeles ypperlig bastu omfattande avklädningsrum, tvättrum med härliga duschar i kakelklädda avbalkningar och sist, men inte sämst, själva finnbastun med pastorns fint utfunderade lave.

Uppförandet av den nya byggnaden har till stor del möjliggjorts genom enskilda personers energiska hjälp och storartade stöd. Pastor Nyström nämner härvidlag främst direktör Hugo Sandbacka och direktörerna Haldin, men det finns många, många andra. Internatet har nyligen fått 100 sängar med madrasser från Sverige, 200 meter tyg för madrassunderlag från Tammerfors, tvenne vackra orgelharmonier från Kangasala orgelfabrik osv. osv.

Det är en stor glädje att kunna ta emot årets elever i den nya byggnaden. Men redan nu visar elevtillströmningen att internatet kunde ha varit större. Planen på en kosthållsbyggnad håller på att ta form och måste förr eller senare bli verklighet. Likaså planläggs en trädgård med växthus. Ett helt stort skolkomplex växer upp ur några framsynta personers initiativ för snart 25 år sedan. Deras starka tro bär alltjämt verket framåt.


Österbottniska Posten nr 43/1945.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Senaste vår kom några ungdomar gående i Topeliusparken och frågade vad det var för byggnad som stor där mittemot på stranden. Nya generationer och en skola med förändrad verklighet, gör att den blir alltmer bortglömd – tills den nu i och med invandrar- och flyktingundervisningen fått en ny aktualitet.*     *     *


Några glimtar från 1956–57


Anläggningen från kraftverket. Förstoring.

 


Huvudbyggnaden som revs på 1970-talet, en skymt av det nya internatet, matsalsbyggnaden och en fjärde byggnad. Förstoring.

 


Utsikt från folkhögskoleområdet mot kraftverket. Flödet till vänster om det tyder på att man tippade snö där. Förstoring.

 


Kökspersonal och elever framför matsalen. Förstoring.

 


”Gitarr och dragharmonika.” Musicerande gossar med det nya internatet och matsalsbyggnaden i bakgrunden. Förstoring.

 

Två elever tittar ut från övervåningen på huvudbyggnaden.

Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Foto från bygget.
Kristliga folkhögskolan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015-11-08, rev. 2022-10-12 .)