F.d. Wahlbergs omkring 1905


Gården vid Lybecksgatan 5 med Nybrobacken i förgrunden. Notera staketet i vänsterkant!
Vykortet som detaljen är tagen ur.


Tomten nr 64 inropades vid den första auktionen efter branden den 28 juli 1858 av färgmästare Magnus Wahlberg för 420 rubel. Vad som därefter hände är än så länge obekant. Samskole- och seminarielektor Åke Åström ägde gården till 1966, när bagarmästare Holger Haglund köpte den på auktion.

Detta var ”budgetversionen”. Den uförliga versionen kom från Lars Pensar:Tomten nr 25 före stadens brand

Tomtens ägare:

Se Gårdsnummer 25 i Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858) av Woldemar Backman.Tomten nr 64 efter stadens brand

Tomtens ägare:

Magnus Wahlberg, född 1813, död 1874, före det bliven färgmästare 1838, praktik i Stockholm, ägde efter stadens brand 1858 den på så gott som samma plats uppkomna tomten nr 64.

Modern Lovisa, som var änka, födde fyra år efter mannens, Per Olof Wahlbergs död, en son vilken fick det Wahlbergska namnet. Denna son gifte sig 1838 med Lena Lovisa Salin, född 1818. De fick 9 barn.

Huset nr 1 var från början vitrappat och innehöll sal och 4 kamrar, kök, tambur och stor veranda samt två vindskamrar. Huset nr 2 är en uthusbyggnad av stock, innehållande 2 magasin, vedlider, fähus och spillningshus. Det var försett med brädtak medan hus nr 1 hade pärttak. Huset hade som så många andra hus efter branden inköps på landsbygden, nedplockats och sedan timrats upp i staden på nytt. Huset var försett med öppen spis i salen och i köket. Väggarna var på insidan målade i ljusblå-grå färg.
Den i dag (2007) befintliga gården vid Lybecksgatan 5 är uppförd av färgmästare Magnus Wahlberg år 1859.
Foto: Lars Pensar, den 13 april 2007.


Färgmästare Wahlberg hade sitt färgeri på Norrtullstranden. Det stod kvar ännu i början av 1930-talet.

Efter färgmästare Magnus Wahlbergs död, ägde änkan Lena Lovisa och senare dottern Agnes Augusta, gift med skepparen Jakob Silvast, gården. Efter deras död övertogs gården av deras dotter Therese Augusta, gift med stadsfiskalen Germund Gustav Aminoff. Han avled 1896.

Hovrättskanslisten Gregori Aminoff var förmyndare för Agnes Augustas och Jakobs omyndiga dotterdotter Gunnel Aminoff. För hennes räkning säljs gården till fröken Emilia Lybeck 1902. Emilia Lybeck behåller gården till 1905 då hon säljer östra delen av tomt 64 till timmerman Elias Wiik. Denne säljer gården 1913 till kronolotsen Johan Wiik.

Postiljonen Selim Westerlund med hustru köper gården 1916. Änkan, Johanna, testamenterar gården till Fria Kristliga folkhögskolan i Vasa. olkhögskoleföreningen säljer nu gården på auktion till dir. Fors och byggmästare Staaf för Folkhögskolesällskapets räkning. Efter en del förvecklingar kan emellertid Åke Åström införskaffa gården i november 1950. 1954 påbörjas byggandet av verkstadsbyggningen i tellblock. Under Åströms tid genomför en hel del renoveringar och moderniseringar på huvudbyggnaden.
År 1949 var gården, som så många andra i kvarteret, putsad. Detalj ur bild från tvättinrättningsbygget.
Foto: William Knuts, negativ vid Jakobstads museum.
(Inf. 2008-02-29.)


År 1966 köper bagarmästare Holger Haglund gården på tomt 64 och bebor den jämte familj till år 2006. Detta år inköps gården av Kim Finne som påbörjar en renovering av byggnaderna.Efter renovering är fasaden så här prydlig. Stenfoten var förmodligen tänkt att putsas eftersom den är så oregelbunden. Förstoring.
Foto: Lars Pensar, den 9 augusti 2020
(Inf. 2020-09-03.)Och nu är stenfoten putsad. Förstoring.
Foto: Lars Pensar, den 9 augusti 2020
(Inf. 2020-09-09.)


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Detta har jag sammanställt ur anteckningar jag fått av Kim Finne och som grundar sig på Åke Åströms noteringar, samt sånt som jag själv vet.


Läs mer:
Karl Åke Åström som drev företaget Imitor bodde i huset.
Gården syns på ett panorama från Topeliusparken.
Nykarlebystjärna.
Nykarlebystjärna.
(Inf. 2007-04-05, rev. 2023-03-08.)