Gustav Adolfsgatan 33Tomten 93 vid korsningen Gustav Adolfsgatan–Källbackgatan inropades på auktion den 25 juli 1858 för 14 rubel av fiskaren Matts Hällstrand. Den 20 mars 1860 ropade han in tomt 32 för 78 rubel.


1879
köptes tomten av sjömannen Henrik Gustav Jakobsson (29.07.1836–8.6.1915) och makan Brita Abramsdotter-Bastuback från Nedervetil (25.08.1832–19.01.1915) och de byggde huset. De förblir barnlösa och bor där till sin död.Ritningsutsnitt från 1879 med situationsplan. Karaktärsbyggnad till vänster och Uthus till höger.En väl använd ritning.
Förstoring.


Guldbröllop, firas i dag i Nykarleby av sjömannen Henrik Gustaf Jakobsson och hans hustru Brita Abrahamsdotter Backman. De bägge åldringarna äro allt fortfarande krya och raska. - Ö. P.

Hufvudstadsbladet 02.08.1908.

 

Dödsfall
Tillkännagives att Herren Gud i sitt allvisa råd den 19 januari 1915
behagat hädankalla
Sjömanshustrun
Brita Abramsdotter
Jakobsson

från Nykarleby stad i en ålder av 82 år, 5 månader och 24 dagar, till sorg och saknad för make och en syster samt andra släktingar.

Henrik Jakobsson.

Österbottniska Posten 22.01.1915.


Auktion

Lördagen den 28 augusti kl. 3 e.m. försäljes genom frivillig auktion å Karlstorp, f.d. Keiths gård, en ung ko, en kalv, en båt, snickarverktyg, grammofon m.m. Vid tillfället utbjudes även mot årligt arrende på fem års tid, ett tunnland nya lindor.

Genom offentlig frivillig auktion, som anställes fredagen den 3 nästkommande sept. kl. 10 f.m. uti avlidne sjömannen Henrik Jakobssons arvingars gård N:o 93 uti denna stad, kommer att försäljas berörda gård och tomt, ävensom möbler och husgerådssaker, mans- och kvinnogång- och linnekläder jämte timmermansverktyg m.m. med 1 månads betalningsanstånd. Gården utbjudes kl. 1 på dagen. En halv timmes prövningstid förbehålles för gjorda anbuds antagande eller förkastande.

J. G. Birck.
Enligt anmodan.

Österbottniska Posten 20.08.1915. Första annonsen har inget med detta att göra, men eftersom det funnits en hyttmästare Keith vid Sandnäs, fick den följa med.


1915 köptes gården av f.d. bonden Hugo Alexander Tallgren (14.07.1879–03.03.1919) född på Högbacka med hustrun Bertha (även Brita och Berta) Irene Hirsimäki (28.10.1880–25.09.1960). Hugo dog redan 1919. Frun bodde kvar men flyttade 1930, med ett då levande barn till sin födelseort Helsingfors.


En notis i Österbottniska Posten i maj 1920: ”Gästgivaren H. Wik har av änkan Berta Tallgren inköpt dennas gård å Källbacken för 9,500 mk.”


1925
änkan Alexandra Johansdotter född 1888, tidigare gift med Matts Wilhelm Eriksson (tar namnet Willman) från Socklot flyttar in. Har hört berättas att hon fick ett amerikaarv och kunde då renovera gården som hade sadeltak och ändra det till brutet/mansard-/gambrelltak. Senhösten 1934 ordnar Alexandra/Sandra Willman auktion och flyttar därefter till Sverige.


Auktioner

Gårds- och
lösöreauktion.


   Lördagen den 8 december, kl. 11 f. m., försäljes å auktion gården och tomten N:o 93 vid Gustaf Adolfsgatan i denna stad. Gården, som är nyrenoverad och under plåttak, innehåller 4 varma boningsrum samt uthusbyggnad, som bl. a. består av stort hönshus. Dessutom försäljas tvenne stadslindor om resp. två tunnlands areal, en stugutimra 4x4,35 m, äggkläckningsmaskin, kokskamin, möbler, 1 par stöttingar, åk-kärra, hyvelbänk, amerikansk nothyvel, plåtslagarbord samt -verktyg, järntrådsnät, stickmaskin m. m.

     Nykarleby, den 28 nov. 1934.

Sandra Willman.

Österbottniska Posten 30.11.1934.Amerikansk nothyvel av märket Stanley.


Enligt mina källor flyttar sonen och typografen Tor Willman (15.06.1914–09.03.1995) med familj in och bor där tills även han flyttar till Sverige, Umeåtrakten år 1954. Han är begravd i Holmsund


1954
.10.06 köpte Gunnar och Ragni Sund gården av Sandra, som tydligen hitintills ägt gården, för 500.000 mk. Gunnar (1920–1980) var son till Aina och Alfred Sund.Döttrarna Inger gift Salin och Kerstin gift Berg vid dammen intill Källbackgatan där en vit lockand tillverkad vid Prevex flöt på 1970-talet. Smeds/Backlunds i bakgrunden.
Förstoring.
Foto: Gunnar Sund? Tillhör Inger Salin.Döttrarna Inger och Kerstin framför huset med den gamla farstun som ersattes av pannrum och ny farstu. Tycker mig minnas att det skedde i början på sjuttiotalet.
Förstoring.
Foto: Gunnar Sund? Tillhör Inger Salin.Huset och grannhuset, f.d. Hugo Liljeströms.
Förstoring.
Foto: Lars Pensar 2007.Flygplanet vid östra uthussgaveln
Förstoring.
Foto: Lars Pensar 2007.


2019
I december 2018 ser vi, Frits från Karleby och Nina Olaussen född Borgmästars i Överesse, en liten annons om ett renoveringsobjekt på Källbacken.Annonsen.


Vi är själva i renoveringstankar av vårt hus, f.d. Marklunds, vid Ruddammen, söker således 60-tals retromöbler och tänker att i Källbackshuset finns säkert sådana! Vi gör ett besök. Efter en 10 minuter traskar vi hemåt igen … men där i gatlyktans mörker vet vi båda att hela huset ska vi ha! I februari 2019 började renoveringsprojektet. Bort med det gamla, in med nygammal stil. Ut med pannrum, in med badrum. Sen har uthuslängans bastu rivits och ny, större bastu samt bastukammare byggts. O.s.v, det är härligt att bygga, sten upp på sten …Huset nymålat och nytt staket. Sydgavelm 1973.
Förstoring.
Foto: Olaussens sommaren 2022.Porten till garaget där Gunnar Sunds röda lastbil av märket Fargo stod.
Förstoring.
Foto: Olaussens hösten 2022.Uthuset nyrenoverat och -målat.
Förstoring.
Foto: Olaussens hösten 2022.Entrén är som tagen ur en Sköna hem. Förstoring.
Foto: Olaussens sommaren 2022.Lekstugan med den kännspaka solen. Vattentornet i övre högra hörnet.
Foto: Olaussens sommaren 2022.Huset och uthuset en kväll i juletid med stjärnor i fönstren. Att skotta snö mot sockeln är en beprövad isoleringsmetod.
Förstoring.
Foto: Olaussens december 2022.Gunnar Sund tillverkade flygplanet 1956. Jag blev mycket förvånad när jag nu såg det på nära håll, för jag har alltid trott att det varit helt och hållet gjort av plåt. Propellern är en gammal kylarfläkt.
Förstoring.
Foto: Olaussens sommaren 2022.Piloten.
Foto: Olaussens sommaren 2022.

 

Nina Olaussen tillhandahöll.


Läs mer:
Kerstin Sund íntervjuad 1970.
Synd att Karl Wenelius inte skrev något i Källbacksgrannar.
Grannar på 1930-talet av Gösta Fagerholm.
(Inf. 2023-08-24, rev. 2023-10-22 .)