Eric Juvelius 1718—1791

II. Eric Juthe antog under studietiden namnet Juvelius. Han var född i Sverige under flykten undan ryssarna 22.9.1718; död i Kronoby 20.5.1791. Genomgått pedagogin i Nykarleby, från vilken han kom »egrerie commendatus» till trivialskolan i Vasa 1733. Student 1735. Fil. mag. 1748. Hans gradual disputation 1747 handlade om Tjärtillverkningen i Österbotten. Amanuens vid Åbo domkapitel 1749. Samma år rektor vid pedagogin i Gamlakarleby. Pastor i Kronoby 1.5.1776. Skrivit om Nejonögonfisket i Österbotten, som ingick i Åbo Tidningen 1772. Utgav år 1781 en liten bönbok, tryckt på kungliga tryckeriet i Stockholm. Titeln lydde: En Liten Barnabok. Yxi Pieni Lasten-Kirja. Boken är märklig därigenom, att den var avsedd som lärobok i finska för dåvarande kronprinsen, sedermera konung Gustaf IV Adolf. Predikade vid prästmötet 1784. — Gift 23.10.1750 med Brita Helena Nyman, f. 1730, d. i Purmo 11.6.1823 av ålderdom, dotter till handlanden Clemens Nyman i Nykarleby och Brita Neostadia. Hon bodde på Purmo prästgård sedan 1804 hos sonen Johan Henrik.


Wold. Backman (1938) En släkt Juvelius, tabell 2.


Läs mer:
Om Nejnögons Fisket i Österbotten av Eric Juvelius i Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo 1772.
Släkten Juthe i Nykarleby stads personhistoria. Borgare och borgarsläkter 1721—1857 av Woldemar Backman.

En släkt Juvelius på Genealogiska samfundets webbplats. Medlemskap krävs.
(Inf. 2008-10-01, rev. 2014-02-02 .)