Jacob Rijf 1753—1808


Rijf, Jacob
(f. 17/7 1753 Pedersöre [Lepplax], d. 25/12 1808 Sthlm), kyrkbyggare; tillhörde en känd kyrkbyggarsläkt, bland vars medlemmar utom R. märks hans far Thomas R. (1726—1803) och hans son Karl R. (d. 1808). R. hade 1783 förmånen att få studera arkitektur vid Konstakademin i Stockholm, och han utnämndes följande år till länsarkitekt i Västerbotten. Han kom härigenom att vara verksam på båda sidor om Bottenviken. R. sökte åstadkomma en syntes mellan den gustavianska stilen och den av allmogearkitekter utvecklade kyrkobyggnadsstilen. Till hans bästa arbeten hör Larsmo kyrka, som han byggde 1785—88 tillsammans med fadern; vidare märks Överkiminge, Himango, Lehtimäki och Kortesjärvi kyrkor; den sistnämnda (påbörjad 1791) är en av träkyrkoarkitekturens främsta skapelser i Finland. Nämnas bör även Vindala kyrka, en tolvhörning av trä, uppförd 1807 enligt ritningar av R., och Nedertorneå kyrka (1797), där lämningarna av en medeltida stenkyrka skickligt utnyttjats.


Uppslagsverket Finland (1983).
Stavningsvarianter förekommer: Rijf, Rif, Riif.


Läs mer:
Betyget från Konstakademien. 1784
Byggmästare från svenska Österbotten.Österbottniska Posten 1922
Nytt ljus över vår kyrkobyggnadskonst på sjuttonhundratalet. 1926
Österbottnisk kyrkobyggarsläkt. 1926
Suomalaisia kirkonrakentajia. Kainun Erkki ja Jaakko Rijf av Heikki Klemettii i Nationalbibliotekets digitala samlingar. 1927
Namnkunniga österbottningar. 1927
Österbottniska kyrkobyggmästare av K. V. Åkerblom. 1928
Nyförvärv till Ateneum. 1928
Rijf i Österbottningar i Norrland. Gamla konstnärliga förbindelser över Bottenhavet av Manne Hofrén. 1929
Nykarleby-minnen av K. V. Åkerblom i Österbottniska Posten 1932
Jacob Rijf Österbottens berömde kyrkobyggare av Selim Melin. 1965
Av William Wik. 1972, 1974, 1975
Verk av släkten Rijf. 1977
Alster från Rijfarnas verkstad av Kari Appelgren. 1985
Ahlnäs i Hemman och husbönder 1548—1850 av Rudolf Olson. 1997
Kyrkobyggaren Jacob Rijf av Håkan Ahlnäs. 2003
Kyrkobyggarna Rijf av Lars Smeds, presentation. 2009
Presentation av doktorsavhandlingen Kirkonrakentajasuku Rijf: Pohjalaisen kirkonrakentajasuvun ... av Paula Mäkelä. 2015
Här ska Rijfs minnesmärke stå av Johan Sandberg i Kyrkpressen. 2019
Minnesmärket över kyrkobyggmästarsläkten Rijf. 2019

Bevarade från 1700-talet: Toby stenbro, Wasa Hovrättshus och Wasastjerna-huset på Vasa Släkt- och Bygdeforskare r.f.:s webbplats.
(Rev. 2022-11-20 .)