Byggmästare från svenska Österbotten.

 

I Wasa Posten skriver K. V. Åkerblom om kyrkobyggmästarna Rif.

Besökarna i Vörå och Munsala kyrkor fästa sig vid, att dessa kyrkor prydas av mera konstnärligt formade och utsirade predikstolar än de flesta andra kyrkor. Man spörjer, vem som ägt skicklighet att snida dessa konstverk. Handlingarna i nämnda kyrkor upplysa, att konstnären hetat Jakob Rif. Och forskningarna upplysa vidare, att han tagit sitt mönster från Jakobskyrkan i Stockholm samt följaktligen lärt sin konst därstädes.

Vem var denne Jakob Rif?

Han befinnes ha varit en svenskösterbottnisk allmogeman, hemmansägare i Soklot by i Nykarleby socken. Han har tyvärr fått dela ödet med nästan alla andra sina gelikar: att glömmas så helt, att eftervärlden känner nästan ingenting om sina byggmästares verksamhet, hemort och namn. De ha dock gjort sig förtjänta av större uppmärksamhet och erkänsla. Låt oss söka bringa dem någon upprättelse genom att förtälja deras enkla levnadssaga för deras hembygds barn.

Tomas Rif arbetade som »murkarl» jämte fyra andra på Närpes kyrka, då den utvidgades 1771—1772. Han avancerade kort därefter till kyrkobyggmästare. Det återstår att forska närmare om denna hans verksamhet.

Okänt är ock tillsvidare, om han var son till skeppsbyggmästaren, bonden Johan Rijfe från Essevö by i Pedersöre eller om han var hemma från Rijf hemman i Lepplax i Pedersöre. [Han var från Lepplax.]

År 1801 är han ägare av Tågs 1/4 mantals skattehemman i Soklot by och Ahlnäs skattehemman 11/24 mantal i samma by. På Ahlnäs gård har man en vindflöjel (flagga) på vilken finnes bokstäverna A. F. R. S. och årtalet 1739. Säges att byggmästar Rif fått den från en kyrka i Sverge. Thomas Rif dog före sin fru, Magdalena Larsdotter. Hon dog den 13 sept. 1808. Deras barn:

1. Kyrkobyggmästaren Jakob Rif. Också dennes byggmästarbana känner man nu blott till en mindre del. Åren 1793 och 94 arbetade han i Vörå kyrka. Omtalas vidare som byggmästare i några nordösterbottniska kyrkor. Har sitt namn ingraverat i en sten ovanför huvudingången till Kuopio domkyrka, byggd av gråsten 1803—1815. Byggde Uurais eller Kuukkajärvi kyrka av trä 1804. Utförde kyrkoarbete denna tid också i Kauhava.

Jakob Rif vistades hösten 1808 i Stockholm och dog där den 25 december s. å., efterlämnande änkan Magdalena Frosterus och döttrarna i förra giftet Anna, Maria och Margareta. Bland hans kvarlåtenskap funnos 19 böcker, mest predikosamlingar.

2. Anna Thomasdotter, gift med bonden Fredrik Snåre.

3. Lena Thomasdotter, gift med bonden Jakob Harald.

4. Margareta Thomasdotter, gift med bonden Erik Wiik. Jakob Rifs barn:

1. Kyrkobyggmästaren Karl Rif har bl. a. byggt Himango korskyrka (av trä) 1794. Hans byggmästarbana blev kort. Han dog i Stockholm den 27 december 1809, således tre dagar efter sin far. Karl efterlämnade änkan Helena Mattsdotter och dottern Susanna Elisabet.

2. Margareta, död i Stockholm 3/4 1809, efterlämnade maken Johan Kantlin.

3. Anna, gift med Simon Chronman.

4. Maria, gift med Gustav Sigfridson. Byggmästarna Rif efterlämnade som synes många kvinnliga ättlingar, men inga manliga. Det torde således finnas ganska många familjer, som genom ovannämnda döttrar stå i släktskap med dessa män, vilka i flera led visade framstående byggmästartalanger.


Österbottniska Posten 18 augusti 1922, nr 33, s. 1.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
(Inf. 2018-10-07, rev. 2018-10-07 )Läs mer:
Jacob Rijf i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-10-07, rev. 2018-10-07 .)