Anders Svedberg 1832—1889


Svedberg, Anders (f. 11/3 1832 Munsala, d. där 25/1 1889), lärare och tidningsman. Den självlärde S. blev 1856 lärare vid socknens nyinrättade ambulatoriska folkskola och grundade 1862, sedan den upphört, på egen bekostnad en fast folkskola i Munsala, den första i Österbotten. Här tillämpades avancerade undervisningsmetoder, ofta med anknytning till praktisk verksamhet i det dagliga livet. S. utövade genom sina tidningar ett betydande kulturellt inflytande på sin omgivning; framförallt gäller detta folkbladet Österbotten, som han grundat och själv redigerade 1861—78. Han var [sommaren 1883 för Norra Posten och] från 1884 redaktör för Österbottniska Posten och medarbetade därtill i ett femtontal tidningar i Finland och Sverige. I talrika lättfattliga småskrifter behandlade han även allmänna ämnen. S. representerade Nykarleby domsaga i bondeståndet vid lantdagarna 1877—8. Som lantdagsman arbetade han för reformer i liberal anda på olika samhällsområden. S:s skola, uppförd enligt ritningar av A. Setterberg, tjänstgör sedan 1977 som skolmuseum (Finlands svenska skolmuseum). (J.J. Huldén, A.S., 1932; S. Strömborg, A.S., 1932; A. Huldén, Ur A. S:s skrifter och tal, 1932).Uppslagsverket Finland (1985). Sommaren 2001 uppfördes ”En folkets man”, ett skådespel om Svedbergs liv av Lars Huldén vid skolmuseet. 2002 belönades initiativet med Nykarleby stads kulturpris.


Österbottniska Posten, 07.06.1918, nr 23, s. 1
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Minnesruna i SFV Kalender av K. J. Hagfors.
Sonsonen Hugo Svedberg.
Skolförhållanden i Nykarleby provinsialläkardistrikt av Woldemar Backman.
Ångfartyget Österbotten, telegraf, borgmästare och lägre elementarskolan av S.
Några Warningsord till dem, som ofreda telegrafledningen av S.
Korrespondens av S. i Hufvudstadsbladet.
Bref till en vän i hufvudstaden.
Anders Kankkonen var elev vid skolan.

Österbotten på Historiska tidningsbiblioteket.
(Rev. 2023-05-11 .)