Julevangeliet på Nykarlebymål

av

Gösta Ågren


”I WSOYs lilla bok ”Ilosanoma” återges julevangeliet enligt Lukas 2:1—20. Antalet varianter är tio, med Nykarleby älvdal som den tionde, sista och enda svenska.
     — — —
     Jag ska inte orda mycket om stavningen. — — — att skriva allt som det uttalas, har jag aldrig helt följt, eftersom det gör läsningen onödigt svår för utsocknes — för vilka det väl ändå är tämligen likgiltigt, att ”världen” inte uttalas ”väärden” utan ”vääden”. Och sockenbor vet det ju oberoende av stavningen.”


 

Jesu Födelse

1 He händ se han tin, at e kom båd från kejsar Augustus, att järet heila världen sku byri bital skatt. 2 Dä här var han första skattskrivninjin, och han vart holldi, tå Kvirinius var högan herrslunt i Syrien. 3 Tå fälas all, var och ein till sin stad, fyr att läta skattskriv se. 4 Så gjor å Josef, och tå han hört till Davids husi och släkti, for han från stan Nasaret i Galileen opp till Davids stad, som heiter Betlehem, i Judeen, 5 fyr att läta skattskriv se och Mari. Ti hadd bara hinda fyrlova se, men Mari var rej po tjocken.
      6 Tå di var tär, byrja värkan. 7 Hon född en pojk, första båni sett, och linda han och la han i en spilto, fyr he findist int na kvarter fyr dem i gäschgiverii.
      8
 I sama traktin var tå några karar ut på lindona och vakta krätjen sin om natten. 9 Mitt i allt star en ängel framfyr dem! Ett religiöse ljus lyst på dem; och an kan fyrsta, att di vart grömt skrämd. 10 Men ängeln sa ot dem: ”Varen int rädd! Si, jag bådar eder en storan fröjd, som ska vederfaras allt foltji. 11 Fyr i dag har en Frälsar vaari född ot eder i Davids stad, och han är Messias, Herren. 12 Och dä här ska fyr eder vara tecknet: Ni ska hitt ett nyfödde bån, som ligger linda i en spilto.” 13 I hesama såg an tär jäms med ängeln en storan hop, och han himmelsk frälsningsarmén lova Gud och sa:
     14
 ”Ära vari Gud tär opp,
     och frid på jolen,
     fyr mänskor, som han likar!”
     15 Tå san änglan hadd flogi tibaka heim, sa karan ot varander: ”No gar vi till Betlehem och sir po he som tär ha skedd, och som Gud har lätt oss få veta.” 16 Ti sätt fart tid och hitta Mari och Josef, och båni som låg i spilton. 17 Tå di hadd sitt e, birätta di vad som hadd vaari sagt ot dem om dä här båni. 18 All, som hört e, kona inte nog fyrvån se över vad karan birätta fyr dem. 19 Men Mari la allt dä här på minni, och fundera på e baket. 20 Karan vänd tillbaka och skröit grömt po Gud fyr allt vad di hadd fått hör och si, precis som e hadd vaari sagt ot dem.


Gösta Ågren (1999, WSOY) Ilosanoma. Originalet är löpande text som dock här är uppdelat i verser.Evangeliet uruppfördes vid julbönen 2004 av Boris Bränn.Det vackraste fotografiet (som dock inte här ges full rättvisa) av kyrkointeriören jag någonsin sett. Förhoppningsvis får jag en dag återse valvet som det var innan den senaste renoveringen, då belysningsarmaturerna var integrerade i bindbjälkarna och valvanfangerna. För pekaren över bildens övre del för att se den redigerade bilden med belysningsarnaturerna avlägsnade! Vid renoveringen som slutfördes 2023 utbyttes belysningsarmaturerna.
Foto: Markku Niemi/Painotalo Varteva, ingår i kyrkobroschyr från 1998.


*     *     *
 


Rollover funkar inte på iphone, så här är resultatet av rollovern.


Läs mer:
Fler juldikter och -visor.
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebydialekten.
Daniel Hjulström och och takmålningarna i Nykarleby kyrka av Kari Appelgren.
Kyrkan i kaitlet Fakta.
(Inf. 2005-12-23, rev. 2023-10-28 .)