FESTDIKT TILL
     
  JUTHBACKA


Vind över slätten — stilla går suset
in över ängarnas sommarprakt;
sjunger i trädet, och sakta i huset,
sjunger i hjärtat om livets makt.

Älven glittrar och gräver sin fåra,
tiden svinner och plöjer sin jord,
ödet ror med silveråra,
skalden leker med bräckliga ord.

Allt detta är flyktigt, och ändå vi vet:
något blir kvar i trädet, i huset;
något blir kvar som en hemlighet

djupt i det eviga vattenbruset
…. gömt under vinden, gömd under gruset,
gömt i ett hjärta som log och grät.

                   XXX

Trolldom har övats kring Juthbacka stenar,
ofärd har flutit i Juthbacka gräs;
arbete, älskog och lycka förenar
minnen som vandrar kring backar och näs.

Skeppen som seglat förbi under segel
spända av högmodig äventyrslust;
gyllene skördar ur sommarens degel
bleknade bort i en vinterns pust.

Flickor i skimrande dräkter tog vård
lyckligt om lekar och blommor av siden.
Fattigmans son fick en mera hård

lott att draga och lyfta i striden — — —
Tiderna gick, och sakta ur tiden
växte det sagor kring Juthbacka gård.

                   XXX

Samlas vi så i den festliga yran,
samlas som nu till en leende ring —
Låt oss ett ögonblick lyssna till lyran
som spelar kring gården om gamla ting.

Still, var tyst, det är trolldom i orden,
stugdörren knarrar och blåklockan slår.
Gräshoppan spelar, och ångan ur jorden
doftar av öden från tusende år.

— Livet är mäktigt, livet är stort,
allt är ett äventyr skrivet i vinden.
Hjärtat bankar på framtidens port

allt medan sommaren sjunger i linden,
dansen slår blixtrande rodnad på kinden ….
nattvinden sveper kring allt vi gjort.

                   XXX

Livet — det är inte bara stunden
närmast i öga och tätt under fot —
Det är även forntiden sammanbunden
evigt med dagen vi vandrar emot.

Livet — det är inte bara sekunden
ilande snabbt genom ungdomens blod —
Livet är också den djupa grunden
långt under flyktigheternas flod.

Därför, var stilla, när vinden andas
in under trädens sjungande bård.
Se i ditt hjärta, där åren blandas,

tag alla minnen varmt i din vård —
Hör hur det susar kring Juthbacka gård
där nya tider snart randas.Sebastian Lybeck, Österbottniska Posten augusti 1961.
Lars Pensar tillhandahöll

Läs mer:
Juthbacka i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-10-30.)