Tvenne Nykarleby-studier:

Folkmängdsförhållanden 1730—1920

Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna från tiden kring 1775 till branden (1858)

av

Woldemar Backman

 


Folkmängdsförhållanden 1730—1920
  1. Inledning
  2. Folkmängden, dess storlek och fördelning efter kön, ålder, civilstånd och yrke
Tabeller:
1. Folkmängden i Nykarleby stad
2. Civilstånd
3. Antalet hushåll eller matlag
4. De vanligaste yrkena
  3. De föddas antal och äktenskapsfrekvensen
5. De levande föddas antal
6. De vigdas antal
7. Födda utom äktenskapet
  4. Den allmänna dödligheten samt spädbarnsdödligheten
8. De dödas antal
9. Spädbarnsdödligheten
  5. Dödsåldern och dödsorsakerna
10. Dödsåldern
  6. Den naturliga folkökningen


Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar ...
  1. Stadsplanen
  2. Branden
  3. Allmänt och gårdsnummer 1—39
  4. Gårdsnummer 40 —79
  5. Gårdsnummer 80—119
  6. Gårdsnummer 120—139

Woldemar Backman (1929) Tvenne Nykarleby-studier (Folkmängdsförhållanden 1730—1920; Nykarleby forna stadsplan jämte några personhistoriska anteckningar om gårdsägarna) i Arkiv för svenska Österbotten band II, Häfte 1.


Läs mer:
Gårdsägare 1810—1858 av Erik Birck bygger till stor del på detta material.
(Inf. 2004-03-03.)