V. NYKARLEBY SOM SKOLSTAD

Guvernanterna Emma Nyberg och Kitty Åberg


Sedan fru Poppius skola upphört, beslöt familjerna Sundström, Dyhr och Lybeck att tillsammans anskaffa en guvernant åt sina flickor.

Först anställdes fröken Emma Sofia Nyberg 45) (gift 1862 med docenten, sedermera prof. Julius Krohn) och efter henne frk Kitty Åberg  46) såsom guvernant först hos Bergers och senare även hos de andra ovannämnda familjerna. Med dem och deras målmedvetna, pedagogiskt skolade undervisning började en ny tid för ”fruntimmersbildningen” i Nykarleby, skriver Z. Schalin. 47) Bergers bodde efter branden i Rechardtska byggningens norra ända på tomten nr 136 (Heikelska gården [Kivinen]). Emma Nyberg bodde hos dem i nordvästra hörnkammaren och höll där skola för flickorna Berger, Sandra Falck och Rosa Dyhr. Sedan Emma Nyberg lämnat orten kom Kitty Åberg och bodde ett år i samma rum, innan Bergers flyttade in i sitt eget nybyggda hus vid det nya torget.

Om Kitty Åberg heter det, att hon redan från första början blev mycket omtyckt. Hanna Sundström (Sarlin) berättar att ”hon såg på en så gott med sina milda ögon. Hon brukade förklara vad vi läste”. Detta var tydligen något nytt i Nykarlebypedagogiken vid denna tid. Nu började man läsa världshistorien, vilket flickorna tyckte var rysligt roligt.

”Tant Kitty” bodde nu hos Dyhrs i ett hörnrum till vänster om tamburen, hyrt för henne av Dyhr och Sundström. Där läste flickorna vid ett bord mitt i rummet, d.v.s. Mia och Hanna Sundström, Rosa Dyhr, Mimmi Lybeck samt Tilda och Augusta Wahlström. Undervisningen var gratis och omfattade franska, tyska, religion, geografi och historia, ämnesskrivning, räkning, spelning, ritning och handarbete. Spelövningar hölls inne i tant Kittys rum på Sundströms taffel. Då satt Kitty hos Hildegard i salen och ropade därifrån ibland: ”takt, takt!” Läsningen försiggick kl. 9—14. På e.m. hölls blott en timmes överspelning. Uppspelning försiggick två gånger i veckan, onsdag och lördag.

Denna undervisning varade i två år. Därefter (1860) reste den unga lärarinnan utomlands och sökte sig sedan till Jyväskylä seminarium. De forna eleverna i Nykarleby skingrades. Rosa Dyhr skickades till Vasa, Mimmi Lybeck till Helsingfors och Mia Sundström gick i skriftskolan.

Innan frk Åberg lämnade Nykarleby hade hon tagit initiativet till en annan skola [nästa kapitel], som blev varaktigare och fick större betydelse för stadens befolkning.Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid 115 f.


Nästa kapitel: Fattigsmåbarnsskolan eller Backlunds skola.
(Inf. 2004-05-17.)