Krönika

Den 2 mars.

[Brostugan och Kraftverket]


— — —

*            *
*

    I vår goda stad växla bilderna inte så mycket.
     För länge sen skrev jag om det modärna kafé, som skulle uppstå vid ändan av stora bron.
     Det fick varken namnet Scala eller Palatskaféet, såsom jag trodde, ej heller hördes någon jazz-musik därifrån. Utan det har fått det anspråkslösa namnet Brostugan. Det blev inte något storartat utan bara trevligt, hemtrevligt, med gott kaffe och en välvillig betjäning.
     Men något storartat är i görningen. Läsaren gissar på bastun, nej, denna gång gäller det inte renligheten utan ett verkligt luftslott, en kraftstation i Nybroforsen mellan seminariet och Lybecks!
     Därifrån skall ljus gå ut över Betlehem och allt det judiska landet. Där skall man få ljusbad, där skall man höra radiomusik och radioföredrag, och det skall bli så trevligt så ...

Jag tycker, att jag redan hör liksom harpor i luften ...                   

Kurre.


Kurre, K. J. Hagfors i Österbottniska Posten, 6 mars 1925, nr 10, s. 3.
Nationalbibliotekets digitala samlingar. Början av krönikan.


Läs mer:
Brostugan av Lars Pensar.
Kraftverket i kapitlet Fakta.
Fler krönikor av Kurre.
(Inf. 2014-11-06, rev. 2022-10-24 .)