GUTTA-KALLES TVÅ BRÖDER

Barndomshemmet vid Mathesiusgatan.

GRISPOJKAN FRÅN NYKAABI
1921–1937

Gik som följetong februari—september 2008.I N N E H Å L L
  Förord 1
1.
Födelsedagen. Ett eget hem 3
2.
Vedhuggning. Bullaförsäljning och bagerier 7
3.
Julminnen 11
4.
Dagligt bröd 29
5.
Arbete, avkoppling, problem, ett bättre land 32
6.
Vinterns fröjder 37
7.
Paketförsändelser. Litet om påsken 39
8.
Familjebastur. Smeden 42
9.
Vårmarknaden 44
10.
Internerna på Frihemmet 51
11.
Den darrhänta kvinnan 53
12.
Mors moster kallades ryssmoster 56
13.
En lam kvinna som grindvakt 59
14.
En liten kvinna vaktar grinden vid den östra stadsdelen. Litet om bilar 62
15.
Kvinnan, som tyckte om vackra kläder, var ett original 66
16.
En blind man. En dövstum man. Litet hyss 68
17.
Daggmaskfarm, hur man plockar dem, mete m.m. 71
18.
Skoltiden 75
19.
Älven ger och älven tar 87
20.
Bryggeriet. Litet om mjölk. Mitt sista skolår 89
21.
Något om propsbarkning och barken som bränsle 92
22.
Möbelaffären, min arbetsplats efter slutad skolgång 94
23.
Den lilla skogstjärnen 97


Bror Johansson
Bror Johansson

 


Bror Johansson (1986), publicerad som xeroxkopia i december 2006.
Copyright © författaren.


Läs mer:
Grusade förhoppningar av Bror Johansson.
(Inf. 2008-02-24, rev. 2008-09-21 .)