Sakristan
i Nykarleby
är nu som ny
SAKRISTIAN i Nykarleby kyrka har fått ett helt nytt utseende. Golvet och väggarna är helt nya och möbleringen har reducerats och restaurerats.
DET är arkitekt Krister Korpela, som utgående från ett renoveringsförslag från bl.a. avgående kyrkovaktmästare Uno Strandén har planerat ombyggnaden.
BORTA är den gamla gråa färgen och efter en första blick på väggarna tror man att det rör sig om en gammaldags stänktapet.Avgående kyrkvaktmästare Uno Strandén konstaterar att reparationerna av sakristian motsvarar förväntningarna. Det är nu ett vackert och trivsamt rum. Mot väggen längst till vänster skall sakristians altare stå. (Foto: K-E Wikström)

Det blev en reparation från grunden. Ett vattenläckage för några år sedan hade orsakat så stora fuktskador att hela golvet revs upp och gjordes om. Nu är det väl isolerat och har nya lackerade bräder.
     Väggarna består av panelbräder och de har målats som gammaldags stänktapeter.
     Det finns inte längre några lösa skåp i sakristian. Det gamla skåpet mot kyrksalen har försvunnit och byggts in i väggen mot väster. Det här gjorde samtidigt att taket, som är brutet mot långväggarna, blev symmetriskt brutet.
     En intressant detalj med taket upptäcktes också under reparationsarbetets gång. Ovanför det nuvarande mellantaket finns ett välvt tak i samma stil som kyrksalens tak.
     När arkitekt Korpela blev uppmärksammad på den detaljen sade han:
     — Nästa gång det renoveras måste det gamla taket användas.
     Tyvärr var det för sent den här gången, då väggarbetet hade skridit för långt.
     Sakristian skall också få ett altare, men det är ännu inte färdigt. Altaret skall placeras vid väggen mot kyrksalen, där det stora skåpet tidigare stod.
     De övriga möblerna i sakristian, det avlånga bordet med stolarna och fönsterbordet, har målats bruna och ådrats på gammaldags vis. Det är målare Mauritz Siegfrids, som stått för den detaljen, liksom väggarnas stänkmålning.
     Men det är inte bara sakristian som fått sig en ansiktslyftning. Vid det stora altaret i kyrksalen har knäbrädet gjorts helt nytt och klätts med grönt tyg. Mattan framför altaret har tagits bort och målats.
     Det visade sig då att golvet sedan gammalt har ett rutsystem, förmodligen för att likna marmorplattor. Det här rutmönstret skall behållas. Kostnaderna för reparationerna blev ungefär 20 000 mark.


Karl-Erik Wikström i Jakobstads Tidning, torsdagen den 30 april 1981.


Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2005-12-01, rev. 2008-05-18 .)