På måndag stängs KyrkbronRauno Hämäläinen och Mikko Leskinen från Destia inledde i måndags sina förberedelser inför demonteringen av bron. Jonas Brunnström, foto


l måndags inledde de första brobyggarna sitt jobb på isen under bron. När bron stängs ska 4 000 fordon varje dygn köra en ny rutt.


NYKARLEBY
.
På måndag är det inte längre möjligt att köra till eller över Kyrkbron. [Läs: Storbron eller Stora bron.] Då är inte bara bron utan också gatorna som leder till bron en enda byggarbetsplats ett halvt år framåt.

Juthasvägen kommer att vara avstängd från Brostugan och förbi Badhusstigen. All trafik till och från den västra sidan av älven leds då längs Idrottsgatan.

- På den avstängda sträckan Badhusstigen-Bergsstigen är det endast de som bor där som får köra till och från sina fastigheter, säger Mårten Lindström, kommunalteknisk chef.

- Likaså kommer gatorna vid kyrkan, eller Sollefteågatan och Bankgatan att vara avstängda men möjliga att använda som parkering för kyrkobesökare, säger Lindström.


ALL FORDONSTRAFIK
över älven ska från och med måndag och fram till september ske via Juthbackabron och Juthasvägen.

- Det handlar om cirka 4 000 fordon per dygn, säger Mårten Lindström om trafikmängden som hittills gått över Kyrkbron.

Det gav i alla fall den senaste mätningen vid handen och som gjordes i samband med broutredningen för ett par år sedan.

- Sannolikt har trafikmängden ökat snarare än minskat efter den senaste räkningen, säger Lindström.

Det blir med andra ord en stor omställning och kraftigt ökade trafikmängder längs Juthasvägen.


Mårten Lindström hoppas på tålamod av alla som berörs och störs av att 4 000 fordon i dygnet dirigeras om då Kyrkbron stängs på måndag. [I tidningen var STOP-stolpen vertikal, men jag tyckte att kyrkan då fick för mycket slagsida, så jag roterade så att belysningsstolpen på bron blev vertikal.]

 

ton kommer viktbegränsningen att vara på den nyrenoverade Kyrkbron. Det utesluter tung trafik, inklusive fullstora bussar.
[12 ton var begränsningen tidigare.]

- Det blir en stor påfrestning för dem som bor längs vägen. Vi hoppas på förståelse både av de boende men även lätta fötter på gaspedalen av dem som kör längs Juthasvägen och vidare längs Idrottsgatan och de andra gatorna i Nystan.

- För vägunderhållet innebär det också påfrestningar för staden, då Idrottsgatan fortsättningsvis är en grusgata som inte kommer att få asfalt ännu detta år, säger Lindström.

I början av veckan roade sig mopedister ute på isen på bägge sidor av bron. Den isbelagda älven är också populär bland snöskoterförare.

- Redan nu är isen under bron en byggarbetsplats och därför ska också de som färdas på isen se upp vid bron.

Brofundamenten i betong som ligger ovanför vatten kommer att granskas och vid behov förbättras och förnyas. Alla brobalkar kommer likaså att förnyas. Det är också bro-balkarna och leveranstiderna för dem som avgör om tidsplanen håller.Allt trävirke och alla stålbalkar byts ut och ersätts med nya.


- Om allt går som planerat ska den nya bron kunna öppnas för trafik i slutet av september, säger Lindström.


DÅ ÄR KYRKBRON
något bredare jämfört med i dag, har två körfiler och en gång- och cykelbana på den södra sidan av bron. Den nya bron får också ett trädäck i likhet med den gamla. Orsakerna är två.

- Dels har museiverket önskat ett trädäck i harmoni med den övriga historiska miljön i trä och dels gör vi ett trädäck på grund av dess lätta vikt i jämförelse med ett däck av betong.

När bron väl är klar kommer den ändå att viktbegränsas till 12 ton, vilket utesluter tung trafik, inklusive fullstora bussar.

- Vi tar det säkra före det osäkra och hoppas att bron tack vare den strängare viktbegränsningen utsätts för mindre påfrestningar och håller längre, säger Lindström.

Det är Destia som på entreprenad bygger och renoverar Kyrkbron för drygt en miljon euro.


UTFÖRE-FRAMSTUBRO
i Kovjoki är ett annat broprojekt i Nykarleby som startat. Där är det Sundström Ab som för 255 700 euro ska renovera bron.

Som bäst pågår en tredje offert-runda för hängbron i Ytterjeppo.

- Det är osäkert om vi ännu i år hinner påbörja renoveringen av hängbron, eftersom rivningsarbetet borde utföras så länge det finns is på älven, säger Mårten Lindström.


Britt Sund, Österbottens Tidning, den 28 februari 2019.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Storbron i kapitlet Fakta.
Brostugan – Stora bron av Lars Pensar.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2019-03-04, rev. 2019-03-06 .)