Österbottniska Posten i december 1908


Segelsällskapet Ägir hade senaste lördag sammanträde å stadshotellet. Därvid beslöts att låta bygga en 21 fots centerbordsbåt af ungefär samma typ som senaste år, och fick bestyrelsen i uppdrag att i samråd med en expert noggrannare bestämma den slutliga ritningen. Den nya båten bör under 2 år deltaga i Ägirs kappseglingar och vara inskrifven i Ägir.
     Den, som vinner båten, äger att öfverta den å varfvet, där den bygges. Det torde bli Nystads båtvarf.
     Då segelsällskapets stuga invid hamnen är obetald, beslöts att den 13 instundande mars föranstalta ett lotteri ...

Einar Hedström om Segelsällskapet Ägir.


Utsedd revisor. Guvernören i länet har förordnat förre kronolänsmannen E. O. Söderström att som tredje revisor å kronans vägnar verkställa granskning af utminuterings- och utskänkningsbolagets i Nykarleby räkenskaper.

E. O. Söderström ägde Juthbacka hemman och Wernamo parcell jämte en stadsgård och var direktör i Nykarleby Aktiebank, ett företag som fick en ända med förskräckelse..


Ett ihållande regn föll på eftermiddagen i går, hvilket måste anses ovanligt för årstiden.Österbottniska Posten vid vintersolstånd 1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Kopian var egentligen tagen för Blad ur Nykarleby stads historia forts. del 5 av P.W. Lybeck.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.