Österbotten.


NYKARLEBY.

Ahlströms död å Standard.

V i t t n e t  H a l m e  å t a l a s 
f ö r  m e n e d.


Dödsundersökningen med anledning av bondesonen L. Ahlströms död i samband med beslaget av spritkryssaren Standard förekom till fortsatt behandling vid urtima tinget i onsdags. Såsom rättens ordförande fungerade borgmästaren A. Huldén.

Som bekant yrkade Ahlströms fader vid senaste rättegångstillfälle ansvar på poliskonstapeln Harald Lindqvist för att ha varit orsaken till Ahlströms död.

Såsom vittnen i målet hördes Y. Halme, Kjäll och kapten Eriksson.

Halme vittnade bl.a., att en gevärskula skulle dödat Ahlström och utpekade Lindqvist såsom den skyldige. För rätten företeddes en panelbit från kajutväggen å Standard. Panelen var genomborrad av en kula, och då detta kulhål är det enda, som finnes i hyttens väggar, måste sålunda detta hål vara efter den dödande kulan, ifall Halmes vittnesmål är riktigt.

Såsom expert hördes herr Väinö Nyman från Vasa, vilken jämte kapten Eriksson och andra verkställt mätningar och undersökningar å Standard. Nyman intygade, att kulan inte enligt hans övertygelse kunnat intränga i hytten från den sida Halme påstod, att skulle skett. Den enda möjlighet för att vittnesmålet vore sant är, att kulan efter att ha passerat A:s huvud, skulle ändrat riktning, vilket emellertid inte förefaller troligt. Dessutom var det alldeles mörkt, varför vittnet svårligen kunde ha sett, vem som avlossade det dödande skottet. Svaranden Lindqvists rättegångsombud, häradshövding R. Österberg yrkade ansvar å vittnet Halme för mened.

Aktor anhöll om uppskov för att få expertutlåtande över huruvida en gevärskula, avskjuten på närhåll, efter att ha genomträngt en människoskalle, kan ändra riktning i så hög grad varom här är fråga. Efter överläggning beslöt rätten uppskjuta målet till andra rättegångsdagen vid instundande vinterting, då såväl Halme som Lindqvist äga närvara.


Österbottniska Posten, 23 oktober 1931, nr 43, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.*     *     *

På sidan fanns även:

Jakobstadsbil kolliderar med broräcket på Storbron.

Senaste måndag vid kl. 10-tiden på kvällen då en bil från Jakobstad skalle passera Storbron, kolliderade den med en stenpelare i broräcket med sådan kraft, att pelaren något rubbades ur sitt läge, och bilens ena framhjul jämte träckskyddaren ramponerades fullständigt.
      Chauffören torde som orsak till kollisionen ha uppgivit, att han bländades av en annan bil, som passerade bron samtidigt. Förklaringen verkar måhända något sökt.

  Dödsfall. Senaste vecka avled å Qunardlinjens ångare Aurania emigranten fru Berta Piispanen från Forsby, Nykarleby landskommun, dotter till Vilhelm Moberg. Den avlidna, som emigrerade till Canada för 5 år sedan ämnade jämte sin ettåriga dotter återvända till hemlandet, då döden nådde henne. Hon begrovs på Atlanen, och dottern anländer ensam till Finland inkommande måndag.


Läs mer:
Blodig drabbning vid Torsö i Österbottniska Posten.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2022-09-07, rev. 2022-09-08 .)