Annorlunda emigrant

Emigrationen från Finland till Sverige har nu pågått i en jämn ström sedan krigsslutet, och fortfarande reser folk över till Sverige, om dock i mindre omfattning. Under de svåra krigsåren sändes många småbarn till Sverige, de s.k. krigsbarnen, för att beredas en lugnare och tryggare tillvaro, borta från krig och elände. Av dessa skickades huvudparten tillbaka till sina anhöriga i Finland efter krigsslutet, men ett litet fåtal adopterades av sina tillfälliga fosterföräldrar och blev därigenom svenska medborgare. Nu är dessa adopterade krigsbarn sedan flera år tillbaka fullvärdiga medlemmar i det svenska folkhemmet.

Bland många andra sändes även en liten flicka från Nykarleby till Sverige. Hon anförtroddes åt en barnlös familj i en liten stad i Småland där hon fick ett mycket gott fosterhem hos fina och goda människor. Efter några år när det blev aktuellt med hemsändningen av krigsbarnen, adopterades flickan av sina fosterföräldrar. Flickan som redan tidigt visade studieintresse, fick självfallet fortsätta och läsa.

Hennes nya föräldrar gjorde allt de kunde för att hjälpa och uppmuntra henne, och resultaten visade sig snart. Hon tog i rask följd realexamen och studenten, och efter några års universitetsstudier i Lund är hon nu filosofiemagister och läroverkslärarinna.

Under pingsthelgen gjorde undert. en 80-mila resa ner till Småland för att som gäst hos nämnda familj fira pingsten. Själva resan genom det vårfagra Sydsverige var en upplevelse, och sedan sammanträffandet med f.d. krigsbarnet och hennes svenska föräldrar. Hennes svenska mor anförtrodde mig mångt och mycket, bl.a. hur det var när de hämtade sin lilla flicka vid finlandsbåten. Hon karakteriserade detta som att vara med vid en lottdragning, men hon tillade småleende: Jag drog ju huvudvinsten! Lyckligare och stoltare föräldrar har jag svårt att föreställa mig, detta gäller också flickan. Naturligtvis skall jag inte glömma tala om att flickan heter Greta. Många hälsningar till släkt, vänner och bekanta i Nykarlebynejden.

Dick (Valter Fagerholm)

 

Greta Fagerholm.
[Greta i Sverige.
Brodern Gösta Fagerholm tillhandahöll.]


Några notiser ur tidningen:

Nykarleby samskola

36 nya elever har godkänts till första klassen vid Nykarleby samskola. Från höstterminen införes nu den första gymnasialklassen och man har lyckats upphyra tidsenlig lokal i ett av de nya bostadsaktiehusen som ligger på andra sidan esplanaden från samskolan [Frälsningsarmén]. Också en del nya lärarkrafter kommer att anställas. Vid årsavslutningen hade skolan 252 elever.
     En parallell första klass kommer även att starta om tillräckligt antal elever anmäler sig. Än finns rum. Än är det för tidigt att vänta på den kommunala mellanskolans start.

 

Åbo Akademi

Filosofiekandidatexamen har — — — i humanistiska vetenskaper av Gunnel Melita Ström i Nykarleby.

 

Talkoarbetena igång på idrotts- o. ungd. gården

Publicerad sedan tidigare.

 

Dessutom fanns en del material om SFP:s partidag i staden.


Österbottniska Posten nr 23, fredagen den 10 juni 1966.


Läs mer:
Greta i Nykarleby 1949.
Ett avsnitt ur Vingklippt av Anita Wikman.
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.

NY TV:s prisbelönta dokemnetär om Greta på YouTube.
(Inf. 2009-02-15, rev. 2018-03-09 .)