Den första luftballongen i Finland.


Ur A. R. Cederbergs nyligen på finska utkomna samling av historiska uppsatser taga vi oss friheten att efter B. T. referera en del av skildringen om den första luftballongen i Finland.

Det är i sanning en för mången överraskande notis författaren meddelar. Vem har månne haft reda på att endast omkring ett år efter det världens första luftballong år 1783 av bröderna Montgolfier sändes upp mot högre rymder i den lilla orten Annonay i Frankrike, samma häpnadsväckande skådespel skulle erbjudas invånarna i det avsides belägna Uleåborg. Så var emellertid förhållandet.

Apotekare Johan Julin i Uleåborg, tidigare bosatt i Nykarleby och sedermera avliden i Åbo, var en man, som synnerligen intresserade sig för naturvetenskaperna. Han levererade intressanta meddelanden till Svenska Vetenskapsakademin i Stockholm och kallades snart till ledamot av sagda berömda institution. Genom tidningspressen i Sverige erfor han om bröderna Montgolfiers storartade uppfinning och en uppsats i Åbo Tidningar „Något om aerostatiska machiner“ hade antagligen Julin till författare. År 1783, närmare angivet den 5 juni höjdes i Frankrike den första ballongen mot skyn och allaredan i augusti 1784 var Julin färdig med sin maskin.

Den 29 augusti sagda år firades i Uleåborg en fest i anledning av Konung Gustav III:s lyckliga hemkomst från en utomlandsresa, och därvid celebrerades högtidligheterna bl. a. med uppsläppande av herr Julins luftskepp. Ballongen var försedd med kungens namnschiffer och det var efter det Te Deum i stadens kyrka utförts, som allmänheten samlade sig å torget för att åse skådespelet. Närvarande voro länets landshövding, ett stort antal framstående borgare och en talrik allmänhet. Då ballongen höjde sig mot skyn, hälsades den med livliga applåder och hurrarop till Gustav III:s ära.

Först en månad senare var Sverge färdigt med sin första luftballong. Vårt land hade alltså genom herr Julin berövat moderlandet äran att vara främst i detta avseende.


Österbottniska Posten oktober 1916.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kauhavakråkor över Nykarleby av Lars Pensar med fler flygrelaterade länkar.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-05-01/HK.)