D I T T  och  D A T T


I förra veckan gladde vi oss åt den vackra julgranen vid kyrkan. Den har verkligen glatt oss och många, många andra under helgen, men man unnas tydligen inte ens en dylik, oskyldig glädje ogrumlad.

I helgens elfte timme vandaliserades granen av okända busar. Ja, kanske busar till och med är en alltför vacker benämning på dem. De vackra arrangemangen av lampor revs nämligen helt bort och försvann i okända öden, lampor, sladd och allt. Naken och utskämd stod granen där på morgonen, vittnande om människans låga plumphet.

Ett nidingsdåd av detta slag mot en prydnad för hela staden, en julens trevna symbol och en glädje för befolkningen i staden och omgivningen har ej tidigare förekommit.

Förövarna torde knappast vara så häft utrustade med förståndsgåvor, att det kan löna sig att upplysa dem om vilken låg gärning de är skyldiga till, men den som inte förstår sakskäl, brukar begripa sig på stryk. En ordentlig risbastu skulle de busarna behöva.

*

I sammanhanget går tanken åter tillbaka till resonemanget om granens placering. Skulle den stå på torget, kunde många fler blickar vaka över den under helgen. Nu bor ingen direkt i närheten av granen, om den står vid kyrkan, varför eventuella vandalert kan känna sig ostörda.

*

— En god idé hörde vi nyligen av en känd och för staden intresserad person. Han föreslog att den femuddiga stjärnan, som har gamla traditioner som juldekoration i Nykarleby, åter skulle tagas i bruk i större omfattning. Tron, hoppet och kärleken, symbolerna som blivit så fast förbundna med Jakobstad, har synts här denna helg. De är vackra, men de hör grannstaden i norr till och vi bör inte inkräkta på deras rättigheter. Här förekom under 1800-talet allmänt den femuddiga stjärnan upphissad i en stång under midvinterhelgen och den passar alltfort.

Vår sagesman framkastade förslaget att placera två julstjärnor i vardera ändan av stora bron och en vid norra tullen, medan julgranen skulle ställas upp på torget. Idén tål att begrundas och vi för vår del rekommenderar den varmt. Flere julstjärnor över gårdarna i staden skulle också pryda under kommande julhelg.


Effe, Österbottniska Posten nr 2/1951.
Lars Pensar som tillhandahöll meddelade att en stjärna under några års tid hängdes upp vid stora bron.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Nykarlebystjärnan.
Granen på torget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-12-01.)