Järnvägsbygget

Arbetena på banbygget Kovjoki—Nykarleby påbörjades i måndags på morgonen. Den första uppgiften för banläggarna är att spränga bort ett mindre bergmassiv vid Kovjoki station. C:a 350 kbm berg böra där bortskaffas. Det första sprängskottet gick kl. 8 måndag morgon. Efter sprängningsarbetet kommer en bäcktrumma att flyttas ett par meter åt öster, varefer terrängen är förberedd för det egentliga banarbetet. Endast obetydliga terrasseringar behöva därefter företagas ända tills man kommer i närheten av staden. Även där bör ett stenparti av samma storlek som i Kovjoki bortskaffas.

Arbetsstyrkan är tills vidare rätt liten, enligt förljudande c:a 20 man nu för sprängningen, men i en snar framtid komma större arbetsstyrkor att behövas. Arbetstagare anställas av arbetsledaren i Kovjoki, då själva byggnadsarbetet helt går i järnvägsstyrelsens regi.

Sleepersågningen har gått efter beräkning, varför man ej behöver frukta för att arbetet skall fördröjas på denna grund.


Österbottniska Posten, 18.07.1947, nr 29, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Ett foto från sprängningarbetet hade tidigare publicerats.
Järnvägsnotis i föregående nummer.
Järnvägsnotis i nästa nummer.
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2023-06-04, rev. 2023-06-04 .)