Jänvägsarbetet

fortgår planenligt med sprängning.

Sprängningsarbetena pågå i Kovjoki för banbygget. Tillsvidare ha c:a 10 kbm berg bortskaffats per arbetsdag, men järnvägsarbetsutskottet har ej kunnat vara riktigt tillfreds med denna fart. I samråd med arbetsledaren har utskottet vänt sig till vederbörande med en anhållan om att erhålla ett luftkompressoraggregat, för att borrningen skulle kunna ske snabbare. Ansträngningarna ha numera krönts med framgång och aggregatet är på väg hit.

Borrar drivna med tryckluft äta sig snabbt in i berget och man beräknar, att undanskaffandet av stenhindren ej skall ta lång tid, sedan man väl kommit riktigt i gång. C:a 20 man arbeta nu i Kovjoki. Enligt förljudande torde järnvägsstyrelsen ha påbörjat transporten av skenmaterial m. m. från olika depoer. I skrivande stund har dock ej detta rykte kunnat bekräftas, men sleepersutsläpningen går i vart fall efter utstakat program. Redan nu ha syllarna transporterats ut längs banvallen och upplagts, så att de ligga klara att i sinom tid utläggas. Denna transport är nu genomförd på en sträcka av flera km längs banvallen från Kovjoki. Arbetsledaren beräknar, att större arbetsstyrkor behövas efter någon tid. Det torde även ställa sig lättare att få folk, sedan höskörden slutförts.


Österbottniska Posten, 25 juli 1947, nr 30, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Den nya järnvägen av Erik Birck.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2021-10-13, rev. 2021-10-13 .)