Julhälsningar i Österbottniska Posten 1958

De flesta hälsningarna går till emigranter i Canada och USA och några till sådana i Sverige, ”Syd-Afrika” och Australien. Orsaken till de detaljerade adresserna kan man fundera över. I år får även hälsningar från Munsala- och Jeppobor vara med.

Den tillhörande illustrationen med bildtexten ”Juthbacka gamla herrgård är som ni säkert vet, numera ett semesterhem som omhänderhas av ett andelslag. Föreståndarinna för Juthbacka semesterhem är fröken Lisa Gröndahl. — Vi ser karaktärsbyggnaden på bilden.” var av oanvändbar kvalitet.

För att få en illustration tog jag några nyckelord ur den första hälsningen och googlade bilder med sökorden ”mullumbimby main arm ostring” med gott resultat:


Mullumbimby Soccer Team 1959.
Mullumbimby Soccer Team 1959.
Standing L to R: Neil Ostring (Finn), Chris Vlahos (Greek), John Goldsmith (English),
Rudy Valzan (Italian – Captain), Johnny Gassner (German), Louis Terresi (Italian), Earl Cockran (Australian)
Front: Bill Apostoloff (Macedonian), Winfrew Klepp (Austrian), Harry Thornley (English), John Zeffero (Maltese)
Ballboy: Nephew of Bill Apostoloff
(Courtesy Winfrew Klepp)


Hämtat från sidan Aliens of the Tweed and Brunswick, Chapter 4.


Neil torde vara Axel Östrings son Nils. Axel är omnämnd i Rond genom Forsby och Nils i Rajåkerns dynamitarder.


Kontaktade Peter Tsicalas, webmaster för ovanstående sida, och fick bland annat detta svar:

Winfrew Klepp of Brunswick Heads gave me the photo, but I have a vague memory that he in fact got it from Neil Ostring.
     So it's gone full circle!
N:o 47 — 1958Ö S T E R B O T T N I S K A   P O S T E N

Julhälsningar till anhöriga, släktingar
                                   och vänner i främmande länder

 

Familjen AXEL ÖSTRING, Main Arm, Mullumbimby, N. S. W., Australia, tillönskas GOD JUL och ETT VÄLSIGNELSERIKT NYTT ÅR av Adventförsamlingen i Nykarleby.


De varmaste JUL och NYÅRSHÄLSNINGAR till familjerna ANDREW FORS, 140 Marvin ave., Los Altos, Calif., IRENE HAGGLOF o. EUGEN HAGGLOF, 454 Grant ave., Palo Alto, Calif, Mrs o. Mr ALINA o. JARL MOLIN, 2830 Bryant St., Palo Alto, Calif, från familjerna Johannes Fors, Emil Fors, Heldine o. Raymond Fors, Barbro o Bjarne, Erik Lassandet, Guy o. Ingegerd, Gun-Britt o. Elmer Holm.


En TREVLIG JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mr & Mrs ANDREW HOLM 1819— 7— st. Anacortes Wash. USA. av familjerna Anni Sundell, Viktor Holm, Edvard Holm, Vexala Munsala samt familjerna Ellen och Elmer Holm, Nykarleby.


JUL och NYÅRSHÄLSNING till Mrs SIGNE ROSCHBURG o. Mrs ROSA HAWKINS från Märta, Carl-Wilhelm och Leif Nessler samt Ellen Nylund.


EN FRIDFULL JUL samt ETT GOTT NYTT ÅR tillönskas mina systrar med familjer i Amerika: IDA ODELL, ROSA HAWKINS, SIGNE ROSCHBURGH o. HELGA KNUDSEN från Anna Markén, Nykarleby, Finland.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas familjerna GUSTAVSSON och HJ. CARLSSON, 2227 west 6 th. st., Duluth 6, Minn., fam. HELMI OLSON, Cloquet, Minn., fam. ELLEN FRILUND Ramblewood ave, Great Kills, Staten Island, N. Y. o. AMANDA KRANTZ 65 Wilson .ave, Valhalla, New York av familjerna H. och N. Nylund, S. Lillbroända och P.-E. Grankvist.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas fam. HUGO MARKLUND samt fam. GÖTA och GERDA, Fort William, Ont., Canada, av fam. Edvin Marklund.


Mr o. Mrs IDA o. SELIM LIND, 805 Central St., Eveleth, Minn., Mr EDVARD LIND, 1720 Mac. Arthur Blad, Oakland 2, Calif. tillönskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av Maria Damberg, fam. Arne Nystedt och fam. Ragnar Damberg.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mrs ALINA o. Mr ELIEL JACKSON, 319 Quince st., Olympia, Wash och Helen och Norman Penrose, Box 76 Bralorne, B. C. Canada, av Ellen och Jaakko Niemi, Forsby.


BRITTA o. ENOK WILLMAN, 348—6 th ave, Menlo Park, Calif., USA. tillönskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR av familjerna Matts o. Paul Willman.


Fam. RALF HOGBERG, 2715 Adanac st., Vancouver, B. C. Canada, tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av mor, far och syskon samt Ester, morfar och farmor.


Mr CHARLIE GRAHN, Bunnings Bros., Tone Mill, Via Manjimup West Australia, tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Far och syskon.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas EDVIN OGREN, 428. 13 st., New Westminster, B. C. Canada, av Gunnar Markkula.


GOD JUL och GOTT NIYTT ÅR tillönskas mrs o. mr SELMA och REINHOLD BACKLUND, 233. W. 4 th. st., Port Angeles, Wash., USA från Edit o. Johannes Backlund, Markby, samt Gunnel och Börje Lövmark, Ytterjeppo.


Fam. WILLIAM NYSTRÖM, 24 W. 3 rd. st., Duluth 6, Minn. USA., GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR önskar fam. A. Nyström, Nykarleby och R. Birck, Jakobstad.EN FRIDFULL JUL samt ett GOTT NYTT ÅR önskas GRETEL o. GUNNAR JAKOBSSON, Port Mody, Box 135, B. C. Canada, från familjerna Asplund o. Envik.


Familjen KARL RENLUND, 184 S. Empire ave, Port Arthur, Ontario, Canada, önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Maria och Erik Renlund.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas JOHN HÖGSTRÖM, Box 62, Princeton, B. C. Canada, av bror, Högbacka, Nykarleby.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas fam. MARIA SKOG, 3490 Trafalgar str., Vancouver, B. C. Canada av familjerna Ellen och Viktor Kallträsk, Hjördis och Bernhard Häger samt Arline och Lars Ström.


FRIDFULL JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskas fam. JOEL BJÖRKMAN, 1731 Wall st., Butte, Montana, USA av systrarna Sanna och Hulda, Juthas.


Mrs GUNNEL och Mr SIGVART JAEGER, 3954 E. 115 str., Seattle 55, Wash. USA., önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Elsa Hellman, Nykarleby, Juthas.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas IDA o. SELIM LIND, 805 Central st., Eveleth, Minn., ANNA LUNDBERG, 8523 so 120 st., Seattle 88, Wash., HELEN och NORMAN PENROSE, Box 865, Bralorne, B. C. Canada, samt VERNER och ELLEN LINDFORS, 1023 Terrace War, Bakersfield, Calif., USA., av familjerna Martin Skeppar, Hulda Lindfors, Forsby och Selim Backman, Socklot.


Mr IVAR SUNDELL, Port MC Neill B. C. Canada, önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av familjen Verner Sundell.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas fam. UNO LÖF, 427—8 th ave, Menlo Park, Calif., USA av familjerna Selim Löf, Hilding Löfmark och Severin Löf.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas familjen ED HAGNES, R. R. 2, Aldergrove, B. C. Canada, av Matts Sundell, Nykarleby.


Mr o. Mrs ELISABETH och GABE NASMAN, Box 339 Rt. 1, Warren Oregon, önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Erik och Gerda Wik, Socklot, Nykarleby.


Mr o. Mrs GUNNEL o. SIGVART JAEGER, 3954 E. 115 st.. Seattle 55, Vash. USA., tillönskas FRIDFULL JUL o. GOTT NYTT ÅR av Ellen Hellman, Nykarleby.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mr TURE NORDLUND, Camp Woss, Englewood, B. C. Canada samt Mrs o. Mr ANDERS CARLSSON, Box 134, Wallav, Idaho, U.S.A., från familjerna Rundell och Ek, Kovjoki.


En GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR tillönskas miss JULIA JOSEPHSON 5337 N. Clark st. Chicago 40, Ill. samt mrs HILDA ORRE med familj 2850 D. street, Eureka, Californien USA. från R. Dahlstedt med familj.


ANNA och J. W. KRONQVIST, Rt. 3, Box 1, Shelton, Wash, USA. tillönskas de bästa JUL och NYÅRSHÄLSNINGAR av familjerna Kronqvist, Bäck och Åvist.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mrs o. Mr BENGT LINQVIST, 665— West 3 rd. st., North Vancouver, B. C. Canada o. fam. VERNER LINQVIST, 1320 Delta ave, Vancouver, B. C. Canada av familjerna Paul, Gunnar, Oskar Linqvist samt Ellen Linqvist.


Mr and Mrs VILLIAM JUSELIUS, 53 Forest Road, La Rochelle, Johannesburg, Syd-Afrika, tillönskas en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR från Anna, Sven och Mikael, Jussila, Munsala.Fam. HERBERT MOLIN, 2784 Bryant st., Palo Alto, Calif., Mr. o. Mrs. AINA o. JARL MOLIN, 2830 Bryant st., Palo Alto, Calif., Mr o. Mrs LILLY o. VILHELM MOLIN, 82 Central ave, Redwood City, Calif., Mr o. Mrs SIGRID o. HILDING PEARSON, 317 E. 39 th ave, San Mateo, Calif., Miss GUNVOR MOLIN, 490 Sheridon Ave, Palo Alto, Calif., samt fam. SVEN NYLUND, Cripple Bush Rd., Vestwood, P. O. Old Tappan, New Jersy, USA. tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av föräldrar och syskon med familjer.


Fam. PAUL KRONLUND, 431 Bell st., E. Palo Alto, Calif. USA önskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av familjerna Enqvist o. Karf.


Fam. FRED LARSON, 469 Giont ave, Palo Alto, Calif. tillönskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av fam. Joel och Erik Molin.


Mr SIGFRID JUNGARO, 1120 State ave, Olympia, Wash , Fam. ESKIL JUNGARO, Rt. 5 Box 492, Everett, Wash., Mr GUNNAR JUNGARO, Rt. 5 Box 492, Everett, Wash., USA, önskas GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR av familjen Agda och Sigurd Björklund, Ytterjeppo.


EN FRIDFULL JUL samt ett GOTT NYTT ÅR önskas GUST SANDSTROM och LOREA ABBEY, 944 Sandvisky st., Conneaut, Ohio, USA av familjen Birger Sundvik.


Mr EWALD NEUMAN med familj, Haney R R I, B. C. Canada, tillönskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av mor, Axel, Edit och Edla.


Familjen J. NEUMAN, Hulton, P. O. st. Vital, Man., Canada, mrs W:m HILL, Larsmont, Minn., samt familjen UNO NEUMAN, Heby. Box 1334, Sverige, önskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av far och familjerna Georg och Artur Neuman.


Fam. ELLEN och AILFRED BLOMQVIST, 2120 Edinburgh st., New Westminster, B. C. Canada, tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av fam. Runar Nelson, Munsala.


MILI, INGEMAR och TOMAS ANDERSON, Fruengsgatan 28, Nyöping, Sverige, önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av fam. Runar Nelson, Munsala.


Fam. VIVI o. ALBIN VAHLSTRÖM, Gunnarn, Grundfors, Sverige, önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av fam. Hugo Backman o. fam. Johannes Granlund.


Mr EMIL BERTLIN med familj 12/3 Glass ave, Olympia, Wash., USA samt mr. OTTO J:SON— BERTILS med familj, 215 West 20 th., Olympia, Wash., USA, önskas GOD HELG och LYCKOSAMT 1959 av familjen Vilhelm Nyby.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas Mr. o. Mrs W. ERICKSON, W. 908 Maxwell ave, Spokane 1, Wash., USA av familjerna Runar och Gunnar Nyvall samt Ellen Sundell.


Mr o mrs ANNA och JOHN HARALD, 544 Oliver st., San Pedro, Calif. och mr o. mrs ANNIE o. EVERT NEWMAN, 840 Fourth st., San Pedro, Calif., tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Maria Frilund samt barnen med familjer.


Fam. KARL HÖGSTRÖM, Fack 37, Fåker, Sverige, Fam. KARL OTTOSSON, Fyrspannsg. 37, II tr. Vällingby, Sverige önskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av fam. A. Aspnäs, Pensala.


Mr PAUL GRANFORS, 859 Homer st., Vancouver, B. C. Canada, GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR önskar Lydia o. Uno Forsgren, Saga o. Rudolf Grönfors, Ines o. Eliel Brunell.GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas fam. FRITZ TRANNSTROM, 1824 ,E. 10 st., Duluth 12, Minn., USA, Mr BILL NYMAN, 411 Hastings str. E. Vancouver 4 B. C. Canada av familjen Gunnar Byskata, Hirvlax, Munsala.


Mrs MARIA JAHNSON, 200 ash st., Baraboo, Wisconsin, USA, tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Maria Höglund, Jeppo.


Familjen ERNST LINDÉN, 413 Wilsom st., New. Westminster, B. C. Canada och Mr o. Mrs B. G. LINDÉN, 2316 Grand ave, Everett, Wash., USA. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskar familjen Anna Lindén, Monå, Finland.


Mr & Mrs JOEL S. SANDBERG, 222 East 10 th., Olympia Washington, Mr & Mrs JOHN LINDSTRÖM, 10685 Farmington Rd., Plymouth, Minn., Mr & Mrs GUST LEIF samt Mr & Mrs BERNHARD LÖV, 2402 73 N. E., Puyallup, Washington, USA tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av fam. Elmer Sandberg, Jeppo.


Mr o. Mrs B. G. LINDÉN, 2316 Grand ave, Everett, Wash., USA och fam. ERNST LINDÉN, 413 Wilson str., New Westminster, B. C. Canada, tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av Anita, Valde och Lena, Monå.


Mr o. Mrs MANNE LILJEQVIST, 2345 Chavy Chasa Dr Glendale, California, USA, Mr WILLIAM LILJEQVIST, 1020 ½ S. Lorena St., Los Angeles 23, California, USA, vi önskar er alla en FRIDFULL JUL och ett lyckobringande GOTT NYTT ÅR från föräldrarna Liljeqvist och Dahlsten samt syskonen med familjer.


GLADA JULHÄLSNINGAR till HELEN o. FRED och STEVE ERIKSON, East Durham, New York, Mrs MINA FREELUND, Route 9, Box 922, Olympia Wash., Mr ERICK ANDERSON, Route G, Box 418, Olympia Wash., och ESTER och EDVIN NEUMAN, Route 9, Box 920, Olympia Wash. från Hilma, Gunvor, Hilbert och Sten-Göran.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR tillönskas HILDA och ALEX JOHNSON med barn och barnbarn samt BIRGITTA LILJEQVIST, 422 West Frout str., Ashland Wis., USA, Mr AXEL WILLMAN, 832 Red River rd, Port Arthur, Ont. Canada och Mr E. SAREN, 320 Bay st., Port Arthur, Ont., Canada, av Erik, Ida och Wilhelm Sandell, Jeppo.


VILHELM LUNDVALL, 2922— 4 th. ave., Hibbing, Minn., USA, JOEL LINDVALL Box 231, Gibsons, B C. Canada, RUDOLF NELIMARK, 1313—13 th ave, Hibbing, Minn., USA, EMIL LINDVALL, 1419 E—21 st., Minneapolis 4, Minn., USA, önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR från fam. Eliel Lindvall, Lussi, Jeppo.


Mr o. Mrs ELIN o. HUGO SARLIN, 521—41 st., Brooklyn 32, N. Y., Amerika, tillönskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av systern Ester Bäck-Abbor.


GOD JUL och GOTT NYTT ÅR önskas Mrs. C. O. LINDQVIST 2064 Union Street South, S:t Petersburg,Florida, USA och Mr HENRIK CALONIUS, 36 Panoramic Way, Berkeley 4, California, USA, från, Maria Blusi (Nygård), Lotlax, Vörå, Hanna Calonius, Ekenäs samt Sune och Göta Calonius, Savio.


Fam. JOHN ENROT, 337 Waverly st. Menlo Park Calif. USA, fam. E. A. UTAHS, P.o, Box 396, Rosamond, Calif. USA och fam. HERMAN PETERSON, 800 Olive st, Menlo Park, Calif. USA önskas GOD JUL o. GOTT NYTT ÅR av fam. Hjalmar Bergström, Gamla Vasa.


Mr och Mrs EDNA och EMIL BLOMQUIST, 3099—19 a st., Eureka, Calif. önskas GOD JUL och GOTT NYTT ÅR av syskonen Maria Backman och Anna Blomkvist, Nykarleby.Österbottniska Posten nr 47/1958.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Hälsningar från landskommunen i samma nummer.
Julhälsningar 1956, Julhälsningar 1959.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2008-12-13, publ. 2008-12-13, rev. 2008-12-14.)