Ditt och datt i juletid

     Den, som höll vad om att barmark skulle råda under julen, blir skamligen bedragen. Tvärtom har vi väl sällan haft en dylik vinter före julen som nu. Snön ligger i väldiga drivor och kölden biter i knutarna, så att röken står ur skorstenarna, som tecken på väldiga midvinterblot. Det må väl bli en jul, som forntidens, i vargavinterns tecken.
     Julgranen har kommit upp på torget, som övligt är, men aldrig tidigare har det skett så maskinellt, som denna gång. Granen transporterades nämligen fram hängande i en grävmaskinsarm medan den vältrade sig fram på larvfötter i drivorna. I ett huj hade den med sina olika manöverorgan rest upp granen, när den väl kommit fram till den bestämda platsen. Så att till och med julgranen blir mekaniserad i denna teknikens tidsålder.

*

     Julklappskommersen är ordet för dagen. Julhandeln går för fullt i stadens affärer, livligare än vanligt kanske under dagarna denna vecka. Man kan således räkna med att köpmännen får livligt också dagarna efter julen, när julklapparna skall bytas. Och att mången gläder sig över sina julklappar som de är, utan att byta ut dem till något, enligt eget förmenande ännu bättre. Firmorna, utanför staden nämligen, har haft sina julfester redan till de anställdas förnöjelse, JoupersKarleborg och GyllenbergsJuthas. Kanske vankades där julklappar i förtid, åtminstone är det roligt att företagen på detta sätt ordnar om trevnad och avkoppling för sin personal.

 


Österbottniska Posten nr 51/1955.
Lars Pensar tillhandahöll.


Julen 1981 var det också ganska höga drivor. Till vänster skymtar HAB:s (Helsingfors Aktiebank) neonskylt och på taket på på Grönhuset Sparbankens dito. Erik Sundsten i förgrunden.
Julen 1981 var det också ganska höga drivor. Till vänster skymtar HAB:s (Helsingfors Aktiebank) neonskylt och på taket på Grönhuset Sparbankens dito. Erik Sundsten i förgrunden.


Senare på kvällen var det dags för lucia. Och till höger är det gröngula strecket Nordiska Föreningsbankens neonskylt. Inte en enda av bankerna finns kvar i dag.
Senare på kvällen var det dags för Lucia på torget. Det gröngula strecket till höger är Nordiska Föreningsbankens neonskylt. Alla bankerna uppgick i andra banker i samband med bankkrisen på 1990-talet.
Foto: FL den 13 december 1981.


Läs mer:
Mer om julgranen.
Esplanadvyn en sommardag 1967.
Nykarlebys Lucia 1981 Monica Cederberg med tärnorna Stina Solvin och Susanne Lundqvist.
Lucian lyste upp av Erik Stenwall.
Nordiska föreningsbanken 50 år.
100 år sparbank i Nykarleby av Inger Luoma.
Helsingfors Aktiebank 100 år.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-21/HK.)