N F B i Nykarleby 50 år

Den 29 december 1913 — för 50 år sedan — öppnade Föreningsbankens kontor i Nykarleby sina dörrar till den lägenhet i huset Bankgatan 6, där kontoret fortfarande är inrymt.

Grundandet av detta filialkontor blev aktuellt då Nykarleby Aktiebank i slutet av nämnda år måste inställa sina betalningar, på grund av oegentligheter inom banken. Härvid vände sig några deponenter till Föreningsbanken med begäran att banken skulle gå i spetsen för en sanering av de rådande förhållandena. Samtidigt grundade Föreningsbanken filialkontor på de båda andra orter där Nykarleby Aktiebank verkat, i Oravais och Vörå.

Under de två första verksamhetsåren, 1913—1914, fungerade som föreståndare för kontoret hovr.ausk. Hilding Meinanader. Till kontorets första egentliga direktör utnämndes år 1915 överläraren Karl Fredrik Spolander,  som skötte denna syssla ända till år 1928. Sistnämnda år utnämndes rektorn för Nykarleby Samskola, prosten Waldemar Westberg  till kontorets direktör. Denna befattning innehade han till år 1944, då han efterträddes av borgmästaren, stadsdirektören Sven Adolf Berger. Sedan år 1947 har kontoret föreståtts av dess nuvarande direktör, borgmästaren Holger Stenbäck.

     
1913 3 Hilding Meinanader
1915 14 Karl Fredrik Spolander
1928 15 Waldemar Westberg
1944 14 Sven Adolf Berger
1947   Holger Stenbäck.
    Ulric Nyman
     

 Föreningsbankens kontor i Nykarleby. Bilden tagen innan renoveringen som företogs i somras.
[Notera grinden och staketet. Beskuren i över- och underkant. Och som vanligt, bildkvaliteten i ÖP ...]


Till kontorets första kontrollanter kallades fil.dr, lektorn  K. J. Hagfors, prosten  K. V. Petrell och fil.mag., lektorn N. A. Fougstedt, av vilka den sistnämnde fungerade som kontrollant i 30 år, ända till sin död. Bland andra som under en längre tid varit kontrollanter vid kontoret kan nämnas handlanden Axel Kisor som fungerade som kontrollant åren 1920—1947. Kontrollanter vid kontoret är för närvarande häradsdomaren Johan Erik  Strandberg, seminariedirektorn Hans F. von Schantz  kantorn Anton Söderman och stadsdirektören Ernest Eklund.


Österbottniska Posten nr 52, fredagen den 28 december 1963.


*     *     *

Föreningsbanken tidigare än 1963. Förstoring.
Ur Lars Pensars samlingar.
(Inf. 2022-05-19.)

*     *     *


Vårt kontor i Nykarleby.
Förstoring.


Österbottniska Posten nr 16, fredagen den 19 april 1968. Första numret som österbottnisk ungdomstidning.
Från issuu.
(Inf. 2020-09-14.)

*     *     *Vårt kontor i Nykarleby. Personalen från vänster: fru Greta Bäck, bankdirektör Ulric Nyman, fröken Svea Forsbacka och föken Linnéa Nordling.
[Känner någon igen kunderna? Förstoring.]


Österbottniska Posten nr 17, fredagen den 26 april 1968.
Från issuu.
(Inf. 2021-04-14.)Läs mer:
Yrkestjuvar tömde Nkby-bank, svetsade sig in i kassavalven. 1973
Helsingfors Aktiebank 100 år. 1981
Sparbanken 100 år. 1974
På tomten fanns en speciell gran.
Revolutionen 1917 och händelserna i Nykarleby av Erik Birck. 1988
Räcket.
Banken bakgrund i klassfoto.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-16, rev. 2022-06-06 .)