”FRILLARE” och ”KÄLLBACKARE”

Ohoj !

     Nu behöfver Ni ej mera gå den långa vägen till torget För att göra edra uppköp af kaffe, socker, gryn m.m utan kunna Ni få allt detta från min minuthandel uti Löfholms arfvingars gård (mindre byggnaden) som härmed tillkännagifves.

Högaktningsfullt

A: W: MATTSSON

[Det är första gången jag ser benämningen ”frillare”, däremot tror jag mig ha hört ”källbackare”. Och nu sitter jag och funderar på vilken Löfholms gård var. När jag nu 12 år efter publicering läser sidan, kan jag ge besked.]

———

     En willa-parcell vid Andra sjön; spekulanter wände sig till G.M. Hedström å Kärrfors.

———

GALGBACK-ÄGAN

     Vid Åminnet säljes på förmånliga villkor.

J.W. Nessler.

———Österbottniska Posten nr 22, mars 1907.
Lars Pensar digitaliserade, kommenterade och tillhandahöll.


Läs mer:
En avrättning på galgbacken av V. K. E. Wichmann.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-17.)