Nykarleby församling:

Kyrkans värmesystem kompletteras,
begravningsplatsen snyggas upp


Kyrkofullmäktige i Nykarleby församling sammanträdde senaste lördag i pastorskansliet. Till viceordförande för år 1958 återvaldes skolföreståndaren Ture Granqvist. Enligt kyrkolagens bestämmelser skall kyrkofullmäktige härefter ha en lekman till viceordförande.

Följande fråga som stod på dagordningen, var föregående års räkenskaper och förvaltning. Ekonomen redogjorde för räkenskaperna och förklarade de olika posterna i såväl utgifter som inkomster. Under ordförandeskap av rektor Runar Hedberg fastställdes bokslutet och beviljades de redovisningsskyldiga full ansvarsfrihet för förvaltningen.

Kyrkofullmäktige behandlade också det ny värmesystemet i kyrkan. Man konstaterade, att systemet under den kallaste perioden icke fungerade till belåtenhet. Värmen samlades mest högt under taket, varför det blev för kallt i bänkarna.

För att på något sätt utjämna värmen i kyrkorummet bör någon fläktanordning anbringas. Expert skall anlitas, för att något misstag ej måtte ske.

På grund av det nya värmesystemet i kyrkan har kyrkorgeln farit illa. Luftsystemet i orgeln har torkat, varför en reparation måste verkställas. Kyrkofullmäktige beslöt, att kalla en expert att se på orgeln, så att den snarast kan fås i speldugligt skick.

Begravningsplatsen är i behov av översyn. Mycket är att göra här. Kyrkofullmäktige beslöt att försöka med talkoarbete denna vår sedan vårbruket är över. Varje del av församlingen kallas en dag till arbete. Kyrkofullmäktige i de olika delarna av församlingen skulle vara kontaktmän. Arbetsledare är forsttekniker Elis Sandvik. Församlingen bjuder på mat under arbetstiden. Vi skall senare återkomma till denna sak.

      S.Österbottniska Posten nr 17/1958.
"Det var visst Termoluxe-kaminen som installerats", skrev Lars Pensar som tillhandahöll.


I upprustningsarbetet ingick bland annat minnesstenar över stupade.
Läs mer:Termoluxe
Kyrkan i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-11-23.)