Övningsskolan
    blir  rådhus ?

    Vederbörande diskuterar just nu möjligheten att Nykarleby seminariums folkskolbyggnad, övningsskolan kallad, skulle övertagas av staden och bli rådhus. En del granskningar och värderingar har redan företagits, men ingenting är beslutat.
    Staden behöver ett rådhus dit de olika instanserna kunde samlas. Seminariet åter, som f. ö. skall bygga en hel del och bl. a. renovera övningsskolan, skulle vinna på att få allt mera koncentrerat till seminarieområdet.
    Torget och gatorna kring nuvarande övningsskolan är mindre lämpliga lekplatser för barnen. Trafiken växer.
    Övningsskolan vid torget skulle säkert bli ett lämpligt rådhus för vår stad.


Österbottniska Posten nr 10/1960.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Vid jubileumsplenumet i samband med stadens 350-årsfestligheter beslöts att ett nytt stadshus skulle byggas. Detta stod färdigt vid årsskiftet 1980/81.
Våren 2006 diskuterade "vederbörande" igen att omvandla Normen till rådhus och flytta skolan till skolområdet.


Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-04-01.)