NYKARLEBY  
 
Pimpeltävling
på Andra sjön

Senaste söndag hade några intresserade fiskare i Nykarleby arrangerat en tävlan i att med pimpeldon draga upp så många abborrar som möjligt. Evenemanget hade lockat en talrik publik ut till Andra sjön, där man med intresse tog del av de tävlandes bekymmer och framgångar.  
 
Vädret var härligt men kallt, varför endast 18 deltagare vågade ställa upp. Bästa tur hade Karl Wenelius med 1625 gr. Han hade tagit det grundligt med träning hemma en vecka i ett zinkämbare, vilket ju bevisar, att man måste förbereda sig väl till en tävlan, oberoende vad det gäller! Som andra man kom en trägen sportfiskare ing. Lauri Lang med 1600 gr. Den största abborren lyckades Ernst Jouper dra upp. Den vägde 700  gr och var av 36 cms längd. Endast tvenne deltagare  blev utan fångst och de erhöll var sitt tröstepris. Vad man mest måste beundra i denna tävlan är det stora tålamodet — att sitta 5 timmar i sträck och vänta på ett napp! I alla fall var såväl publik som deltagare nöjd med dagen. Kaffe serverades på Loppan och trevligt var det annars, varför man beslöt, att påsktiden samlas till en ny pimpeltävlan. Österbottniska Posten den 20 mars 1956.
Karl Wenelius tillhandahöll med kommentaren:

”... grundligt med träning hemma en vecka i ett zinkämbare, ...” är ett eget påhitt av skribenten, John Sundqvist, fullmäktigordförande, manskörens dirigent m.m.


Läs mer:
Tema pimpelfiske av Karl Wenelius.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-01-16, rev. 2011-01-16 .)