D I T T   och   D A T T

     Då vi för en tid sedan skrev om nytt i byggnadsväg här, glömde vi bort posten. Där förstoras rätt mycket till stor glädje för allmänheten och kanske till än större glädje för personalen där.
     Utrymmet förstoras avsevärt både innanför och utanför luckan. Allmänheten behöver ej mera trängas och expeditionsarbetet skall säkert gå som en dans, då svängrum finns. För oss och för mången annan har det under åratal varit en gåta, huru postfunktionärerna överhuvudtaget kommit tillrätta, där de snubblat fram i pakethögar och postsäckar mellan primitiva hyllor och bord.
     Låt oss på deras vägnar hoppas att postverket även bidrar med ändamålsenligare kontorsmöbler. Sedan posten nu blivit den klockarfar, som skall allting bestyra, och genom vars luckor väldiga penningsummor med tillhörande papper går dagligen, borde personalen åtminstone beredas någorlunda bekväma arbetsmöjligheter. Kanske de tredubblade postavgifterna för tidningar ger verket pengar till bättre kontorsinredning också i vår stad.

*

     Bland andra nytillkomna saker tycks brottsligheten vara. För någon vecka sedan gjords ett inbrott i busstationen, där lådor och paket genomsnokades. Några hundra mark och en meter korv dugde åt tjuven, men andra, långt dyrbarare varor ratades. Den penning- och mathungriga tjuven torde fortfarande gå fri. Med stor säkerhet kan man anta att han inte var någon ortsbo, utan sannolikt en enkel turist, i vardagslag kallad landsvägsstrykare.
     Ortsbor var det i stället som levde rövare på Andra sjön härom kvällen. I en berusning som gav mod och krafter, värda en bättre användning, överföll de en fridsam fiskare [Jarl Blomqvist visste LP berätta] och hotade en jägare — — — sin tur hota med den.
     Fiskaren, som inte hade någon bössa, tuffades om och slogs t. o. m. i huvudet med en sten. Det blev sjukhusresa för honom och sjukt samvete för angriparna, när eftertankens kranka blekhet, omsider inställde sig. På sjukhuset har konstaterats att den angripne fiskaren skadats rätt allvarligt i fotleden, varför efterräkningarna säkert blir större än priset på det förtärda eldvattnet.
     Må andra bärsärkar ta varning därav.

*

     Busigheten tycks göra sig bred också utanför biografen på kvällarna, fast det tydligen är yngre busar, s. k. busfrön, som är i farten där. Biopubliken från byarna kommer ofta på cykel och placerar den utanför biografen under föreställningarna. I vår hederliga svenska bygd borde cyklarna få stå i fred där under de två timmarna. Men så är tyvärr inte fallet. Busfrönas klåfingrar petar på dem med ledsamma resultat. Biografägaren kommer någon mörk kväll att också för sin del öva handpåläggning på glina, om inte ofoget upphör.

[På 1980-talet kunde det hända att någon spottat i "tändhåttin", d.v.s. mopedens störningsskydd under biobesöket.]

[Posten i Nykarleby av Folke Holmström.
Redan 1946 tycks det ha funnits behov av cykelförvaring.]


——


Veckans filmer

     Bio Scala visar på lördag och söndag en ny Tarzanfilm „Tarzan och lejonjägarna“ med numera något fetlagda djungelhjälten Johnny Weissmüller i huvudrollen och Brenda Joyce som slarvigt klätt vildmarksfruntimmer. Publiken blir säkert månghövdad och medelåldern låg.
     Inne i veckan kommer en laddad svensk film „Kvinnan gör mej galen“ med Curt Masreliez, Margareta Fahlén och Stig Järrel i huvudrollerna. [Några filmminnen av Folke Holmström.]

——

I. F. Gnistan

arrangerade sina sedvanliga hösttävlingar i friidrott den 29—31 aug. De primitiva förhållandena och den kalla nordanvinden inverkade störande på tävlingarna, varför inga toppresultat kunde noteras. Att idrotten inom seminariet likväl står på en hög nivå bevisades av den påtagliga jämnheten. Sålunda underskred 32 man 13 sek. på 100 m. I den jämna kampen mellan klasserna utgick klass II såsom rättvis segrare.


Österbottniska Posten den 8 september 1950.
Lars Pensar tillhandahöll.


Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-11-02/HK.)