Rysslands vapen örnnen

Örnen
och
lejonet

Sveriges vapen lejonet

 

[Sista påbörjade och ofullbordat manuskript av Zacharias Topelius.
Gick som följetong oktober 2004–januari 2005.]
     
1.Småstaden1
2.Nyårsqväll 5
3.Celinas korgar 9
4.Vintermarknaden 13
5.Slängkälken 17
6.Reträtten 21
7.Ryssarne komma 24
8.Trohetsed och bal 27
9.Vadet 31
10.Flyktingar 35
11.Midsommardagen 39
12.Flyktingarne i skärgården 45


Zacharias Topelius (1897) Örnen och lejonet. Manuskriptet finns vid Helsingfors Universitetsbibliotek i Topeliuska Samlingen 3, Ser. I, Litterära handskrifter, Bd III, Noveller och berättelser. F. L. Digitaliserade med benäget bistånd av hustrun Karin.


Läs mer:
Bakgrunden till novellen av Paul Nyberg.
Afton i NyCarleby 1808.
Innehållsförteckning till 1808–09 års krig.

Publicerad med stöd från Svenska Österbottens kulturfond.
(Inf. 2004-10-18, rev. 2024-01-05 .)