Nykarleby stad 1620—1920 av V. K. E. Wichmann

Nykarleby sockens grundläggningNär man skrev ett tusen sexhundrade sju,
med flijt, märk detta, läsare, du!, —
Uti konung Carl den niondes tid
utgick mandat och befallning blid,
att nya kyrkor skulle upprättas.
Tå blev den kyrckian ny
först uppbygd i Nie-Carleby.
Av samme christlige konungh starck
fick hon ock namn och socknemark,
Av Karl den nionde (är) Nie-Carleby —
(Med) en förgyld crona med C uti
Jacobus Sigfridi Borgoensis med nijt
drev uppå thetta arbete med flijt.


Tavla som funnits i sakristian före stora ofreden 1713—21.
Wichmann, V. K. E.
(1920) Nykarleby stad 1620—1920, sid. 8.

En annan vers ur samma ”dikt”.
Hela dikten.
(Rev. 2013-02-24 .)