Mathesisusgatan 1964Förstoring.

Några förändringar t.o.m. 2014:

  • Alla gator är asfalterade.
  • Sjukhuset är utbyggt i ett par etapper med hälsovårdscental och bäddavdelning och nu är det aktuellt att mögelsanera den.
  • Barnträdgården har både kommit till och flyttats från Rummelbacken.
  • Brandstationen och de övriga byggnaderna på f.d. stationsområdet rivna.
  • Huset i nedre högerkant rivet.


Foto: Carl-Erik Backlund. Från facebook-gruppen Nykarleby.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Från ovan.
(Inf. 2014-10-01, rev. 2014-10-01.)