2225-5 Normalskolan och Pensars

Undrar om man fotograferat från helikopter när man kommit så nära.

Normalskolan och ett märkligt avstigningsplan på trappan till Pensars gård.


Närbild på Normen. Ursprungligen var
gavlarna tänkta att se annorlunda ut.
Förstoring.

   

Text:

LEONAR
Förlag: Okänt
Serie: 2225 (F028)
Daterat:  
Från–till:  
Införskaffat: 14 juli 2007, av Pehr Tonberg
Anmärkning:  
 
 
Föreg: 2225-4.
Nästa: 2225-6.
Alla.
(Inf. 2024-02-25, rev. 2024-03-02 .)