2225-6 Norra Nystan och seminarieområdet

Vid Seminariegatans vänstra sida två och ett halvt av tripp, trapp, trullhusen. Efter dem Edmans, Sjöskogs och gården vid Residensgatan, ursprungligen Lasse Wiklunds.

På östra sidan tomten där Valdemar Westerlund byggde nytt på sextiotalet och det gamla huset blev familjen Mona och Ragnar Fors sommarvilla, Maria Bomans gård Burkebo (notera höstörarna!), Riissanens gård och slutligen Övergards och deras uthus. Gården ägdes en gång i tiden av tullförvaltare Petter Jacob Falck.

Ett av seminariets uthus i högerkant.

Längst bort seminariets Kosthållsbyggnad.
Förstoring.

   

Text:

LEONAR
Förlag: Okänt
Serie: 2225 (F029)
Daterat:  
Från–till:  
Införskaffat: 14 juli 2007, av Pehr Tonberg
Anmärkning:  


De smala röda fälten markerar högspänningsstolpar närmast och en flaggstång vid huvudbyggnaden.
Lärare Edman byggde på 1970-talet den nya gården vid Seminariegatan.
Övergaards uthus brann 1982.
Förstoring.


Solveig Sjöskog kommenterade på facebook:

Barndomens tassemarker! Inga gräsklippare fanns som förstörde lugnet och biodiversiteten. Längs åbranten växte massor med goda trädgårdshallon, rester från Lindbohms trädgård från början av 1900-talet. En smal slingrig gångstig gick längs älvstranden och längre upp nedanför Bircks/Kronqvists fanns en äng med en lada. Höet togs tillvara. Minns att en gammal tant gick och betade sin ko längs Seminariegatans vägkant.

 

 
Föreg: 2225-5.
Nästa: 2225-9.
Alla.
(Inf. 2024-02-28, rev. 2024-03-03 .)