2225-9 Från Storbron till Gustav Adolfsgatan

Här finns så många byggnader att det är oöverstigligt att redogöra för dem alla, men ett par som inte förekommer på någon av de andra bilderna tas med.

I övre vänstra hörnet vid korsningen Borgaregatan-Gustav Adolfsgatan står Gleisners gård. Bortom den Amanda Nygrens gård. Därefter Fougtstedst gård som till största delen döljs av träd. I dungen skymtar Salem och så kommer Manteres gård på västra sidan och och bakom den f.d. Bogdanoffs gård.

Byggnaden under uppförande i övre högra hörnet är Artur Liljedahls lager.
Förstoring.

   

Text:

LEONAR
Förlag: Okänt
Serie: 2225 (F036)
Daterat: 10.7.61
Från–till: Nykarleby–Tammerfors
Införskaffat: 26 oktober 2011, byte med Frank Salin
Anmärkning:  
 

Stadsbrunnshuset flyttades 1990 till sin nuvarande plats.
Storbrons balkar och lock byttes ut 2019.
Sport S. Markkula, som oftast kallades CYK-RA brann i mars 1971.
 

                                  10.7.61
K. E! Hjärtligt tack för korten – också det från Aulanko i maj! Jag har varit bortrest en runda, därav dröjsmålet med svaret.
- Tack för vänligheten att vilja se mig, men nu kommer jag inte härifrån förrän tidigast c. 19 juli och då bär det nog av direkt till Hfors. Vi är säkert borta redan då. Vi får hoppas på en annan gång! Kanske nästa sommar. Bästa hälsningar till er båda!

Fru Ella Lammi
Linja-autoasema
Tammerfors
Förstoring.Föreg: 2225-6.
Nästa: 2225-10.
Alla.
(Inf. 2024-02-28, rev. 2024-03-02 .)