2225-4 Torget från nordväst

Pensars vackra gårdsmiljö vid Bankgatan i nederkant och bakom den Normalskolan från 1907 med vaktmästarbyggnaden från 1911 och vedlidret.

På torget stod Våghuset på samma plats som busstationen från 1954. På torget även något som ser ut som en glasskärra.

Vid Östra Esplanadgatan som börjar i vänsterkant ser vi poliskammaren, Handelslagets gård och Caséns gård, nuvarande Sportjohan. Mittemot vid Västra Esplanadgatan Nesslers gård.

Vid Bangatans södra sida i överkant vid korsningen med Gustav Adolfsgatan ser vi Strandéns gård, därefter Backmans bageri och gård. F.d. Gästrins gård som blev det första De gamlas hem stod där. Rudnäs gård på esplanadens västra sida.

Vid Sollefteågatan Nykarleby Andelskassas gård och den nybyggda Esso-servicestationen.
Stadens centrum.
Förstoring.

   

Text:

FORTE
Förlag: Okänt
Serie: 2225 (F008)
Daterat:  
Från–till:  
Införskaffat: 9 juli 1998, byte med Lars Pensar
Anmärkning:  
 


I kvarteret söder om torget är alla ursprungliga byggnader rivna. Samma med kvarteret öster om esplanaden norr om Bankgatan.

 
Föreg: 2225-3.
Nästa: 2225-5.
Alla.
(Inf. 2024-02-25, rev. 2024-03-02 .)