Udda kort 1920-12 NND

Ett uppsamlingsheat för anonyma, så när som på ett, kort från 1920-talet (och slutet på 1910).

Hjältemonumentet på gravgården.Monumentet vid Juthas.Seminariets direktorsbostad.Jeansborgs prästgård.
Sjukhuset. Kristliga Folkhögskolans huvudbyggnad.  
 


   
Föregående serieNästa serie