Altartavlor och andra tavlor i Nykarleby kyrka


Uppmätningen av Nykarleby kyrkas tidigare altartavla, den 3 september 2007 i Alajärvi, visade att tavlan är 144 cm bred och 253 cm hög, vilka mått bör jämföras med måtten på den nuvarande altartavlan i Nykarleby kyrka målad av Hjulström.

Vid företagen uppmätning den 22 oktober 2007, visade sig även den vara 144 cm bred och höjden på den bredare delen är 205 cm och på den med denna sammanhängande smalare övre delen 30 cm, vilket gör den sammanlagda höjden på altartavlan till 235 cm. Ovanför denna altartavla finns på en avsats den av Alm troligen målade bilden av ett ansikte med ett axelparti. Denna kunde inte vid tillfället mätas p.g.a. av avsaknad av lämplig mätutrustning, dels p.g.a bildens placering högt uppe och dess välvda form.

Nedanför altartavlan finns den rektangulära tavlan med måltidsmotiv. Den är 180 cm lång och 53 cm hög.

Själva altartavlan är omgiven av en 18,5 cm bred och ursprungligen med bladguld prydd ram.


På södra korsets ändvägg hänger Såltins altartavla. Den är, som nuvarande altartavlan och altartavlan i Alajärvi 144 cm bred, men två cm högre, nämligen 255 cm.

Den andra tavlan på södra korsets ändvägg, kallad "Änglarnas tillbedjan" är 120 cm bred och 214 cm hög. Både den och Såltins tavla är försedda med breda identiska ramar, förutom måtten, enkla i utförande, blekt guldfärgade och i hörnen försedda med en påspikad dekor i något slags gjutgods och avbildande någon slags "skalle".


Angående nuvarande altartavlan kan sägas, att duken på den består av flera våder, som på bredden inte räckt till för måttet 144 cm, utan har duken nubbats fast 4—5 cm från kanten, och inte som brukligt vikits över ramens kant och nubbats på baksidan. Dock har konstnären målat tavlan helt ut till kanten, således är 4—5 cm av tavelbredden på vardera sidan inte målade på duk utan på ramens trävirke.


Nu ställs frågan varför den av konstsnickare Eliasson förfärdigade altarkonstruktionen har en altartavelsöppning för 144 cm bred dukram?

En möjlig förklaring är, att när församlingsmedlemmarna efter flykten under stora ofreden återvänder och håller det första församlingsrådsmötet 1722, framtas de räddade kyrkliga inventarierna, en del kyrkliga kärl, den stora ljusstaken från 1691 och altartavlan. Den tas i bruk som den nya kyrkan första altartavla, tills den på 1750-talet ersätts med Hjulströms skapelse vilken sedan Alm kompletterar. Därefter säljs den gamla altartavlan 1766 till Alajärvi. När sedan Hjulströs altartavla insätts i öppningen efter den gamla, är den 18 cm lägre, men den uppkomna distansen täcks lätt av den nuvarande breda ramen, dubbelt 18,5 cm mått.

När Såltins tavla beställs, görs den efter den öppning den skall placeras i och får därför måtten 144x255 cm och kan utan problem med inpassningen tas i bruk 1898.


Vid mätningstillfället uppmättes även änglafigurerna innanför västra ingångsdörren samt "Tron" och "Kärleken" på läktaren.

Den äldsta "sjuarmade" ljusstaken, tillverkad 1691 är 152 cm hög och 118 cm bred. Den har funnits i den första kyrkan. De två andra stora ljusstakarna har ungefär samma mått, avviker i en del detaljer, men har troligen tillverkats enligt måtten på den äldsta ljusstaken.


Lars Pensar, oktober 2007.


Vid mätningstillfället i Nykarleby kyrka var, liksom i Alajärvi kyrka, Helge Hedman deltagande.


Korsningen Gustav Adolfsgatan-Bankgatan från väster sommaren 1960. Andra gården nerifrån är Granlunds. Om man tittar riktigt noga skymtar man Manteres bensinpump på trottoaren på andra sidan Gustav Adolfsgatan.

 

 


Nykarleby, i februari 2006.
Lars Pensar.Läs mer:
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Inf. 2007-11-04, rev. 2007-11-04.)