Mannfors 1973


Badhusstigen 1 från Juthasvägen. Ida och Johannes Liljeströms postlåda i vänsterkant. Förstoring.
Foto: Lars Pensar. (Inf. 2020-11-22.)Badhusstigen 1. Mot nordost. Notera de speciella tillbyggnaderna!
Foto: Lars Pensar.


Bostadsbyggnaden, som förr låg på älvstranden bredvid bryggeriet [Koski bryggeri], är den nuvarande Nordlundska gården uppe i tallbacken på samma sida om älven, ett gott stycke söderom Storbron.

Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 31 f.


Gården ägdes senare av bl.a. Mannfors och ev. Siipilehto. Börje Haglund köpte gården och rev den vårvintern 1974. Samma sommar hade sonen Ulf och jag våra första sommarjobb när vi hjälpte till med takstolsspikning. Huset i bakgrunden ägdes ännu på åttiotalet av förra lärarinnan Elsa Kronqvist. Har ett svagt minne av att jag ätit glass på verandan hos Mannfors, som var min farmors bror. Nedanför huset vid Juthasvägen hade rådman Sandström ett timrat magasin som stod på en hög sockel av gråsten.

Detta hädangångna hus är ett unikum beträffande dokumentation eftersom Peter Karlberg bidragit med fotografier på familjen Nordlund på verandan, en interiör, grannen Elsa Kronqvist och en interiör från Viks Hotell, Ester Mannfors arbetsplats.


Läs mer:
En del av nybygget.
(Rev. 2020-11-22.)