1959

 

2012

 

2013

 

2021

             

[Har kursiverat de negativa mdömena i denna osedvanligt negativa text.]

        

[Prövade lyckan med google translate den 30 augusti 2012, men det blev ingen högvinst:]

 

[Ett drygt år senare, den 24 september 2013, gjorde jag ett nytt försök med lika dåligt resultat:]

 

[Drygt åtta år senare, den 10 oktober 2021, gjorde jag ett nytt försök; något bättre, men långt ifrån bra:]


Kaupunki nukkuu
Prinsessan unta

 


Staden sover
Princess Dreams

 

staden sover
prinsessdrömmarna

 

Staden sover
Prinsessans sömn

Uusikaarlepyy,
helmikuussa.
 
Träbyggnad,
Februari.
  träbyggnad
februari.
  Uusikaarlepyy,
i februari.

Prinsessa Ruususen sikeää unta nukkuu tänäkin helmikuisena lauhan kirkkaana aurinkopäivänä Suomen pienin kaupunki Uusikaarlepyy Pohjanlahden rannalla Lapuanjoen partailla. Tuntuu niin kuin satusetä Topelius olisi kirjoittanut ”nukkuvan prinsessan” kotikaupunkiaan ajatellen, sillä erotuksella vain, ettei pelastavaa prinssiä ole näkyvissä eikä kuuluvissa. Eipä silti, onhan Uudellakaarlepyyllä ollut suuruutensa päivät 1640-luvulla, jolloin se oli Pohjanmaan hallinnollinen keskus kahdeksan vuoden ajan ja entisinä päivinä vietiin sen kautta huomattavia määriä tervaa ulkomaille.
 
Törnrosa sover igen sikeää sova på en februari på grund av en mild solig dag, den minsta staden i Finland Nykarleby Bottenviken Lapuanjoki med skägg. Det känns som en saga Topelius farbror hade skrivit, ”sovande prinsessa” av sin hemstad i åtanke, med den skillnaden bara att det är rädda prinsen inte syns och inte omfattas. EIPA fortfarande, trots allt, var storhet Uudellakaarlepyyllä datum i 1640-talet, när det var administrativt centrum i Uleåborg i åtta år, och de tidigare dagarna togs genom stora mängder tjära utomlands.
 
Törnrosa börjar med att välja en Februari sömn sova igen denna milda en klar solig dag den minsta staden i Finland Nykarleby Bottenviken Lapuanjoki skägg med.
Det verkar så som en saga farbror Topelius skulle ha skrivit ”sovande prinsessa ” av sin hemstad i åtanke med den skillnaden bara att rädda prinsen inte syns och inte omfattas. Låt oss inte ändå trots allt var Uudellakaarlepyyllä storhet dagar på 1640-talet när det var administrativt centrum i Österbotten åtta år och i forna dagar var genom stora mängder tjära utomlands.
 
Prinsessan Ruusunens sömniga sömn sover fortfarande på den klara soliga dagen i februari, Finlands minsta stad Uusikaarlepyy vid stranden av Bottenviken vid floden Lapuanjoki. Det känns som om sagan Topelius hade skrivit en "sovande prinsessa" för sin hemstad, med den enda skillnaden att den räddande prinsen varken är synlig eller hörbar. Ändå hade Uusikaarlepyy trots allt dagar av storhet på 1640 -talet, då det var Österbottens administrativa centrum i åtta år och under gamla dagar exporterades stora mängder tjära utomlands.


Nyt kaupunki on kuitenkin jäänyt erikoislaatuiseksi muinaismuistoksi, jolla on pelkästään turistinähtävyyden arvo, sillä tuhannen ja sadan asukkaan kaupunki ei kaupallisessa ja teollisessa mielessä vastaa pientä maalaiskuntaakaan. Muutoinkin tuntuu siltä, että Uusikaarlepyy pyrkii eristäytymään kehityksestä ja pysyttäytymään pelkästään ruotsalaisena seminaarikaupunkina, minkä sisälle ei suomalaisen ole helppoa päästä.
 
Nu har staden förblivit något extraordinärt relik, en ren turist webbplats värde, eftersom 1001 hundra invånare, är staden en kommersiell och industriell känsla motsvarar en liten lantlig en bit. Annars verkar det som syftar till att isolera utvecklingen Nykarleby och förbli endast som ett svenskt seminarium stad, och insidan är en finsk inte är lätt att få.
 
Nu staden har dock den ovanliga relik som är den enda turist webbplats i värdet av de tusen och hundra invånare är staden den kommersiella och industriella mening motsvarar en liten lantlig annan.
I övrigt verkar det som Nykarleby försöker isolera sig från utvecklingen och att förbli endast som ett svenskt seminarium i en stad och insidan är en finländsk inte är lätt att komma till.
 
Men nu har staden förblivit ett speciellt fornmonument av bara turistvärde, eftersom staden med tusen och hundra invånare inte i kommersiella och industriella termer matchar ens en liten landsbygd. Annars verkar det som att Uusikaarlepyy strävar efter att isolera sig från utvecklingen och förbli bara en svensk seminariestad, vilket inte är lätt för finländarna att komma in.


Ei työttömyyttä

Joka puolella Suomea kerrotaan huikeita lukuja työttömistä ja vaikeista työllisyysolosuhteista, mutta siitä pulmasta ei pikku kaupungissa tiedetä mitään, tuskinpa on kuultu puhuttavankaan. Joku tyhmä on joskus kysynyt: ”Millä tässä kaupungissa eletään?” Eräs viisas on siihen vastannut: ”Naapuri hakkaa naapurilleen puita”. Osittain tätä periaatetta on nytkin seurattu, sillä kaupunginkamreerin kertoman mukaan kaupungin suuret metsät tarjoavat töitä niille, jotka ovat ilman. Kaupunginvaltuustoon kuuluu kaikkiaan viisitoista valtuutettua ja kaikki he ovat luonnollisesti ruotsiapuhuvia, joskin ruotsalaisen kansanpuolueen lisäksi myös vasemmisto on edustettuna siinä. Puheenjohtajana toimii kauppias Axel Pensar ja kaupunginjohtajan, -sihteerin tehtäviä hoitaa Ernest Eklund.

 


Det finns ingen arbetslöshet

Varje sida av den finska berättar ett stort antal arbetslösa och de svåra anställningsvillkor, men det är inte borta från problem i en liten stad vet något om, skulle personen har hört folk prata om alls. En dum ibland frågan ”Vad är denna stad går igenom?” En av den vise är svaret: ”En granne näven granne träd.” En del av denna princip följs redan nu, eftersom staden kassör, ​​enligt uppgift, stadens stora skogar skapa arbetstillfällen för dem som är utan. Kommunfullmäktige omfattar totalt femton delegater och alla av dem är naturligtvis svenska som modersmål, även om Svenska folkpartiet, liksom vänstern representeras i den. Ordförande Axel Pensar köpman och borgmästare sekreterare ska utövas av Ernest Eklund.

 

 

Ingen arbetslöshet

Vilken sida av de multiplicerade finska stort antal arbetslösa och de svåra arbetsvillkor men det är inte borta från problem i en liten stad vet någonting om skulle personen ha hört folk prata om alls. Någon dum ibland frågade ”Vad är den här staden går igenom?” En av de kloka är svaret: ”En granne klippa träd till en granne.” En del av denna princip följs även nu när staden kassör berättade att stadens stora skogar ger jobb för dem som är utan. Kommunfullmäktige godkände ett totalt 3:00 och alla av dem är naturligtvis på svenska, även om Svenska folkpartiet men också vänstern är representerat i det. Leds av återförsäljaren Axel Pensar och borgmästaren skall generalsekreteraren utövas av Ernest Eklund.

 Ingen arbetslöshet

Överallt i Finland berättas enorma siffror om arbetslösa och svåra anställningsvillkor, men ingenting är känt om det dilemmat i den lilla staden, det har knappt hörts något. Någon dår har ibland frågat: ”Hur är den här staden?” En klok man har svarat: ”En granne hugger träd för sin granne”. Dels har denna princip följts redan nu, eftersom stadskammaren säger att stadens stora skogar ger jobb för dem som är utan. Stadsfullmäktige har totalt femton delegater och de är naturligtvis alla svenskspråkiga, även om förutom Svenska folkpartiet är vänstern också representerad i det. Ordförande är Axel Pensar, handelsman, och Ernest Eklund är borgmästare och sekreterare.


Jonkinlainen varovainen sävy, jossa eristäytyminen kuultaa läpi, on havaittavissa jokaisen haastateltavan äänessä ja puheisiin on vaikea päästä. On aivan kuin olisi siirtynyt toiseen maahan. Mitään suuria suunnitelmia ei ole tekeillä ja rakennustoiminta on verraten vähäistä. Torin nurkalla rakennetaan kuitenkin nyt uutta kolmikerroksista hotellia, jonka rakentajana on eräs uskonnollinen lahko.
 
Någon form av försiktiga ton som lyser igenom isolering, observeras varje intervjuade röst och tal är svåra att nå. Det är som om den flyttades till ett annat land. Inga större planer inte genomförs, och byggsektorn är relativt låg. Square hörnet av byggnaden, men nu med en ny tre-våningshotell är byggnaden en av de religiös sekt. [Liljedahl var medlem i Jehovas vittnen-församlingen.]
 
Något slags försiktig ton vilket lyser igenom isoleringen kan observeras för varje intervjuperson röst och ordet är svårt att få.
Det är som om den har flyttats till ett annat land. Inga större planer inte genomförs och konstruktionen är relativt låg. Square hörnet av byggnaden men nu med en ny tre-våningshotell är som byggare av en religiös sekt.
 
Någon sorts försiktig ton där isolering hörs igenom märks i varje intervjupers röst och tal är svåra att komma åt. Det är som att flytta till ett annat land. Inga större planer pågår och byggverksamheten är relativt liten. Ett nytt trevåningshotell byggs dock på hörnet av torget, byggt av en religiös sekt.


Hotelli hautausmaalle

Uudenkaarlepyyn mittapuun mukaan suuren hotellin perustustyöt aloitettiin viime syksynä ja kun maahan oli päästy parin metrin syvyydelle huomattiin, että oli kaivauduttu hautausmaahan. Arkunpalasia ja pääkallonkappaleita työnsivät kaivinkoneen kauhat esiin muistoina niiltä ajoilta, jolloin torin tienoo oli ollut hautausmaana. Löydetyt ”momento morit” toimitettiin kaikessa hiljaisuudessa nykyiselle hautausmaalle. Kohoava hotellirakennus edustaa omalla tavallaan ihmisen paradoksia.

 


Hotell kyrkogård

Nykarleby normerna i ett stort hotell stiftelse påbörjades i höstas, och när landet hade nått ett djup av några få meter man märkte att det fanns en kaivauduttu kyrkogård. Bitar av kistan och skalle stycken skjuta skopor ger tillbaka minnen från den tiden, då torget korsningen hade varit en kyrkogård. Lost and Found ”momento morit” lämnade tyst till den aktuella kyrkogården. Towering hotellbyggnaden är en enskild människa paradox.

 

 

Hotel kyrkogård

Nykarleby normerna i ett stort hotell stiftelse påbörjades i höstas och när landet hade nått ett djup av två meter upptäcktes att det fanns en kaivauduttu kyrkogård. Bitar av kistan och skalle stycken trycka grävskopor upp minnen från de tider då torget korsningen hade använts som en begravningsplats. Hittade ”momento Varm och vänlig personal” fram tyst till den nuvarande kyrkogården. Höga hotell byggnaden representerar en individuell mänsklig paradox.

 Hotell på en kyrkogård

Enligt Uusikaarlepyys mått började grundarbetet för det stora hotellet i höstas, och när marken hade nått ett par meters djup märktes det att en kyrkogård hade grävts. Bitar av kistor och bitar av kranier pressades ut av grävmaskinens hinkar som minnen från de dagar då torget hade varit en kyrkogård. ”Momento mor” som hittades levererades i fullständig tystnad till den nuvarande kyrkogården. Den höga hotellbyggnaden representerar den mänskliga paradoxen på sitt eget sätt.Suomalainen sana

Torilla tulee vastaan mies, joka puhuu hiukan kankeasti ruotsia vaihtaakseen sen kohta reiluun ”pohojalaaseen”. Mies vaikuttaa älykkäältä ja on maailmaa näkenyt, mutta vaatii etukäteen, ettei hänen nimeään saa mainita missään yhteydessä. Varovaisuus näyttää vallitsevan kummallakin taholla. ”Pohjolasta” puhuva on tehtaanedustaja, joka kiertelee ympäri Suomea, mutua on joutunut jostakin käsittämättömästä syystä valitsemaan asuinpaikakseen nukkuvan kaupungin.

 


Finska ordet

Torget mot mannen, som talar lite stelt svenskt byta varan mässan ”pohojalaaseen.” Mannen verkar intelligent och har världens näkenyt, men kräver förväg att hans namn blir nämnt i något sammanhang. Prudence verkar vara på båda sidor. ”Pohjola” högtalare är en fabrik representant, som reser runt finska har Mutua haft för någon outgrundlig anledning att välja en sovande bosatt i staden.

 

 

finska ordet

Salutorget kommer att vara mot en man som talar lite stelt svenskt byta varan rättvis ”pohojalaaseen ” Människan verkar intelligent och är världens näkenyt men kräver förväg att hans namn blir nämnt i något sammanhang . Försiktighet verkar vara på båda sidor. ”North ”högtalare är en fabrik representant som slingrar sig runt den finska har Mutua varit av någon outgrundlig anledning väljer att vara bosatt i den sovande staden.

 Finska ordet

På torget möter en man mig som talar svenska lite hårt för att ändra sin poäng till en rättvis ”österbotten”. Mannen verkar intelligent och har sett världen, men insisterar på förhand att hans namn inte ska nämnas i något sammanhang. Försiktighet verkar råda på båda sidor. Talaren för ”Pohjola” är en fabriksrepresentant som reser runt i Finland, men av en oförstående anledning har han fått välja en sovstad som bostad.


En viihdy täällä”, hän sanoo. Vähän aikaa potkittuaan luminokaretta ja mietittyään hän jatkaa: ”On aivan kuin asuisi kuussa, tai ylipäänsä jollakin vieraalla taivaankappaleella. Täällä pyrkivät kaikki ihmiset eristäytymään toisistaan ja ainakin kieliryhmillä on kovin vähän tekemistä toistensa kanssa. Suomalaisia on kaupungissa ainoastaan murto-osa koko väkiluvusta ja heissäkin on paljon kovaosaisia, sekä mielipiteiltään radikaaleja. Oman virkeytensä tuo kaupungille ruotsalainen seminaari, josta valmistuu vuosittain vajaa kolmekymmentä opettajaa, mutta hehän ovat sillä toisella puolella. Tämä on niin kummallista. Kyllä täältä pitää päästä pois”. Hän puhuu koko ajan kuiskaamalla ja ympärilleen pälyillen ja poislähtiessään muistuttaa ettei hänellä ole nimeä.
 
”Jag tycker inte om det här”, säger han. En kort tid potkittuaan luminokaretta och efter att ha tänkt att han fortsätter: ”Det är precis som en levande i, eller alls i några konstiga himlakroppar Här är alla dedikerade till människor i isolerade från varandra och åtminstone språkgrupperna har mycket lite att göra med varandra finska ligger bara en liten del av hela befolkningen och heissäkin är.. mycket utsatta, liksom hans åsikter radikaler. Oman vitalitet ger staden ett svenskt seminarium, som kommer att slutföras på mindre än 30 lärare varje år, men de har alla den andra sidan. Detta är så konstigt. ja måste härifrån. ”Han talar hela tiden viska och runt, och stärka dig ut för att lämna att han inte minns namnet.
 
”Jag tycker inte om det här”, säger han. En kort tid potkittuaan luminokaretta och tänker att han fortsätter: ”Det är precis som att leva i eller alls i vissa utländska bit av himlen. Här är alla de människor tenderar att isolera sig från varandra och åtminstone språkgrupperna har väldigt lite att göra med varandra. Finska staden är bara en bråkdel av storleken på befolkningen och heissäkin mycket fattiga liksom hans åsikter radikaler. Tar dig att känna alert i din stad svenskt seminarium som kommer att slutföras på mindre än trettio år har lärarna men de är ju den andra sidan. Det är så konstigt. Ja måste ut härifrån.” Han pratar hela tiden viskar runt och viska och lämnar ut att han inte minns namnet.
 
”Jag har inte kul här”, säger han. Efter en kort stund att sparka i luminocar och tänka på det, fortsätter han: ”Det är som om du levde i månen eller överhuvudtaget på någon främmande himlakropp. Här försöker alla människor att isolera sig från varandra och åtminstone språkgrupper har väldigt lite att göra med varandra. Det finns bara en bråkdel av hela befolkningen i staden, och de har också många hårt arbetande människor, liksom radikala åsikter. Ett svenskt seminarium ger sin egen fräschör till staden, med mindre än trettio lärare som tar examen varje år, men de är på andra sidan av det. Det här är så konstigt. Ja, du måste komma härifrån ”. Han talar hela tiden, viskar och famlar runt och när han går, påminner han om att han inte har något namn.

Hänen kertomuksensa on tietysti subjektiivinen ja vaillinainen, mutta varmaankin omalla tavallaan oikeaan osunut. Kaupunki on ihastuttava nähtävyys, mutta kahle sille, joka joutuu sen alueella asumaan.
 
Hennes berättelse är naturligtvis subjektiva och ofullständiga, men förmodligen det rätta på sitt eget sätt. Staden är en härlig syn, men en boja för den som har att leva i området.
 
Hennes berättelse är naturligtvis subjektiva och ofullständiga men förmodligen på sitt eget sätt till höger och missade. Staden är en härlig syn men en boja för den som har att leva i området.
 
Hans berättelse är naturligtvis subjektiv och ofullständig, men han har förmodligen rätt på sitt eget sätt. Staden är en härlig attraktion, men en boja för alla som måste bo i sitt område.


Idyllisyyttä

Vaikka kaupungin negatiiviset ominaisuudet ovat suuret, on sillä kuitenkin historiallisena nähtävyytenä ja erikoisesti kesällä idyllisenä merenrantakylänä niin suuret ansiot, että puutteita mielellään katselee läpi sormien.

 


Idyll Moln

Även stadens negativa egenskaper är stor, det är en historisk attraktion, och i synnerhet den idylliska sommaren merenrantakylänä så stor förtjänst, att bristerna gärna tittar genom fingrarna.

 

 

Blaming Idyll

Även stadens negativa egenskaper är bra är det dock en historisk attraktion och speciellt på sommaren idylliska havssidan byar stora förtjänst att bristerna glada tittar genom fingrarna.

 Idyllisk

Även om de negativa egenskaperna i staden är stora, har den fortfarande så stora förtjänster som en historisk attraktion och särskilt på sommaren som en idyllisk kustby som man gärna ser genom fingrarna på bristerna.


Topeliuksen Kuddnäs, valkoinen kartano, on aivan alkuperäisessä asussaan. ”Brostugan”, soma kahvila sillan kupeessa, on merkillinen muisto maalauksineen ja vanhoine kalustoineen. Keltainen kirkko Lapuanjoen rinteessä kohoaa merkkinä vanhoilta ajoilta luvatussa ”uskonlahkojen kaupungissa” ja aivan kaupungin välittömässä läheisyydessä on ennen muinoin Klaus Tottille kuulunut Juthbacka, jossa nyt Martta-järjestö emännöi toimeliaasti. [Karleborg kuului Totille.]
 
Topelius Kuddnäs, vit herrgård, är ganska ursprungligt skick. ”Brostugan,” söt Café vid bron, är en märklig minnesmärke målningar och gamla med sin utrustning. Gula kyrkan Lapuanjoki lutning stiger till den utlovade tecken gamla tider ”sekteristisk staden”, och mitt i omedelbar närhet av svunna tider Klaus Tottille har Juthbacka, nu Martha värd en levande organisation. [Karleborg hörde till Totti.]
 
Topeliusgatan Kuddnäs vita herrgården är bara i sitt ursprungliga skick. ”Brostugan” söt Café sidan av bron är ett anmärkningsvärt minnes målningar och gamla med sin utrustning. Gul kyrka Lapuanjoki sluttning stiger till en skylt från gamla dagar löftets land ”i den sekteristiska ” och höger i omedelbar närhet av de svunna tider Klaus Tottille varit Juthbacka nu värd Martha organisationen aktiv. [Karleborg var Tottille.]”
 
Topelius ’Kuddnäs, en vit herrgård, är i sin mycket ursprungliga form. ”Brostugan”, ett sött café vid bron, är ett anmärkningsvärt minne med sina målningar och gamla möbler. Den gula kyrkan på sluttningarna av Lapuanjoki -floden stiger upp som ett tecken på den ”sekteristiska stad” som utlovats sedan antiken, och i stadens omedelbara närhet ligger Juthbacka, en gång i tiden ägt av Klaus Tott, där Martta nu är aktivt värd. [Karleborg tillhörde Totille.]

Kun joskus katerpillari, joilla nukkuvaa prinsessaa herättämään saapunut prinssi ajaa, saapuu kaupunkiin väistelee se varmasti jo yksinomaan pieteettisyistä niitä paikkoja, jotka muodostavat Uudenkaarlepyyn tämän päivän muistettavimmat nähtävyydet.
 
När ibland bulldozed att väcka den sovande prinsessan kom prinsen att köra, kommer till stan huka det verkligen ensam pieteettisyistä av de platser som utgör Nykarleby denna dag minnesvärda sevärdheter.
 
Efter någon gång larv att väcka den sovande prinsessa kom prinsen att köra kommer till stan ducka det säkert bara pieteettisyistä av de platser som utgör Nykarleby av dagens mest minnesvärda sevärdheter.
 
När ibland katapulten med vilken den inkommande prinsessan vaknar för att väcka den sovande prinsessan anländer, anländer till staden för att undvika den, redan av rent säregna skäl de platser som utgör de mest minnesvärda sevärdheterna i Uusikaarlepyy idag.


Uusi nimi

Vanhalla kaupungilla on peräti ruma ja outo suomalainen nimiväännös Uusikaarlepyy, jonka kieli on ennen muinoin sorvannut ruotsinkielisestä Nykarlebystä. Samalla perusteella pitäisi Kokkolan nimenä olla Vanhakaarlepyy, mikä vaikuttaisi vähintään sanahirviöltä. Eiköhän jo ennen uuden ajan saapumista olisi syytä kastaa Uusikaarlepyy uudestaan.

 


Det nya namnet

Den gamla staden har så många som fula och konstiga nimiväännös Nykarleby finska, ett språk i gamla tider sorvannut svenska Nykarleby. På samma sätt som namnet Karleby bör Vanhakaarlepyy, vilket skulle påverka åtminstone sanahirviöltä. Jag tror till och med före ankomsten av den nya eran ska döpas Nykarleby igen.

 

 

det nya namnet

Den gamla staden har inte mindre än fula och konstiga finska nimiväännös Nykarleby vars språk är innan de gamle sorvannut Svensk NYKARLEBY. Samtidigt grunden bör vara namnet på Karleby Vanhakaarlepyy vilket åtminstone skulle sanahirviöltä. Jag antar att även före ankomsten av den nya tidens bör döpas Nykarleby igen.

 Nytt namn

Gamla stan har ett fult och konstigt finskt namn Uusikaarlepyy, vars språk brukade vända från det svensktalande Nykarleby. På samma grund bör Karleby heta Vanhakaarlepyy, vilket åtminstone skulle verka som ett monster. Skulle det inte vara värt att döpa Uusikaarlepyy igen innan den nya tiden kommer?
Tunnelmallinen  talonnurkka  Döbelninkujalla Uudessakaupungissa [Sic!], joka on onnistunut pysyttelemään erillään ajan kiireistä. [Södra tullhuset.]
  Atmosfärisk hus hörn Döbelninkujalla Nystad [Sic!], Som har lyckats hålla sig borta från upptagen tid.   Den atmosfäriska hörnet av huset Döbelninkujalla New In [Sic!] Som har lyckats hålla sig borta från upptagen tid   Atmosfäriskt hushörna på Döbelninkuja i Uusikaupunki, som har lyckats hålla sig borta från tidens liv och rörelse.

 

Uusi Suomi den 4 mars 1959.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Reportage i Uusi Suomi 1985.
Fler stadsbeskrivningar.
Fler artiklar och notiser ur Tidningen.
(Inf. 2012-08-30 rev. 2021-10-20 .)*     *     *