Frillmossavägen 1

Egentligen heter endast järn- och lantbruksaffären OctroCenter, men namnet används för hela anläggningen, där år 2020 finns:

 • OstroCenter, järn- och lantbruksaffär
  (Anger sin adress som nr 2, men där finns R&R Frostdahl.)
 • S-market, livsmedelsaffär
 • Trygga Räkan, fiskaffär
 • ABC bensinautomater


Företag som flyttat:

 • Losviks veterinärklinik (2002–2010?)
 • Pre-Print (199?–2004?)
 • Alko (2005–2015)
 • Neste 24 automat ersattes av ABC (1992–2005)Några milstolpar

 • 1980 byggde Ostrobotnia Päls hallen.
 • 1990 gick bolaget i konkurs. Olika köparalternativ, bl.a. Ostrobotnias ledning i Vasa och staden. Nyko köpte.
 • 1990 grundades OstroCenter som en fortsättning på Ostrobotnia Päls.
  T-lantbruk flyttade från Jeppo.
 • 1992 flyttade SPAR-OSTRO in.
  Öppnades Neste A-24 automatstation.
 • 1993 började OStroCenter lagra spannmål i f.d. Farm Frys.
 • 1997 utökade SPAR-OSTRO.
 • 199? flyttade Pre-Print in.
 • 2002 flyttade Maria Losviks veterinärklinik in.
 • 2003 köpte KPO anläggningen.
 • 2004? flyttade Pre-Print till f.d. Pälsningscentralen?
 • 2004 övertog S-market SPAR-OSTRO och man utökade och byggde om.
  Ostrocenter koncentrerade farmtillbehörsförsäljningen till dotterbolaget Granlunds farmtillbehör i Munsala.
 • 2005 invigdes S-market.
  Ändrades Neste A-24 automatstationen till ABC automatstation.
  Alko flyttade från Topeliusesplanaden.
 • 2007 sprangs Ostroloppet. Om det var första gången är obekant.
 • 2010 flyttade Losvik veterinärklinik till nya egna lokaler i Forsby.
 • 2015 flyttade Alko till K-Supermarket.
 • 2016 flyttade Nykarleby El-affär från Grönhuset in i f.d. Alkos lokal.
 • 201? flyttade Ralf Ströms Strökeri in, som varit i f.d. Prevex från 2013.
 • 2017 togs Strökeri över av Conny Wik, Tina Huggare och Victor Snellman.
 • 2019 tog Jonas Haglund och Markus Sandvik över Strökeri och bytte namn till Trygga Räkan. Skärmtaket byggdes.Strökeri, S-market, OstroCenter och ABC sommaren 2016. Förstoring.En skymt av ABC:s skärmtak, S-marketsskylttorn och OstroCenter regnsommaren 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Foderköket Nyko köpte Ostrobotnia 1990
Järn och lantbruk nya satsningar för Nyko
Jeppo Food hyr OP:s spannmålssilo

T-lantbruk flyttar till Nykarleby centrum

Invigning av Neste A-24 automatstation 1992

Stort byte efter inbrott i Nykarleby

Gammalt fryseri  får nytt liv. Spannmål tas emot
i Nykarleby
1993
Ostro Center som kärringen mot strömmen 1996
Spar Ostro i Nykarleby höjer färskvaruprofilen 1997

Matbutiken inget apotek

Farmhistoria visas i Nykarleby

Nyanställd 2000
Ligghyllor stals i Nykarleby 2001
OstroCenter får ny vd. 2002

Mera tid ta hand om djur

KPO köpte upp hela Ostrocenter 2003
Tvist om hyreskontrakt mellan KPO och Spar. 2004
KPO intog Nykarleby
Packat då affärstrio invigde butiken 2005
Ostroloppet på torsdag 2007

Päls slår alla tiders rekord

2013

Ostrocenter sonderar framtida plats

2015
Lgerarbetare sökes
Växande elaffär flyttar 2016
Farmare fyllde marknad

*     *     *

Jeppo Food hyr
OP:s spannmålssilo

Jeppo Food utökar spannmålsmottagningen i Nykarleby. Företaget har hyrt spannmålssilona vid förra Ostrobotnia Päls. I går tog man emot den första spannmålen.

— Vi har hyrt anläggningen t.o.m. 30.11, säger Tor Holm. Vi vill utöka vår lagringskapacitet eftersom havreskörden ser ut att bli stor både kvalitativt och kvantitativt.

— Då staten dessutom har problem med exporten för tillfället ökar det behovet av lagring tills exporten kommer igång på nytt.

Jeppo Food vill endast ta emot varmluftstorkat havre i Nykarleby. Övrig spannmål samt det ekologiskt odlade tar man fortsättningsvis emot i Jeppo.

Hela anläggningen har Jeppo Food inte nytta av. Tills vidare använder man bara mottagningsstationen. Säckningslinjen som finns där har man ingen användning för i dag.

Spannmålsstationen ingick inte i köpet då Nyko köpte Ostrobotnias fastighet förra veckan.


Jakobstads Tidning den 4 september 1990.
(Inf. 2021-02-28.)


*     *     *

Ny servicepunkt lämnar Jeppo

T-lantbruk flyttar
till Nykarleby centrum

T-lantbruk garderar sig mot okända sädesvolymer genom att flytta sin verksamhet från Jeppo till Nykarleby centrum. Redan nästa höst räknar man med en flaskhals på mottagningssidan och att bönderna får problem att placera sin säd.


I dag talar försäljarna Bengt Back och Peter Kåll om stora lagringsytor på Ostro Centers gårdsplan. Men det ter sig ändå självklart att T-lantbruk kommer lägga beslag på den enda byggnaden på tomten som Ostro Center inte äger i dag, nämligen sädessilon. Att en konkurrent på spannmålssidan, dvs Jeppo Food hyr silon idag ökar slutsatsens klarhet. Men inget är ännu spikat i den riktningen.

T-lantbruk riktar nu sina blickar främst mot Pedersöre. Där skall man nu försöka bryta större marknadsandelar. Det betyder ökad konkurrens för de befintliga lantbruksaffärerna, Kjellman i Esse och KPO i Kållby.

— Men vi sviker inte lantbrukarna i Jeppo trots att vi flyttar, påpekar Kåll. Genom att Bengt är bosatt i Jeppo är det bara att ringa. Han tar hem varorna till kvällen.

I och med att T-lantbruk flyttar från Jeppo mister den hårt drabbade byn ytterligare en servicepunkt. Det är i synnerhet Jeppobon Back medveten om.

— Men vi måste tänka på helheten, dvs på alla våra kunder. Det blir dyrt att stanna kvar, säger han.Ännu denna vecka lastar Peter Kåll och Bengt Back säckarna från lagret i Jeppo. Nästa vecka är man i Nykarleby.


I Jeppo finns det ännu denna vecka tre lantbruksaffärer. T-lantbruk, Lantbrukscentralen och KPO. Att det skulle vara konkurrensen som nu äter ut T-lantbruk ur byn håller Back och Kåll inte med om.

— Det är snarare tvärtom. Vi blir mer konkurrenskraftiga genom att finnas i centrum där ingen lantbruksaffär finns från förr. Genom samarbete med Ostro Center kompletteras dessutom sortimentet.

I princip fungerar samarbetet så att T-lantbruk har hand om lantbruksmaskiner, bigödning och foder. Ostro Center har järn, farmförnödenheter och byggnadsmaterial. Ostro Center tar hand om de produkter som båda har idag.

Enligt chefen på Ostro Center, Kurt Backman, finns det fortfarande ledigt utrymme att hyra i fastighetens lager.

— Bara vi får tömt lagret på en del farmförnödenheter kan vi hyra ut ytterligare mellan 1.000 och 1.200 kvadratmeter kallager. Däremot finns det inget ledigt utrymme i butiken, i så fall måste det göras omändringsarbeten i huset.

Några potentiella hyresgäster för lagret har Ostro Center inte idag.

Ostro Center har numera anställt en del av den gamla personalen från Ostrobotnia Päls. Från och med idag sysselsätter företaget fem personer. T-lantbruk har tre anställda, av vilka två kommer att finnas i butiken en del av dagen.


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 7 november 1990.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Invigning av Neste
A-24 automat-
station 24-25.6.92.
Jakobstads Tidning den 24 juni 1992.
(Inf. 2020-12-03.)


*     *     *

Stort byte
efter inbrott
i Nykarleby

Mellan 23.30 och 24.00 på söndag kväll skedde ett inbrott vid Ab OstroCenter Oy på Frillmossavägen i Nykarleby. Tjuvarna fick enligt polisen med sig ett byte på ca 50.000 mark. Inbrottstjuvarna kom in i OstroCenter, som är en kombinerad järn- och lantbruksaffär genom att slå sönder dörrarna. De lyckades bryta upp ett kassaskåp där en stor summa pengar förvarades. Nestes bensinautomat på gården länsades också på pengar. Polisen uppmanar alla som sett eller hört något som kan förknippas med inbrottet att ta kontakt med kriminalen.


Jakobstads Tidning den 11 augusti 1992.


*     *     *

Gammalt fryseri  får nytt liv

Pälskrisen stjälpte Farm Frys 1989. I takt med att näringen håller på att resa sig ökar också intresset för anläggningen.
     I april i år köpte Nykos dotterbolag Feora huvudbyggnaden samt kontoret. Nyko har redan tidigare köpt det fristående lagret på samma tomt.
     Nyko-koncernen arbetar nu på att återuppliva verksamheten i Farm Frys anläggningen.
     Den senaste given är att ordna mottagning av torrsäd.
     Följ med ut till Nålören på sidan 5?[Det finns ingen bildtext, så vad bilden föreställer såg jag inte. Men det gjorde Margite: Det ser ut som en söndrig skylt som det står FARM FRYS på.]
Foto: Johan Sandberg.


Spannmål tas emot
i Nykarleby


Bengt Back och Peter Björkskog räknar med att lantbrukarna i nejden levererar 1,5 miljoner kg spannmål till denna plats.

[Johan hade en dålig dag. ; ) Här ser man vad bilden föreställer, men den var på sniskan.]


Lantbrukarna i nejden får avsättning för torrsäden i Nykarleby. Ostro Center börjar köper in torkad säd i den forna Farm Frys anläggningen.


Det innebär att frakterna från och till statens spannmålslager i Seinäjoki slopas. Både spannmålsproducenterna och den slutliga användaren, Nyko finns på orten.

— För bönderna har den färdigt torkade säden varit en flaskhals. Hittills har ingen tagit emot den. Den närmaste mottagningen har varit i Seinäjoki, säger Bengt Back som har hand om lantbrukshandeln på Ostro Center.

Samtidigt har Nyko köpt spannmål från Seinäjoki. Spannmålet har alltså fraktats i båda riktningarna.

Från och med måndag kan lantbrukarna köra sin torkade spannmål till Farm Frys anläggningen. Den formella gången verkar komplicerad. Ostro Center köper spannmålet av lantbrukarna. För ändamålet hyr Ostro Center utrymmen i f.d. Farm Frys anläggningen av Feora. Staten köper in spannmålet.

Nyko köper i sin tur spannmålet av staten till världsmarknadspris. I praktiken är det här en affär mellan staten och Nyko eftersom Nyko äger både Feora och Ostro Center.

[Så här blir snurran:

Nyko: äger Feora
Feora: hyr till Ostro Center
Lantbrukarna:  odlar spannmålen
Ostro Center: köper spannmålen
Staten: köper spannmålen
Nyko: köper spannmålen]


— Staten måste kopplas in eftersom vi får köpa säden till världsmarknadspris, säger Nykos vd Peter Björkskog. Och staten kunde knappast motsätta sig arrangemanget då både producenter och brukar finns på samma ort.

Björkskog och Back ser stora fördelar med arrangemanget.

Nyko sparar in fraktkostnader och kan lättare övervaka kvaliteten i pälsdjursfodret. Feora kan utnyttja anläggningen och Ostro Center utvidgar sin verksamhet.

— I lantbrukshandeln är det viktigt att man kan köpa också, säger Back. Det kan vi göra nu.

Farm Frys anläggningen kan ta emot 1,5 miljoner kg spannmål. Det räcker inte för Nyko som har ett årsbehov på 3 miljoner kg.

Back påpekar att man endast tar emot torrt spannmål av bra kvalitet. Ostro Center har en kontraktstork, Jan-Erik Wik i Ytterjeppo. Lantbrukare som vill leverera råspannmål bör gå via honom.


Jakobstads Tidning den 3 september 1993.
(Inf. 2021-02-26.)


*     *     *

Ostro Center
som kärringen
mot strömmen

Vid Ostro Center i Nykarleby vill man inte höra talas om de negativa tongångarna i affärslivet. I stället för att låta kunderna åka förbi lockar bolaget istället kunder utifrån till Nykarleby.


Vd Kurt Backman räknar med att han har stamkunder från fem kommuner.

— Vi drar nog fler kunder hit än vad som åker förbi, säger han.

Det är nu fem år sedan Nyko Frys köpte upp konkursdrabbade Ostrobotnia Päls. Sedan dess har försäljningskurvan pekat spikrakt uppåt. Omsättningen har femdubblats under fem år. Ostro Center fungerar idag som ett dotterbolag till Nyko Frys. Nykos andra dotterbolag är Feora och hela koncernen omsätter ca 100 miljoner mark.

— Vi började försiktigt år 1991 med Ostro Center och då ville jag ha fem år på mig att greja det, säger Kurt Backman.

Och med tanke på att försäljningen har fördubblats varje år kan man lugnt påstå att det gick vägen för Backman. I år omsätter bolaget ca 37 miljoner mark. Nio personer sköter ruljangsen.

— Men vi har bråttom nästan jämt, vi borde kanske vara mera folk för att riktigt hinna ägna oss åt kunderna lite mera, konstaterar Backman.

Försäljningen kan delas i tre stora bitar som i stort omsätter en tredjedel var. Det är lantbruk, pälsdjur och sist den allmänna sidan som erbjuder byggnadsmaterial, verktyg och mycket annat för hus och hem.

— Visst upplever pälsdjursnäringen en boom just nu och det ger naturligtvis en extra skjuts åt oss.

Och utan att tveka påstår Backman att bolaget är bäst på farmsidan i hela landet och att ingen annan kan erbjuda samma heltäckande service.

— Många tror kanske att vi lever enbart på pälsdjuren, men vi skulle nog överleva fast den föll bort, säger Backman.Kurt Backman och Bengt Back vid Ostro Center i Nykarleby har all anledning att vara nöjda eftersom försäljningskurvan pekar rakt uppåt.


Det beror delvis på att bolaget också är heltäckande när det gäller servicen till lantbruket. Bengt Back som har hand om den avdelningen säger att Ostro Center har en bred spannmålshandel och service för lantbruket. Dessutom står han till tjänst med gödselmedel, foder samt maskiner. På fredagen var det öppet hus för lantbrukarna då också olika samarbetspartners ställde ut sina produkter.

— VI tycker att det är viktigt med en sån här höstdag för lantbrukarna. Vi får träffa folk under lite lugnare former och visst har den sociala samvaron också en betydelse, funderar Back.

Förresten gick Back och småmyste extra mycket på fredagen för han hade lyckats sälja hela höstens havrelager till USA. Det är meningen att havren från Österbotten skall mätta hästmagar i Amerika.

Både Back och Backman påpekar att Ostro Centers lantbrukssida växt enormt den senaste tiden.

Förutom att man har stora marknadsandelar regionalt fångar företaget upp en hel del nya kunder också söderut mot Vasanejden.

Ostro Center är inte så stor inom den tunga maskinhandeln, på den sidan har man valt att hålla sig till olika samarbetspartners.

— Däremot har vi nog en hel del att erbjuda när det gäller lättare maskiner och verktyg, säger Backman.

Han säger att firman idag möjligen håller ett för stort lager. Men å andra sidan tror han att det är en enorm resurs att hålla sig med ett ordentligt lager.

— På byggandssidan är det ju alltid bra att ha hem varorna när de behövs, säger Backman.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 20 oktober 1996.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

 

Spar Ostro i Nykarleby
höjer färskvaruprofilen

Ernst och Mita Lönnqvist vid Spar Ostro i Nykarleby har gjort en rejäl satsning på färskvarusidan. Med detta vill de bevisa att det inte alls är dumt att göra matvaruinköpen i Nykarleby.


– Det är nog upp till oss köpmän om vi skall ha kvar våra kunder. Vi måste bjuda till själva också, säger Ernst Lönnqvist, som nu valt att bättra på färskvaruprofilen.

En av idéerna bakom satsningen är att som köpman vid norra utfarten försöka dämpa köpströmmen till de stora i Jakobstad. Han vill få nykarlebyborna att handla på hemmaplan. Och så förväntar han sig naturligtvis att kunna tillfredsställa sommargästernas behov.

Nytt är också att styckningen av köttprodukterna numera sker i ett speciellt kylrum och med detta lovar han att kvaliteten förbättras betydligt.

I och med ombyggnaden och totalsaneringen av butiken har Lönnqvist nu en 25 meter lång kyllinje för färskvaror. Det här ger samtidigt mera utrymme för frukt och grönsaker i kylrummet. En del av det gamla lagret har blivit försäljningsutrymme samtidigt som butiken fått ett nytt lager på 200 kvadrat.

Totalt förfogar nu Spar Ostro över 800 kvadratmeter försäljningsyta.

– Kunderna kommer också att märka att vi har gjort en hel del omplaceringar av de olika varugrupperna. Och så har vi flyttat flaskautomaten till ingången, berättar Lönnqvist.

Ernst Lönnqvist ser optimistiskt på framtiden. Under årets första månader har försäljningen ökat med 15 procent jämfört med samma tid i fjol.

På måndagen kunde Ernst och Mita med personalen pusta ut efter en flera veckor lång renovering och bjuda nykarlebyborna på öppningskaffe.Ernst och Mita Lönnqvist tror att dagligvaruhandeln har en framtid i Nykarleby.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 27 mars 1997.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

”Matbutiken inget apotek”

Nykarlebyköpmän vill inte utöka sortimentet med mediciner


– Jag säljer hellre så bra mat att folk hålls friska än mediciner i min affär, säger Ernst Lönnqvist på Spar Ostro i Nykarleby.

JT har diskuterat ett nytt förslag om att släppa den finländska läkemedelshandeln fri med köpmännen i Nykarleby.

Föreningen för Finlands dagligvaruhandel har föreslagit åt Social- och hälsovårdsministeriet att alla receptfria mediciner kunde säljas också i matbutiker.

Föreningens verksamhetsledare Osmo Laine har i ett uttalande sagt att reformen av läkemedelshandeln kan inledas med att matbutikerna börjar sälja vitaminpreparat.

– Jag har egentligen inget intresse av att sälja medicin. Vissa vitaminer kan jag dock tänka mig, säger Lönnqvist på Spar Ostro.

Lönnqvist befarar att apoteket i Nykarleby tvingas stänga om mediciner börjar säljas i matbutikerna.

– Det är samma sak om vi fick börja sälja vin. Då skulle Alko i stan också vara tvunget att stänga.
Lönnqvist tycker att det på vissa landsbygdsorter kan vara befogat att sälja medicin i matbutiken för att förbättra servicen, men att det inte behövs i Nykarleby.

– Det är viktigare att vi får behålla apoteket som kan erbjuda fullständig medicinservice.

 

Björn Lind på Spar Inn är lite positivare inställd till medicinerna än Lönnqvist, och kan tänka sig att sälja receptfria mediciner.

– Om andra börjar sälja medicin gör jag nog det också. Allt extra är hemåt, säger Lind.

Åtminstone huvudvärkstabletter och liknande tycker han att kunde finnas i matvaruaffärerna.

– Men apoteket bör ju också leva. Det mister säkert många kunder om de receptfria läkemedlen släpps fria.

Lind har dock vissa tvivel om att förslaget blir verklighet.

– Det här har redan diskuterats så länge utan att det har blivit något av det. Om tio år kommer det kanske, skrattar Lind.Björn Lind på Spar Inn i Nykarleby tycker att huvudvärkstabletter och vissa andra av de vanligaste medicinerna kunde säljas i matvarubutiker.


Ökat missbruk?

Marc Swahn på Torghallen tycker att mediciner och mat bör hållas skilt.

– Jag håller mig helst till att sälja mat, det är det jag kan, poängtera Swahn.

– Börjar mediciner säljas i matbutikerna är det fullt möjligt att missbruket av mediciner ökar.

Vitaminer tycker han däremot att är en helt annan sak.

– Det säljer jag gärna, litet vitaminer har vi redan i sortimentet.

Swahn påpekar att om alla andra köpmän börjar sälja mediciner är han ändå också tvungen att göra det.

– Jag hör till min kedja, och rättar mig efter den. Men jag kommer inte att var den förste som börjar sälja mediciner.

Swahn har inget intresse alls att konkurrera med apoteket.

– Vi som säljer mat tycker ju inte om när bensinstationer säljer mat, och det här är liknande för apotekarna.Marc Swahn på Torghallen i Nykarleby tycker att medicin och mat ska hållas separat.
[Detta hände sig på den tiden när Torghallen hade köttdisk med betjäning.]


Michael Karlsson, Jakobstads Tidning den 9 juli 1997.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Farmhistoria visas i Nykarleby

Gamla farmredskap är vad svenska Österbottens pälsdjursodlarförenings museistyrelse kommer att visa i Nykarleby på lördagen, då en stor del av pälsfarmarkåren kommer till staden för att fira fodertruckens trettioårsjubileum vid BSB Norcar.

Utställningen av de gamla farmförnödenheterna, som har mellan 40 och 50 år på nacken, finns emellertid att beskåda vid Ostrocenter. Verktygen och redskapen visar på den gradvisa utvecklingen inom branschen, som fick sin början strax efter kriget. Förutom verktyg och redskap finns också uppstoppade exemplar av mink, räv och iller.

Medlemmar ur museistyrelsen kommer också att finnas på plats vid Ostrocenter på lördagen och kan där berätta om och förevisa hur det gick till i pälsfarmningens barndom.


(B.S.), Jakobstads Tidning den 14 juli 1997.


Läs mer:
Farmmuseet i Nykarleby flyttar.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

Ab Ostrocenter Oy

Till byggvaru-inredningsförsäljare har anställts Mauri Penttinen. Han kommer närmast från MK-BYGG Ab i Nykarleby.


Jakobstads Tidning den 16 juni 2000.
(Inf. 2020-12-26.)


*     *     *

Ligghyllor stals i Nykarleby

Ett 1000-tal plastiserade ligghyllor stals natten till onsdagen vid Ostrocenter i Nykarleby.
     För att ta sig in hade tjuven eller tjuvarna klippt ett hål i stängslet till den inhägnade gårdsplanen, Stölden beräknas som grov eftersom värdet på ligghyllorna beräknas till cirka 27.000 mark. Polisen i Jakobstad vill att eventuella ögonvittnen tar kontakt på telefon 785 9440.


(A-L.T.), Jakobstads Tidning den 1 februari 2001.
(Inf. 2020-11-15.)


*     *     *

OstroCenter får ny vd

På måndag kommer elitorienteraren Tomas Wikblom att ta över vd-stolen vid OstroCenter i Nykarleby. Han kommer att ta över 13 anställda och ett företag som omsätter cirka 8,4 miljoner euro (50 miljoner mark).

Han efterträder mångårige trotjänaren Kurt Backman som blir pensionär och slutar den 31 oktober. Men innan Tomas kommer till jobbet har han hunnit vara ute i en timme och sprungit av sig sömnskorven.

Som erfaren elitidrottare gillar Tomas Wikblom hårda utmaningar och han säger att OstroCenter är den största utmaningen han kan hitta i Nykarleby just nu.

— Företaget har en intressant struktur och det passar mig bra eftersom mitt hjärta finns inom lantbruket och pälsnäringen.

 

Tomas Wikblom blir
ny vd för OstroCenter

Från och med den första juni blir Tomas Wikblom ny vd för OstroCenter i Nykarleby. Han efterträder mångårige trotjänaren, Mr Ostro himself”, Kurt Backman som går i pension.


Kurt Backman kommer dock att fungera som mentor en tid innan Nykarlebybon Tomas Wikblom tar över rodret helt och hållet. Kurt Backman började jobba på Ostrobotnia Päls redan 1967 tillsammans med Tomas far Yngve Wikblom. Efter pälskrisen i slutet på av 1980-talet övergick Ostrobotnia Päls i Nyko Frys koncerners ägo och företaget fick namnet OstroCenter.

— Det är omöjligt att bara mötas i dörren och skaka hand med varandra. Därför är det bra att Kurt kan vara med en tid, säger Wikblom som tycker att det skall bli spännande att anta utmaningen och att leda företaget som har en omsättning på cirka 8,4 miljoner euro (50 miljoner mark) och 13 anställda.

I huset finns också fyra hyresgäster och räknar man in deras omsättning landar summan på nästan 17 miljoner euro (100 miljoner mark). Men siffrorna skrämmer inte Wikblom. Som erfaren elitidrottare gillar Tomas Wikblom hårda utmaningar.

— Det är svårt att hitta någon större utmaning i Nykarleby just nu. Men företaget har en intressant struktur och det passar mig bra eftersom mitt hjärta finns inom lantbruket och pälsnäringen. Men ensam är ingen stark och jag vet att hela personalen är a och o för att det skall lyckas. Och visst känns det tryggt att stiga in i ett välmående företag, säger Wikblom.Som orienterare på elitnivå säger sig Tomas Wikblom vara van med tuffa utmaningar. På måndag blir han ny vd för OstroCenter i Nykarleby efter Kurt Backman som blir pensionär.


Tomas säger att han kommer att försöka utveckla de tre jämnstarka benen som Kurt Backman jobbat med och som OstroCenter står för i dag, nämligen lantbruk, päls och järnhandel.

– Men man ska aldrig stanna i någon annans fotspår, påpekar Wikblom, som också vill förbättra de tre benen steg för steg i stället för att skapa några halvbra ben.

Ett bekymmer som han får ta itu med är utrymmesproblemet. I dag är det trångt och redan nu vet man att det behövs en utvidgning av försäljningssidan.

Tomas Wikblom ryggar heller inte för det ekonomiska ledarskapet. Han hoppar av ett bra jobb som försäljningschef på Norcar-BSB. Förmåga att leda säger han sig fått som landslagstränare och som lärare åtta år på Korsholms högstadium. I ryggen har han ekonomistudier vid Hanken som han dock lämnade när han satsade på idrotten. Senare har han dock byggt på med ekonomistudier på distans.

Att tänka långsiktigt och att inte ge upp i första taget är egenskaper som han lärt sig som orienterare på elitnivå.

– Man är en förlorar om man kommer tvåa, åtminstone när det gäller affärer. Men man måste komma ihåg att man inte kan göra affärer själv. Man måste kunna delegera och kalla på hjälp av de andra som jobbar i företaget.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 31 maj 2002.

Införandet av euron ägde rum den 1 januari 1999, men eurosedlar och euromynt infördes inte förrän den 1 januari 2002. Därav summor i både mark och euro. Har ingen aning om hur länge folk fortsatte att jämföra euro med mark, men ännu i början på 1970-talet var ”gambämark” ofta förekommande. Då jämförde man med summor före valutareformen 1963 när två nollor ströks.


(Inf. 2020-11-29.)


*     *     *

Mera tid ta hand om djur

Veterinär Maria Losvik öppnar smådjursklinik i Nykarleby

Efter nio år som stadsveterinär i Nykarleby tar Maria Losvik paus i ett år och öppnar en egen smådjursklinik. Hon tycker att det är dags att ägna mera tid åt att arbeta med djuren.


Nu hoppas hon också få tid att fördjupa sig i arbetet utan att ha bråttom i och med att hon slipper de tidskrävande kommunala myndighetsuppdragen och byråkratin.

– Som kommunal veterinär har jag ibland fått arbeta åttio timmar i veckan. Med den arbetstakten har jag sällan tid att göra något ordentligt, säger Maria Losvik som helst vill ägna sig åt patientarbete.

– Med folk för djuren, kommer att vara mitt motto, säger hon.

Maria Losvik tror att den privata sektorn kan ge henne tillräckligt med jobb eftersom sällskapsdjuren blir allt populärare. Dessutom tänker hon satsa på förebyggande vård och göra upp hälsoprogram för produktionsdjuren.

På måndag är det dags. Då slår hon upp dörrarna till sin nya djurklinik. Väl tilltagna mottagnings- och behandlingsutrymmen har hon inrett i samma hus som OstroCenter. Det är mest smådjur som hon tar emot i sin djurklinik. Där det gäller behandling av större husdjur som kor och hästar gör hon hembesök. Och jobb räknar hon med att få eftersom det lär finnas 250 hästar enbart i Nykarleby.

Patientflykten till Karleby och Seinäjoki hoppas hon också kunna hejda eftersom hon skaffat sig en splitterny röntgen och en ultraljudsapparat. Det är just bristen på dessa apparater som utgör hinder för mer avancerad vård i Nykarlebytrakten.

Hjälp vid mottagningen får hon av Maria Holmberg som blir hennes assistent 35 timmar i veckan.Maria Holmberg assisterar när Maria Losvik granskar tänderna på finska lapphunden Joy.


Nykarleby stad har ännu inte lyckats hitta någon vikarie som sköter Marias kommunala tjänst under hennes tjänstledighet. Därför har hon lovat sköta jouren.

Hon tror att det blir allt svårare att få kommunala veterinärtjänster besatta eftersom veterinärerna påförs allt fler arbetsuppgifter som inte hör till den egentliga behandlingen av djuren. Hon tycker att några grannkommuner kunde gå samman och låta sina veterinärer ta ansvar för var sitt område så att en ansvarar för administrationen och en annan myndighetsuppdragen.

Då skulle det finnas tid för de andra veterinärerna att helt gå in för att behandla djuren. Maria Losviks tjänstledighet varar i ett år. Just nu kan hon inte svara på frågan om hon återgår till sin kommunala tjänst nästa sommar eller om hon fortsätter att satsa på smådjurskliniken.


Leif Sjöholm, Jakobstads Tidning den 4 augusti 2002.
(Inf. 2020-12-03.)


*     *     *

KPO köpte upp hela Ostrocenter

Nykarleby. Slipper både konkurrent och nybygge

I går köpte handelslaget KPO hela den affärsfastighet där både Ostrocenter och Spar Ostro finns i Nykarleby. Säljare är Nyko Frys.

Med köpet av affärsfastigheten slipper KPO att bygga ett nytt affärskomplex intill Kvarnvägen. Troligen blir KPO också kvitt en konkurrent genom att säga upp hyreskontraktet med Suomen Spar och som gör Spar Ostro husvill då hyreskontraktet löper ut vid utgången av 2004.

– Roligare dagar har man varit med om, kommenterar köpman Björn Lind, som tillsammans med hustru Eija driver Spar Ostro i Nykarleby.

– Köpet innebär att KPO kommer att öppna S-market i fastigheten, säger Pekka Riikola, kommersiell direktör för KPO.

Värdet av fastighetsaffären vill ingen av parterna avslöja.

 

KPO gör S-market av Spar Ostro

I går köpte handelslaget KPO hela affärsfastigheten och tomten av Ab Ostrocenter, som ägs av Nyko Frys i Nykarleby.

Därmed blir det inget nybygge för KPO i Nykarleby. KPO gör istället S-market av Spar Ostro och hyr ut resten av fastigheten.


Nyko Frys fortsätter driva sin järn- och lantbrukshandel Ostrocenter i samma affärslokal som tidigare. För Ostrocenter finns redan ett nytt och långt hyresavtal undertecknat.

Däremot säger KPO upp hyreskontraktet med Suomen Spar. Spar Ostro, som drivs av köpmannaparet Björn och Eija Lind  är därmed husvilla vid utgången av år 2004.

– Roligare dagar har man varit med om, kommenterar köpman Björn Lind, som hade sina aningar om vad som var i görningen då spekulanterna synade fastigheten för några dagar sedan.

Likaså säger KPO upp hyreskontraktet med Neste och i stället kommer KPO att börja sälja bränsle under ABC-flagg.

Veterinär Maria Losvik hör, Liksom Ostrocenter, till dem som får nytt hyreskontrakt. Totalt rymmer fastigheten 2.136 varma kvadratmeter. Tomten är knappt 17.000 kvadratmeter. Genom att köpa affärskomplexet slipper KPO bygga nytt i Nykarleby. Byggstarten var planerad till hösten och till stadens tomt intill Kvarnvägen, som ligger en bit från Ostrocenter. Troligen blir man med köpet också kvitt en konkurrent, eftersom policyn inom Sparkedjan är att inte äga affärsfastigheter. Något nybygge i Nykarleby i Sparkedjans regi är därför knappast att vänta. Nyko Frys köpte för 11 år sedan affärsfastigheten av Ostrobotnia Päls konkursbo.

– Vi fick ett erbjudande av KPO, som vi inte kunde tacka nej till och som är mera lönsamt jämfört ,med att fortsätta att äga hela fastigheten, säger Peter Björkskog, VD för Nyko Frys.

Järn- och lantbrukshandeln Ostrocenter är också en lönande affär för Nyko Frys och den biten ville Nyko Frys inte avyttra.

– Vår förhoppning är att KPO fortsätter att utveckla området till ett ännu effektivare handelscenter, säger Björkskog.Handelslaget KPO förvärvade i går hela affärsfastigheten, inklusive tomt av Ostrocenter och Nyko Frys
. [Parkeringen i förgrunden och hallen i bakgrunden.]


– Vi har väntat länge nog med vår etablering i Nykarleby, säger Peka Riikola, kommersiell direktör för KPO.

Det var redan för tre år sedan som KPO ville bygga en ny S-market invid älven, mittemot Juthbacka. Man lyckades dock inte få en stadsplaneändring till stånd för småhusområdet vid älven.

Sedan reserverade KPO en tomt av staden invid Kvarnvägen. Också där har en stadsplaneändringsprocess dragits igång. Tidigare närde man inom KPO hopp om att kunna inleda ett nybygge till hösten. Den planerade S-marketen skulle i så fall stå klar till nästa vår.

– Vi har nu hävt tomtreserveringen vid Kvarnvägen, säger Riikola.

I den planerade marketen fanns också utrymmen reserverade för Alkos räkning. Huruvida Alko flyttar ut till Ostrocenter är emellertid ännu oklart.

– Samarbetet med Alko kom med fastighetsköpet i ny dager och vi måste därför föra nya samtal med Alko, säger Riikola.

Enigt Riikola går det att bereda Alko utrymmen i anslutning till dagligvaruhandeln. När KPO inleder år 2005 dagligvaruhandel i nyförvärvet till affärsfastighet kommer mellan fem och tio anställda att få jobb.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 6 maj 2003.


Läs mer:
Det blev småningom K-market på den reserverade tomten.
(Inf. 2020-11-29.)


*     *     *

Tvist om hyreskontrakt
mellan KPO och Spar

En tvist om hyreskontraktet för Spar-Ostro i Nykarleby pågår som bäst mellan KPO och Suomen Spar.


Tingsrätten i Jakobstad har gett KPO rätt i tvisten. Suomen Spar har i sin tur vänt sig till hovrätten för att söka ändring i domen.

Då KPO köpte affärsfastigheten, där både Spar-Ostro och Ostrocenter finns, valde KPO att inte förnya hyreskontraktet för Spar-Ostros del.

Med köpet av Ostro-fastigheten kom KPO inte bara över en affärsfastighet i Nykarleby utan blev samtidigt kvitt en konkurrent i staden. Texten i hyresavtalet innehåller ett tillägg enligt vilket Suomen Spar har optionsrätt till nya hyresförhandlingar vid avtalets utgång.

Suomen Spar hävdar således att hyresavtalet ger butikskedjan rätt till en förlängning vid hyrestidens utgång. KPO vidhåller i sin tur att tiden för hyreskontraktet löper ut vid årsskiftet och att Suomen Spar inte har någon absolut rätt att kräva förlängning.

Tingsrätten i Jakobstad gav i mars KPO rätt i andelslagets tolkning av texten och villkoren i hyresavtalet. Det vill säga att hyreskontraktet löper ut vid årsskiftet och att Spar inte kan kräva en förlängning av kontraktet.

Suomen Spar nöjer sig inte med tingsrättens dom utan vänder sig till hovrätten för att söka ändring. Dom väntas tidigast i höst.

Enligt gällande hyresavtal löper hyreskontraktet för Spar-Ostro ut den sista december i år.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 1 juni 2004.
(Inf. 2020-11-29.)


*     *     *

EKONOM    I

I går blev Spar-OStro S.market vid den norra utfarte i Nyjarleby. Hela affärsfastigheten kommer att byggas om för at också inruymma Alko, berättar Jyrki Kentala, direktör för S-marketgruppen.


KPO intog Nykarleby

I går hissades KPO:s flagg i Nykarleby. Först till våren kommer den nya S-marketen att stå helt klar. Så fort stadens byggnadsnämnd beviljat KPO bygglov inleds ombyggnaderna i Ostrofastigheten. Butiksytan i S-market kommer att förstoras ordentligt. Därtill skall Alko beredas plats i delar av det som i dag är Ostrocenters butik. Ostrocenter i sin tur kommer att få motsvarande nya butiksyta i det som i dag är kallt lager.

– Hela området kommer att leva upp och jag tror också att mer av handeln stannar kvar i Nykarleby, säger Rober Holm, butikschef för byggvaruhuset Ostrocenter.

Den förhoppningen när också Jyrki Kentala, direktör för S-marketgruppen.

– 40 procent av hushållen i Nykarleby är redan ägarkunder i KPO, säger han.

 

S-market inledde era i Nykarleby

Alko flyttar under samma tak inom butiken. Kedjebytet kunde ske två månader tidigare än planerat.

Efter år av planering och olika försök till etablering inledde KPO i går sin era i Nykarleby där Spar-Ostro blev S-market.


I går inleddes bytet av skyltar och varusortiment. Tanken var från början att skiftet från Spar- till S-market skulle ske i samband med årsskiftet. Efter en överenskommelse de bägge affärskedjorna emellan skedde bytet två månader tidigare än planerat.

KPO:s tidigare planer på att bygga nytt i Nykarleby begravdes i samma veva som KPO köpte Ostrofastigheten av Nyko Frys. Med fastighetsköpet blev också KPO kvitt en konkurrent i Nykarleby. I Nykarleby centrum finns emellertid fortfarande en Spar-butik och en K-market.

Förändringar är att vänta då det gäller hela affärsfastigheten vid den norra infarten till Nykarleby. Förutom att S-market kommer att förstora butiksytan, kommer även Alko i Nykarleby att flytta till fastigheten. Också på Ostrocenter är omorganiseringar på gång.

– Så fort byggnadslovet är beviljat, kommer renoveringen att påbörjas, säger Jyrki Kentala, direktör för S-marketgruppen och som fanns på plast i Nykarleby i går.

S-marketen kommer att förstoras och bland annat ta de utrymmen där Pre Print tidigare verkade.

– VI räknar att försäljningsytan för marketens del ska bli 1 000 kvadratmeter när ombyggnaden är klar, säger Kentala.

Enligt Kentala beräknas om- och tillbyggnaderna vara klara i slutet av våren eller tidigast i maj. När ombyggnaden är klar flyttar också Alko in. Alko i sin tur kommer att inrymmas i delar av det som idag är OstroCenter butik.

– Vi kommer i gengäld att få motsvarande butiksytor i det som idag är vårt kalla lager, berättar butikschef Rober Holm på Ostrocenter.

Enligt Holm innebär omändringen mera effektiverade butiksytor för Ostrobotnias del.

Ostrocenter håller som bäst på att koncentrera farmtillbehörsförsäljningen till Granlunds farmtillbehör i Munsala som numera är ett dotterbolag till Ostrocenter.

– Granlunds farmtillbehör blir farmarnas center och för deras del innebär omändringen både en bättre butik och också bättre service, uppger Robert Holm.I går inleddes arbetet med att byta ut varusortimentet i den nya S-marketen i Nykarleby. Först till våren står marketen helt klar, säger Jyrki Kentala tillsammans med butikschef Björn Lind.


Ett bassortiment av farmtillbehör kommer också i fortsättningen att finnas i Nykarleby.

– Vi kommer även att satsa på ett något bredare sortiment både när det gäller byggnads- och inredningsvaror och vi kommer likaså att utveckla fritidssidan bland annat med båttillbehör.

Enligt Holm kommer hela området vid Ostrocenter att stärkas med KPO:S etablering och satsning i Nykarleby.

– Området kommer att leva upp och kombinationen av butiker och utbud ger alla synergieffekter, spår Holm.

Holm tror likaså att mera av handeln stannar kvar i Nykarleby med nyordningen vid den norra utfarten.

Jyrki Kentala tror i likhet med Robert Holm att handelstrafiken till Jakobstad i viss mån stävjas med KPO:s satsning i Nykarleby.

– Redan i dag är 40 procent av hushållen i Nykarleby ägarkunder i KPO och bara den senaste månaden har vi fått 40 nya ägarkunder, säger Kentala.
I går inleddes S-marketen byte av varusortimentet och många hyllor gapade fortfarande tomma. S-marketarna kommer i huvudsak att fokusera på dagligvaror och något brett sortiment av textilier och husgeråd är inte att vänta i Nykarleby.

– Det är i huvudsak matvaror och färskvaror som kommer att utökas, säger Kentala. Hur de andra produktgrupperna utvecklas får framtiden utvisa.

– Utrymmen och butiksytan sätter dock sina gränser.

Björn Lind fortsätter som butikschef för S-marketen. Likaså får de övriga sex anställda fortsätta som gamla arbetstagare.


Jakobstads Tidning den 2 november 2004.
(Inf. 2020-11-29.)


*     *     *

Ombyggnadsarbeten i juli 2005. Redan på den tiden hörde Ostrocenter till Rautanet-kedjan. Förstoring.


Foto: F.L.
(Inf. 2020-12-27.)


*     *     *

Packat då affärstrio
invigde butiken

Nykarleby. Alko ny synlig granne till förstorad S-market. Garanti för butikens fortsatta existens.

I går klippte stadsdirektör Gösta Willman bandet till det förnyade och förstorade S-market i Nykarleby. Samtidigt slog också Alko upp dörrarna till sin nya affär i samma fastighet. Likaså bjöd Ostrocenter på invigningskaffe.


Det var högtidligt värre i går då invigning hölls av renoverade och utbyggda S-market i Nykarleby.

Samtidigt invigdes också Alkos nya affär som finns i anslutning till S-marketen. Förutom den ömsesidiga nyttan av kundströmmarna och insynen till varandra delar alko och S-market även på flaskreturen.

– Det bästa med hela fastighetsförvärvet var att vi med fastigheten fick den duktiga köpmannen Björn Lind, sade KPO:s vd Martti Eurola i sitt öppningstal.

I det renoverade S-market är nästan allting nytt. Både när det gäller teknik, belysning och inredning är allt nytt.

–  Det handlar om nyaste nytt inom branschen och som S-market i Nykarleby är först ute med, säger Eurola.

Den totala ytan som S-market fogar över är knappt 1 300 kvadratmeter av vilka knappt 300 kvadratmeter har kommit till. Själva försäljningsytan är 937 kvadratmeter. Allra bäst märks förändringen, förutom i större butiksytor, i det utökade produktsortimentet.

– Det handlar i runda tal om 1 000 nya produkter som kommit till och omfattar alla varugrupper, säger marketchef Björn Lind.

Det handlar dock fortsättningsvis om matvaror och kemikalier, där sminkvaror är det som ökat mest.

S-market sysselsätter i dag nio personer på heltid.

– Det är samma arbete som tidigare, så jobbmässigt märker jag ingen skillnad på att vara egenföretagare eller anställd marketchef, säger Björn Lind.

– VI räknar att förnyelsen skall bidra till en ökad försäljning och därmed att vi också stärker vår ställning som marknadsledande på dagligvarumarknaden i Nykarleby, säger Eurola.

Antalet ägarkunder i Nykarleby är i dag 1 500 och Eurola räknar med att också den siffran ska stiga. Gösta Willman hälsade KPO välkommen tillbaka till Nykarleby centrum.

– Konkurrensen är bra för kunderna och till en viss grad också för affärsidkarna själva, sade Willman.

– Lyckas dagligvaruhandeln vända den stora procent, eller 25 till 30 procent som flyter ut från Nykarleby, så räcker det till för alla också i fortsättningen, tillade han.

Willman är övertygad om att handeln i Nykarleby kommer att öka tack vare S-markets nya etablering i centrum. Att Alko ingår i helhetskonceptet vid S-market ser Willman som en garant för butikens fortsatta existens i Nykarleby.

– Men jag vet att många inte tycker om Alkos flytt ur stadscentrum, medger Willman.

Nöjda är däremot personalen på Alko över sina nya och ljusa rum.

– Det handlar i stort sett om samma sortiment, med en liten utökning, säger butikschefen Risto Mäntymäki.

Mäntymäki är också butikschef för Alkos butik i Lappo.

– Det finns en stor och klar skillnad mellan de bägge Alkobutikerna.

– I Nykarleby säljer vi mycket mera vin än i Lappo säger Mäntymäki.

Att kunderna i Nykarleby fokuserar på vininköp har enligt Mäntymäki att göra med influenserna från Sverige.

– Vi vet också att kunderna i Svenskfinland handlar mera vin än kunderna i finska Finland, säger han.

Det som också skiljer Lappo från Nykarleby är sommaren.

–  I Lappo ligger försäljningens under samma nivå under hela året, medan sommaren i Nykarleby betyder en kännbar förhöjning av försäljningen.

Något indragningshot mot Alkobutiken i Nykarleby ser Risto Mäntymäki inte i dagsläget.

– Skulle däremot vinförsäljningen tillåtas i vanliga matbutiker, då är Nykarlebybutiken hotad, säger han.

Då många affärer krymper sitt butiksnät, har Alko gått i motsatt riktning och utökat antalet butiker även i glesbygden.

– Bara i år har vi öppnat fem nya butiker, bland annat i Enontekis, Hetta och Hyrynsalmi, nämner alkorepresentanten Raimo Hakala som exempel.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 4 oktober 2005.
(Inf. 2020-11-29.)


*     *     *

Ostroloppet på torsdag

Ostroloppet arrangeras i Nykarleby  på torsdag med start- och målområdet förlagt till Ostrocenter. Banans längd mäter 3,5 kilometer och starten är gemensam även om de olika klasserna inte springer lika många varv.
     Herrarna springer 10,5 km, damerna 7 km, pojkar och flickor under 16 år 3,5 km. Den tidlösa motionsklassen startar mellan klockan 10 och 19.
    Startskottet för tävlingsklasserna går19.00 och alla löpare till Ostrocenter-medaljen. (P.S.)


Jakobstads Tidning den 9 maj 2007. IFN var arrangör.
(Inf. 2020-11-29.)


*     *     *

Päls slår alla tiders rekord

NYKARLEBY
I år har de finländska pälsfarmarna sålt skinn för över 480 miljoner euro. Det är mer än 100 miljoner mera jämfört med förra säsongen, som också var strålande.

Över hälften av alla pälsskinn produceras i de svenskösterbottniska kommunerna, dit pälsmiljoner rullar in som aldrig förr. En stor del av pälsmiljonerna återinvesteras i farmerna. Inte konstigt att farmarmarknaden vid OstroCenter drog både farmare och företag som servar näringen.

- Nästa år är vi ännu större, lovar Glenn Söderström, enhetschef på OstroCenter.


G
öran Knuts och Marja Tiura kollar in pälsar som är hetare än någonsin.
FOTO: JONAS BRUNNSTRÖM

 

Päls för miljoner tågar in

Aldrig tidigare har pälsskinnen genererat så stora belopp som i dag. Får man tro de verksamma inom pälsnäringen kommer efterfrågan på pälsskinn att vara minst lika stor åtminstone nästa år. En stor del av skinnmiljonerna återinvesteras därför i näringen.


NYKARLEBY
Det är idel glada miner bland farmarna, som besöker höstmarknaden på OstroCenter i Nykarleby, pälsfarmningens Mecka i Finland, där 25 procent av alla finländska skinn produceras.

De österbottniska pälsfarmarna har i år sålt skinn till ett värde av 480 miljoner euro. Ingen bransch i Finland kan just nu jämföras med pälsnäringen i fråga om konkurrenskraft och lönsamhet.

- Det känns, otroligt bra att arbeta i en näring där alla tror på framtiden, säger Marja Tiura, verksamhetsledare för Finlands pälsdjursuppfödares förbund, som också besökte marknaden i Nykarleby.

Hon drog också applåder då hon berörde medborgarinitiativet och riksdagens tydliga ja till en fortsättning för finländsk pälsdjursuppfödning.

- Medborgarinitiativet, medförde mycket gott för vår näring och gav oss en ypperlig möjlighet att lyfta fram vår näring, sade Tiura.


Det finl
ändska auktionsbolaget Saga Fur, har i år sålt finländska skinn för 430 miljoner euro. Det är i 110 miljoner euro mera jämfört med förra säsongen. Värdet av de finländska minkskinn som sålts av det danska auktionsbolaget är 27 miljoner euro (knappt 20 förra säsongen). Därtill har finska rävskinn för minst 17 miljoner euro sålts förbi auktionshusen.

Medelpriset för alla rävskinn är i år 177 euro (137 euro) och minkskinnen har i år kostat 66,50 euro i medelpris, eller 11 euro mer per minkskinn jämfört med i fjol.

Pälsfarmarna i svenska Österbotten står för mer än hälften av skinnproduktionen och därmed stannar också mer än hälften av behållningen i de svenskösterbottniska kommunerna.


Skinnmiljoner från Saga Fur
fördelade per kommun
Fjolårssäsongen Inom parentes

Närpes:

10,0

milj. euro

(8,6)

Korsnäs:

15,0

(12,7)

Malax:

7,0

(6,1)

Korsholm:

7,7

(5,2)

Vörå:

30,0

(18,2)

Nykarleby:

90,0

(70,0)

Pedersöre:

30,0

(19,7)

Jakobstad:

20,0

(15,0)

Kronoby:

10,0

(8,0)

Karleby

15,5

(9,5)


Och mycket av pengarna återinvesteras i farmerna. Hösten brukar vara den lugnaste årstiden för dem som servar näringen med förnödenheter. Det gäller inte i dag.

- Vi har fullt upp och telefonerna går varma. Våra orderböcker som brukar fyllas tidigast i januari och som mest i mars fylls nu på i rask takt, säger Kenneth Forsman från burtillverkaren Granlunds farmtillbehör, där alla anställda har jobb minst ett år framåt.

Granlunds hade budgeterat för en försäljning på 6,5 miljoner euro i år. Men försäljningen landar på minst sju miljoner.

- Ingen farmare kunde i fjol tro att priset på pälsskinn skulle stiga så som de gjorde, säger Kent Nygård, rävfarmare från Pensala.

Åtminstone blårävsfarmarna kan i år räkna med en vinst på 100 euro per skinn.


N
äringen är oförutsägbar och det ser Nygård som en av tjusningarna med pälsnäringen. Själv passar han nu på att bygga upp en ekonomisk buffert för att också klara en lågkonjunktur och för att kunna arbeta som pälsfarmare fram till pensionering.

- Lika säkert som att det lyfter kommer det att sjunka, säger Nygård.

Och lika överraskad blir farmarna varje gång som väggen kommer emot.


Ingen vågar
spå hur länge de skyhöga skinnpriserna håller i sig. Ändå tror de flesta med de signaler som kommer från Kina att de närmaste åren bådar gott för farmnäringen. Men allt är i dag avhängigt av Kina och det som där sker.Pälsmodet är hetare än någonsin och kunderna i Kina fler ån någonsin. Den stora efterfrågan på pälsskinn slår i år alla tiders rekord, vilket tydligt märks i svenska Österbotten.

FOTO: JONAS BRUNNSTRÖM


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 28 september 2013.
(Inf. 2020-12-10.)


*     *     *

Ostrocenter sonderar framtida plats

Byggvaruhuset Ostrocenter, som ingår Nyko-koncernen, sonderar som bäst olika möjligheter för sin verksamhet i Nykarleby.


NYKARLEBY.
Hyreskontraktet med KPO, som äger affärsfastigheten där Ostrocenter är hyresgäst, går ut om två år.

– Vi har option på en förlängning av hyreskontraktet, men vi ser över vår verksamhet och placeringen av den, säger vd Peter Björkskog.

Enligt Björkskog är Ostrocenter inte intresserat av de rum som Alko lämnar i S-market i höst.

– Antingen fortsätter vi i nuvarande rum eller så bygger vi nytt i egen regi, säger Björkskog.

Några beslut är ännu inte fattade, men enligt Björkskog kommer Nyko-koncernen i höst att spika framtidsstrategin för Ostrocenters del både i fråga om verksamheten och om placeringen av densamma.

– I sommar händer ingenting då vi har händerna mer än fulla med bygget av det nya fryslagret, säger Björkskog.

I förra veckan valdes Byggservice Kronqvist Ab, i hård konkurrens, till byggentreprenör för det nya fryslagret – en byggentreprenad värd drygt en miljon euro.

Fryslagret vid foderfabriken på Jakobstadsvägen byggstartar nästa vecka och ska stå klart den 15 december.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 12 juni 2015. Man flyttade inte och Alkos utrymmen övertogs av Nykarleby Elaffär.
(Inf. 2020-12-06.)


*     *     *


OstroCenter är ett dynamiskt varuhus i Nykarleby. Hos oss hittar du farmprodukter, byggnads- och inredningsmaterial, verktyg, arbetskläder, lantbruksprodukter och mycket mera. OstroCenter grundades 1990, som ett helägt dotterbolag till Ab Nyko Oy.
     Till OstroCenter hör också dotterbolaget Granlunds Farmtillbehör i Munsala, specialiserat på burtillverkning.

Vi söker en erfaren, självständig och mångsidig

Arbetet består i att betjäna kunder, varumottagning, varuleveranser, lastning och lossning.
     Vi värdesätter god kundbetjäningsförmåga, tidigare erfarenheter inom branschen, truckkörning samt att du har lastbilskort.
     Språk: svenska och finska i tal. Vid behov deltar du även i dagliga butikssysslor.
     Närmare uppgifter om tjänsten ger Glenn Söderström tfn 06-7817 458 eller 044-777 8844. Ansökan och referenser senast 31.12.2015 under adress:

            Glenn Söderström,
          Ab OstroCenter,
          Frillmossavägen 2,
          66900 NYKARLEBY
          eller e-post


Jakobstads Tidning den 13 december 2015.
(Inf. 2020-12-06.)


*     *     *

Växande elaffär flyttar

Morgan Holländer på Nykarleby Elaffär förvaltar inte bara en anrik hemelektronikaffär – han utvecklar butiken och ökar omsättningen.


NYKARLEBY.
– Vi har hittat ett koncept som går hem bland Nykarlebyborna, som gärna handlar på hemmaplan och som uppskattar god service, säger  Morgan Holländer, som är tredje generationens företagare i elaffären.

Ett brett sortiment av hemelektronik, eller allt från köksmaskiner till armaturer, tv-apparater, hårfönar och datorer är enligt Holländer hemligheten till att affären i Nykarleby fortfarande lever och mår – och tar sikte på fortsatt tillväxt.

Enligt Morgan är det inte bara priset som avgör utan helhetsvärdet, det vill säga den service som finns att fås både före och efter köpet.Morgan Holländer på Nykarleby Elaffär ser fram emot flytten, som öppnar upp för en utveckling av verksamheten och ett bredare utbud i butiken som varit i familjen Holländer i tre generationer.
FOTO: KIM FRILUND
(Text bortredigerad.)

– Pajar tvättmaskinen kan vi leverera en ny inom ett par timmar, installera den och ta hand om skrället som gav upp, beskriver Morgan ett vanligt upplägg vid en ny affär.

Sedan Morgan för ett år sedan tog över affären av sin far Stig-Göran Holländer, har omsättningen fortsatt att öka, det gäller också kundomsättningen. Han har även startat en nätbutik, genom vilken elaffären erbjuder belysningsarmaturer av i huvudsak svenskt ursprung och som redan lockat nya finska kunder långt utanför stadens gränser.

 
 
MORGAN väljer tv:n  

Morgan Holländer: 34 år, född och uppvuxen i Nykarleby. Det var företagare i familjeföretaget han ville bli och som han också avbröt sina lärarstudier för.
Familj: Hustrun Mia och döttrarna Nelli och Amelie, fem och tre år.
Bor: I nybyggt egnahemshus mitt i Bådaskogen.
Fritid: Odlar sitt sportintresse, mer i publiken än på plan. Favoritsporter är fotboll, innebandy och ishockey.
Om han fick välja endast en elapparat till hemmet: tv.

 

– Nätbutiken är i behov av en push och lite mer jobb för att riktigt ta fart, även om vi redan nu levererat en hel del armaturer runt om i Finland.

Själv har Morgan Holländer som bäst händerna fulla med att flytta hela affären från stadskärnan till det affärsrum som blev ledigt då Alko flyttade och med S-market och OstroCenter som grannar.

Den officiella öppningen sker den 7 oktober, men redan nästa fredag ska det mesta vara klappat och klart för en tjuvstart i samband med OstroCenters höstmarknad.

Flytten ger en butiksyta som är 40 kvadratmeter större än den gamla och i ett enda plan.

– Det här är perfekt för vårt bruk, säger Morgan då han bjuder på en guidad tur i den nya affären som sakta men säkert fylls på med varor.

– Alla varor och i synnerhet köksmaskinerna, som genererar mest, kommer att få en bättre synlighet än i källaren de hittills funnits utställda i.

 

”De flesta satsar på något mittemellan,
men vi säljer en hel del av både de
dyraste och billigaste märkena.”

MORGAN HOLLÄNDER, Nykarleby Elaffär


Bland köksmaskinerna finns allt från dyra märken som fortfarande tillverkas i egen fabrik till lågbudgetvarianter.

– De flesta satsar på något mittemellan, men vi säljer en hel del av både de dyraste och billigaste märkena, säger Morgan.

Generellt ökar omsättningen av köksmaskiner på grund av att de inte håller lika länge som för 20 år sedan.

– Även i fråga om armaturer, som mer blivit en del av heminredningen och inte bara en ljuspunkt, ser vi en tillväxt.

Förutom Morgan Holländer sysselsätter Nykarleby Elaffär en heltidsanställd.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 21 september 2016.


Läs mer:
Elektrisk apparatur för tre generationer.
(Inf. 2020-12-06.)


*     *     *

Farmare fyllde marknad

Att pälsdjursuppfödarna har ett svidande förlustår bakom sig och en mycket osäker säsong framför sigmärktes inte på den höstmarknad som OstroCenter arrangerade i Nykarleby på fredag.


NYKARLEBY.
Både utställarna och pälsdjursuppfödarna var överraskande många. Publikrekord var flertalets bedömning, en ovanligt stor mängd pälsdjursuppfödare från det finskspråkiga farmarfältet kom också för att dryfta läget med de svenska kollegorna.

Någon stor kommers räknade dock varken arrangörer eller utställare med. Redan i mars upphörde så gott som alla nyinvesteringar inom branschen. Precis alla inom branschen har tvingats se om sina hus. Många arbetstillfällen har i år försvunnit från såväl farmerna som de företag som servar näringen och från såväl Saga Furs som pälsförbundet.

- Men det är ändå viktigt att branschfolk träffas, får prata av sig och ta del av nyheter inom branschen. Det finns ändå framtidstro inom pälsnäringen även om den nu befinner sig i en svacka, säger vd Peter Björkskog på Nykokoncernen, där OstroCenter ingår och där man också varslat om permitteringar även om de ännu inte verkställts.Päls för män visades på catwalken som Centrias utbildningslinje för pälsdesign och -marknadsföring ensam ägde. Även om det är svajigt svalt inom pälsbranschen är päls fortsättningsvis het i modebilden.

FOTO: Matilda Wikblom


- VI SITTER ALLA
i samma båt och nästan ingen har ännu fattat några beslut för hur stor produktion vi ska satsa på inför nästa säsong, eller vad vi ska göra med den skörd vi snart ska bärga, förklarar en pälsfarmare i marknadsvimlet den stora uppslutningen.

- Vi lever på en global marknad, där många faktorer spelar in - allt från priset på olja till presidentvalet i USA och till väderfenomenet El Nino, säger Stefan Saaristo, direktör på Saga Furs som delade med sig av en marknadsöversikt och en summering av den pälsauktion som avslutades i förra veckan.


MINKMARKNADEN HÅLLER
på att stabilisera sig tack vare den halvering som skett av den globala minkproduktionen, eller från 90 till 50 miljoner skinn. Priset på rävskinnen kan fortsätta såga både upp och ner då det fortfarande finns rävskinn i lager både hos köpare och hos tillverkare. Den billiga minken hann också smita in och ta rävens givna plats som besats inom textilindustrin, en plats som ska återerövras.

- Därför är det viktigt att i synnerhet rävfarmare noga följer hur detaljhandeln i Kina går och även i god tid tryggar finansieringen inför nästa uppfödningssäsong, tipsar Saaristo.

- Men pälsmodet är både etablerat och består på alla marknader och det om något är en trygghet inför framtiden, tillägger Stefan Saaristo.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 1 oktober 2016.
(Inf. 2020-12-10.)Margite Enlund tillhandahöll.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-11-25, rev. 2021-11-04 .)