Ab Purmo Produkt

JoupersvägenNågra milstolpar

  • ”Purmos historia börjar 1953 när tre driftiga män, Gunnar Skog, Ivar Långnabba och Ingvar Granroth öppnade Purmo Produkt i den lilla byn Purmo i Finland. Den första produkten som utvecklades var en metallbågsåg för professionella trädfällare.”
  • 1959 flyttade man till Jakobstad.
  • 1969 hyrde man utrymmen i f.d. Joupers anläggning av Fiskars för trädgårdsmöbeltillverkning.
  • 1970 i februari drabbades anläggningen av en eldsvåda.
    I september köptes anlägggningen av det under bildning varande aktiebolaget Nymeks räkning.
  • 1972 hade Nymek planer på en storindustri i lokalerna.
  • 1973 hyrde Ostrobotnia Päls lokalerna av Oy Nymek Ab.
   
   

Artiklar

 
Purmo Produkt ökar volymen med Joupers fabriksutrymmen 1969
Joupers fabrik eldhärjad efter första ”purmodagen” 1970
Elden härjade Joupers fabrik

Purmo Produkt fortsätter underhandlingar om Joupers

Joupers fabriker sålda. Ny produktion 1971?

*     *     *
Det här var inte så lättolkat och några ord gick jag bet på.

Purmo Produkt ökar volymen
med Joupers fabriksutrymmen

PURMO PRODUKT AB i Jakobstad har redan länge sökt lätta på trycket från en otillräcklig tomtareal i Jakobstad, som inte medger några tillbyggen utöver dem som redan finns ritade och kommer att förverkligas. Nu tror sig direktör Gunnar Skog ha funnit lösningen i en upphyrning av Joupers fabriksanläggningar i Nykarleby exklusive de två egnahemshus som finns på tomten. Avtalet med Oy Fiskars Ab är undertecknat och träder i kraft den 1 november i år.


AVSIKTEN är den, omtalar direktör Skog att kontinuerligt överflytta tillverkningen av fabrikens sommarmöbler till Nykarleby. Maskininstalleringarna inleds genast vid månadsskiftet och möbelproduktionen i slutet av december eller senast kring årsskiftet.

Joupers utrymmen har stått helt outnyttjade sedan senast ett företag i båtbranschen tog sin Mats ur skolan och flyttade bort. Allt talar för att Purmo Produkt som herre på täppan kommer att bli av en utomordentlig betydelse när Statsjärnvägarna skall fatta sitt slutliga avgörande om den planerade omdirigeringen av godstrafiken på Nykarleby till Oy Matkahuolto. Med [?]slag av [?].

Herr Skog är tillsvidare förtegen om detaljerna och talar helst om ett försök med överflyttningen av en del av sommarmöbeltillverkningen till Joupers. Men han yppar ändå att om försöket utfaller till belåtenhet ska produktionen av sommarmöbler kontinuerligt flyttas till Nykarleby. Men också nya saker i produktionsprogrammet. En utökning av industrin som gör att tillverkningen kommer upp i kommersiella[?] mått.

— Avgörande faktorer är bl.a. tillgången på arbetskraft i Nykarleby och kommunikationerna, som förutsätter mesta möjliga tillmötesgående från SJ.

Direktör Skog vill inte i nuläget sia om arbetsstyrkan men han nämner att den kan bli betydande. Redan från år 1971, då arbetena väntas löpa  med full kapacitet.

— Arbetskraften vid Purmo Produkt i Jakobstad kommer inte att minskas. Fabriken har tryggad avsättning på alla sina övriga produkter som får större utrymme dels genom den partiella förflyttningen och dels med de tillbyggnader som redan [?] [?] för Jakobstad. Att vi flyttar bort sommarmöbeltillverkningen beror uteslutande på att tomten i Jakobstad inte medger flera tillbyggnader än de om vilka besluten redan föreligger. En omständighet som vi inte kan belasta någon för. Vårt samarbete med Jakobstads kommunala myndigheter har alltid varit det bästa och det går helt enkelt inte att utvidga en tomt där marken redan är annekterad på alla sidorna.


Jakobstads Tidning den 28 oktober 1969.


Har tyvärr ingen aning om hur trädgårdsmöblerna såg ut, men Esse-företaget Varax har en serie som kallas Retro, så kanske det var något i den stilen. ”Praktiskt Bord från Varax. Ihopvikbart bord Retro 403. Vit pulvermålad stålrörsstomme. Bordsskivan av rödmålad furu.”


(Inf. 2022-10-16.)
*     *     *
 

Joupers fabrik eldhärjad
efter första ”purmodagen”

JOUPERS FABRIKER i Nykarleby eldhärjades i går kväll — en halv timme efter det Purmo Produkts arbetsstyrka stängt efter första dagens arbete. Hur elden uppstod är inte bekant, men den fick sin början i monteringshallen och måleriet som blev helt utbrända. Kontoret som låg i andra våningen fick svåra vattenskador. Elden hade spridit sig till fyllningen i mellantaken men den var vid 22.30-tiden helt under kontroll. Släckningsarbetet utfördes till en början av stadens och landskommunens brandkårer men strax efter kl. 19 gick en av de tre sprutorna sönder och Jeppo brandkår larmades. Samtidigt gick larm till Jakobstad varifrån två bilar anlände till platsen. De behövde dock inte ingripa. Såväl fastigheten som inventarierna är försäkrade men Purmo Produkt som hyr fastigheten av Fiskars-koncernen får problem med byggnaderna.


Det är en mycket otursförföljd fastighet. År 1965 var det visst som den äldsta delen, den mot ån, eldhärjades. Också före det Fiskars koncernen övertog anläggningarna hade de härjats av eld. I går blåste det rätt hård sydlig vind och röken låg tung över större delen av Nykarleby.

Elden observerades omkring kl. 16.30 av folk som bor nära fabriken. Brandkårerna kom snabbt till platsen, men monteringshallen och måleriet var då redan övertända. När arbetarna, ett tiotal, gick vid 16-tiden sågs inga tecken som skulle tyda på en brand.

Som bekant hyrde Purmo Produkt fabriksanläggningarna för några månader sedan och avsikten var att där montera och måla minst 20.000 trädgårdsbord [drygt 300 om dagen], vilka sålts och vilka skulle levererats under vårvinterns och vårens lopp. På företaget räknade man med att jobbet skulle vara avklarat till omkring mitten av maj. Under den senaste tiden har man ställt i ordning för arbetet, bl.a. har man transporterat de lister som borden görs av till Nykarleby. I fabriken fanns i går omkring 2.500 bord och en försvarlig mängd lister, vilka tillverkats i bl.a. Terjärv och Gamlakarleby. Inne i monteringshallen och måleriet fanns omkring 200 bord — dagens produktion — vilka blev lågornas rov. Också endel verktyg förstördes. Däremot lyckades man rädda större delen av det färgparti som igår fördes till fabriken.

— Det största problemet blir att klara leveranserna, omtalade dir. Långnabba. Vi hade räknat med att få arbetet utfört i den eldhärjade fabriken och nu måste vi se vad som återstår innan vi kan fatta något beslut. Kanske går det att fortsätta i de delar som inte direkt härjades av eld . . .

Av arbetarna kom fyra från Jakobstad och resten från Nykarleby stad och landskommun. I går kväll var det som sagt omöjligt att uttala sig om den framtida produktionen. Inne i monteringshallen brann det friskt, men tegelväggarna och plåttaket höll elden mer eller mindre innanför lyckta dörrar även om brandkåren slog ut fönster för att komma åt eldhärden.

Ungefär en timme efter det elden observerades lyste plåttaket rött: mellantaket hade brunnit upp och elden sökte sig allt högre upp, liksom åt sidorna.

JT hade i går kväll kontakt med dir Nils Höglund från Fiskars koncernen, som bekräftade att anläggningarna är försäkrade. Enligt vad han påminde sig inträffade den första branden under Fiskars tid 1965, då eldhärjades som sagt den äldsta delen. Den nyaste delen i tellblock klarade sig undan större förstörelse i går, liksom den gamla delen.

Dir. Höglund som fått meddelande om branden kunde inte säga någonting om hur Fiskars koncernen ställer sig till en ev. uppbyggnad. Det är koncernledningens sak att avgöra, men Purmo Produkt har hyrt anläggningarna på ett år.

Då JT undrade om koncernen ev. finner anledning att placera försäkringspengarna på annat håll sade dir. Höglund endast:

— Det vet jag ingenting om. Det är ledningens sak att besluta om, men förra gången byggde vi upp på nytt.


Jakobstads Tidning den 3 februari 1970.
(Inf. 2022-10-16.)Eldsvåda vid Joupers. Förstoring.
Foto: John Fors. Anders Fors tillhandahöll.
(Ursprungligen inf. 2012-06-24.)*     *     *

Elden härjade
Joupers fabrik

(ÖB) På måndagskvällen vid 17 tiden fick brandkåren i Nykarleby larm om att eld utbrutit i före detta Joupers fabrik i staden. Det var kontorsbyggnaden som fattat eld.

Enligt de uppgifter man kunde få var det kontorslokalerna samt en sidobyggnad som fattat eld. Jakobstads brandkår kallades även till platsen vända om, varför Nykarleby brandkårerna ensamma skötte släckningen.

Joupers, som ägs av Fiskars Oy har övertagits av Purmo Produkt som skall börja tillverka trädgårdsmöbler i den gamla verkstaden. Enligt osäker uppgift skulle fabriken ha varit första dagen igång på måndagen.

Hur pass omfattande skadorna är kunde man ännu inte på måndagskvällen få någon uppfattning om.


Österbottningen den 3 februari 1970.


Läs mer:
Fler bränder.
(Inf. 2022-10-16.)


*     *     *

PURMO PRODUKT FORTSÄTTER
UNDERHANDLINGAR OM JOUPERS

UNDERHANDLINGARNA mellan Purmo Produkt och Fiskarskoncernen fortsätter. I onsdags möttes parterna i Helsingfors och dir. Gunnar Skog på Purmo Produkt uppger att man i budgivningen närmade sig varandra, men att ett slutligt avgörande inte kunde uppnås.

Det är meningen att inom loppet av ett par veckor mötas till en ny förhandlingsomgång. I nuläget anser dir. Skog att Fiskarskoncernen tillmäter Joupers anläggningar ett för stort ekonomiskt värde, men som sagt; man är närmare en överenskommelse i dag än för ett par veckor sedan.

— Kan vi nästa gång inte komma överens så får tanken på ett köp av Joupers förfalla för vår del, omtalar dir. Skog.


Jakobstads Tidning den 20 februari 1970.
(Inf. 2022-10-16.)


*     *     *

Joupers fabriker sålda
Ny produktion 1971?

JOUPERS FABRIKSANLÄGGNINGAR i Nykarleby har i dagarna bytt ägare. Direktör Gunnar Skog på Purmo Produkt AB bekräftar köpet, men vill i detta skede inte desto mera kommentera transaktionen. Enligt vad JT erfar torde anläggningarna, som är i Fiskars koncernens ägo, officiellt övertas vid årsskiftet, men om köparen så önskar kan de tillträdas tidigare.


KÖPESUMMAN ÄR OBEKANT, men området omfattar ca 4 ha och på detta finns förutom de eldhärjade fabrikslokalerna också en skola samt två egnahemshus, vilka dock får stå kvar.

SOM BEKANT HYRDE Purmo Produkt anläggningarna senaste vårvinter men samma dag som produktionen kom igång inträffade en förödande eldsvåda som omöjliggjorde en fortsatt produktion. Sedan dess har dir. Skog i olika repriser förhandlat med Fiskars om ett köp, vilket nu har blivit ett faktum.

DIR SKOG VILL I detta skede inte uttala sig om när och hur någonting skall ske i Nykarleby, men man kan räkna med att åtskilliga personer skall erhålla arbete, både när fabrikslokaliteterna skall sättas i stånd och produktionen inledas.


Jakobstads Tidning den 16 september 1970.
(Inf. 2022-10-16.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur Österbottens Tidning och Österbottningen.


Läs mer:
Jouperfabriken av Erik Birck.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.
Företagets webbplats.
(Inf. 2022-10-16, rev. 2022-10-21 .)