Nykarleby Samskolas klass VIII 1968–69
Den första studentklassen från Nykarleby samskola utdimitterades 1969. Vi var något av pionjärer och försökskaniner och gick vårt första år i gymnasiet i Fräslningsarméns möteslokal på Esplanaden, det andra gymnasieåret fanns vårt klassrum i Sparbanken klubblokal på Bankgatan, ett hus som inte längre finns. Det tredje gymnasieåret tillbringade vi i Alkos f.d lokaliteter på Borgaregatan.
 
    Fjalar Suni Runar Renvaktar Leif Westerlund
Vasa
Tapio Westerlund
  Rektor Erik Åhman Margareta Lundström Elisabeth Siegfrids g. King
Jakobstad
Agneta Johnsson g. Ranta
Nykarleby
  Maj Österlund
g. Söderlund
Helena Fors
g. Frostdahl
Nykarleby
Monica Kronqvist Christina Heselius Hely Oksanen
g. Johansson


 
 
Återträff efter 50 år 2019

Det har mitt i allt gått 50 år sen vi blev studenter och vi hade en liten informell träff häromdagen på Tullmagasinet vid Andra sjön. Av oss 12 som blev utdimitterade är två avlidna och av det återstående 10 var vi 5 som hade möjlighet att närvara.
     Vi sänder en hälsning till alla ni som inte hade möjlighet att närvaro och önskar också årets studenter lycka och välgång i livet.

  Christina Heselius Fjalar Suni Elisabeth King Agneta Ranta Leif Westerlund

 Leif Westerlund tillhandahöll.


Läs mer:
Fler klassfoton.
(Inf. 2019-06-03, rev. 2019-06-03.)