[Gavelfönstren blev lite annorlunda och det tillkom en dörr på gaveln. På långsidan tillkom fler fönster och garageportar. Frälsningsarméns lokal i bottenvåningen.]

å Östra Esplanadgatan 21 utbjudes lokaler till teckning enligt nedanstående lokaltyper: [Adressen är numera Topeliusesplanaden 25.]

1  rum  och  kokvrå . . . . . . . . . . . . . 30,5 
1    ”      ”         ” +  balkong . . . . . . 34,0
2    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 48,2
2    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 50,0
2    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 55,2
2    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 57,8
3    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 58,4
3    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 67,5
3    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 68,5
4    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 81,8
4    ”      ”         ”           ”       . . . . . . 101,5

2 st. kontorslokaler och varma garageytrymmen.

Huset uppföres i 3 våningar å egen tomt (mitt emot Topeliparken). Lägenheterna förses med alla modärna bekvämligheter. I bottenvåningen tvättstuga, tork- och mangelrum, bastu med avklädningsrum, samt nödiga allmänna utrymmen.
Närmare upplysningar, samt ritningar till påseende hos

Nykarleby Sparbank Helsingfors Aktiebank
Ab Jakobstads Byggnadsbyrå, tel. 10 458

efter kontorstid Munsala Storsved tel. 50, samt Jakobstad 12 045.


Österbottniska Posten den 19 mars 1965.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Det första parkhuset.
Huset färdigställt.
Om huset av Erik Birck.
Den första studentklassen gick första året (66–67) i Frälsningsarméns lokal.
Fler perspektiv.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2006-03-27.)